ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έως 6/6 οι αιτήσεις για τη στελέχωση της Εταιρείας Ακινήτων του e-ΕΦΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 23/05/2024 14:35

Έως 6/6 οι αιτήσεις για τη στελέχωση της Εταιρείας Ακινήτων του e-ΕΦΚΑ

Μέχρι και τις 6 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη στελέχωση της «Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) Μονοπρόσωπη Α.E» σύμφωνα με την έκδοση σχετικής Προκήρυξης για την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού.

Συγκεκριμένα, θα καλυφθούν δυο θέσεις οι οποίες αφορούν αυτήν του Επικεφαλής του τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και του Διευθυντή Αξιοποίησης Ακινήτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-Ε.Φ.Κ.Α., βασική αρμοδιότητα του Επικεφαλής του τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης αποτελεί η ευθύνη για την αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, η οργάνωση και διασφάλιση της αποδοτικής επιχειρησιακής λειτουργίας του Τομέα καθώς και η διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε αυτόν.

Ο Διευθυντής Αξιοποίησης Ακινήτων θα είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τη διαμόρφωση πολιτικής και προγραμμάτων για εκτιμήσεις, επανεκτιμήσεις και εκποίηση ακινήτων, για την εκπόνηση μελετών αξιοποίησης ή εκποίησης ακινήτων, για την ενημέρωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων αναφορικά με τα ακίνητα που πρέπει να εκμισθωθούν, καθώς και για την ανάπτυξη δικτύου συνεργατών που δραστηριοποιούνται στην πώληση ακίνητης περιουσίας (brokers).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επίσης, για το ρόλο του Επικεφαλής του τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας απαιτείται και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, καθώς και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στον τομέα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε θέσεις ευθύνης. Τέλος, αναφορικά με τον Διευθυντή Αξιοποίησης Ακινήτων απαιτείται αντίστοιχα επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών με τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης.

Μέχρι και τις 6 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη στελέχωση της «Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) Μονοπρόσωπη Α.E» σύμφωνα με την έκδοση σχετικής Προκήρυξης για την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού.

Συγκεκριμένα, θα καλυφθούν δυο θέσεις οι οποίες αφορούν αυτήν του Επικεφαλής του τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και του Διευθυντή Αξιοποίησης Ακινήτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-Ε.Φ.Κ.Α., βασική αρμοδιότητα του Επικεφαλής του τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης αποτελεί η ευθύνη για την αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, η οργάνωση και διασφάλιση της αποδοτικής επιχειρησιακής λειτουργίας του Τομέα καθώς και η διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε αυτόν.

Ο Διευθυντής Αξιοποίησης Ακινήτων θα είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τη διαμόρφωση πολιτικής και προγραμμάτων για εκτιμήσεις, επανεκτιμήσεις και εκποίηση ακινήτων, για την εκπόνηση μελετών αξιοποίησης ή εκποίησης ακινήτων, για την ενημέρωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων αναφορικά με τα ακίνητα που πρέπει να εκμισθωθούν, καθώς και για την ανάπτυξη δικτύου συνεργατών που δραστηριοποιούνται στην πώληση ακίνητης περιουσίας (brokers).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επίσης, για το ρόλο του Επικεφαλής του τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας απαιτείται και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, καθώς και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στον τομέα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε θέσεις ευθύνης. Τέλος, αναφορικά με τον Διευθυντή Αξιοποίησης Ακινήτων απαιτείται αντίστοιχα επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών με τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία