ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έντεκα γέφυρες… γίνονται «έξυπνες» και θα προειδοποιούν για πλημμύρες

Το έργο που αφορά στην πρόληψη και προειδοποίηση πλημμυρικών φαινομένων προωθεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ

 05/07/2022 14:35

Έντεκα γέφυρες… γίνονται «έξυπνες» και θα προειδοποιούν για πλημμύρες

Φανή Σοβιτσλή

Την ψηφιακή τεχνολογία για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων επιστρατεύει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα εγκαταστήσει σύγχρονους αισθητήρες σε 11 γέφυρες που βρίσκονται στο οδικό της δίκτυο, με στόχο να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον όγκο της βροχής και να παρεμβαίνουν άμεσα, όταν υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν πλημμύρες.

Το καινοτόμο έργο με τίτλο «Υποστηρικτικές δράσεις πρόληψης και προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ, πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει άμεσα.

Προβλέπει καταρχάς την προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρίας και ελέγχου και πακέτου λογισμικών βάσεων δεδομένων, ενώ στη συνέχεια θα γίνει η εγκατάσταση των αισθητήρων και η διενέργεια προσομοιώσεων ενώ μετά την αξιολόγηση των συστημάτων και τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας τους

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Πάρις Μπίλλιας, στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθούν αισθητήρες το επόμενο χρονικό διάστημα σε έντεκα γέφυρες, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να καταγράφουν την επιβάρυνση που προκαλεί το νερό ή το διερχόμενο από αυτές φορτίο.

«Μέσω των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, θα παρακολουθείται ουσιαστικά η κατάσταση στην οποία βρίσκονται γέφυρες που έχουν κατασκευαστεί στις δεκαετίες του ‘50 ή του ‘60 και παρουσιάζουν προβλήματα γήρανσης και συντήρησης» υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι αισθητήρες αυτοί θα καταγράφουν τις επιταχύνσεις και τις υποχωρήσεις, είτε των βάθρων είτε του φορέα, σε φαινόμενα τα οποία έχουν σχέση είτε με πλημμύρες είτε με φορτία που περνάνε πάνω από τις γέφυρες.

«Θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι ως υπηρεσίες από έξυπνα συστήματα για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται. Όσο για τις γέφυρες, θέλουμε να τις παρακολουθούμε πιο συστηματικά. Τα δεδομένα από τα συστήματα θα διατηρούνται στο cloud και από εκεί θα ενημερώνονται οι υπηρεσίες μας, προκειμένου, όταν υπάρχουν ακραία μεγέθη να παρεμβαίνουμε» επισήμανε ο κ. Μπίλλιας.

Αρχίζει η συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε και τον τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τις ετήσιες παρεμβάσεις και τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται καθαρισμός τμημάτων ρεμάτων (ανοιχτών και κλειστών) , τάφρων και οχετών στα οποία υφίσταται κίνδυνος πλημμύρας. Θα γίνει ακόμη απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση που έγινε δεκτή, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στα ρέματα καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι φυσικά ρέματα χωμάτινης διατομής με έντονη βλάστηση που χρειάζεται συχνό, περιοδικό καθαρισμό. Επίσης διέρχονται από περιοχές με έντονο αστικό χαρακτήρα και γι΄αυτό είναι καταλήγουν εκεί αστικά απορρίμματα και άχρηστα κατάλοιπα οικοδομικών εργασιών.

Την ψηφιακή τεχνολογία για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων επιστρατεύει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα εγκαταστήσει σύγχρονους αισθητήρες σε 11 γέφυρες που βρίσκονται στο οδικό της δίκτυο, με στόχο να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον όγκο της βροχής και να παρεμβαίνουν άμεσα, όταν υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν πλημμύρες.

Το καινοτόμο έργο με τίτλο «Υποστηρικτικές δράσεις πρόληψης και προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ, πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει άμεσα.

Προβλέπει καταρχάς την προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρίας και ελέγχου και πακέτου λογισμικών βάσεων δεδομένων, ενώ στη συνέχεια θα γίνει η εγκατάσταση των αισθητήρων και η διενέργεια προσομοιώσεων ενώ μετά την αξιολόγηση των συστημάτων και τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας τους

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Πάρις Μπίλλιας, στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθούν αισθητήρες το επόμενο χρονικό διάστημα σε έντεκα γέφυρες, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να καταγράφουν την επιβάρυνση που προκαλεί το νερό ή το διερχόμενο από αυτές φορτίο.

«Μέσω των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, θα παρακολουθείται ουσιαστικά η κατάσταση στην οποία βρίσκονται γέφυρες που έχουν κατασκευαστεί στις δεκαετίες του ‘50 ή του ‘60 και παρουσιάζουν προβλήματα γήρανσης και συντήρησης» υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι αισθητήρες αυτοί θα καταγράφουν τις επιταχύνσεις και τις υποχωρήσεις, είτε των βάθρων είτε του φορέα, σε φαινόμενα τα οποία έχουν σχέση είτε με πλημμύρες είτε με φορτία που περνάνε πάνω από τις γέφυρες.

«Θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι ως υπηρεσίες από έξυπνα συστήματα για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται. Όσο για τις γέφυρες, θέλουμε να τις παρακολουθούμε πιο συστηματικά. Τα δεδομένα από τα συστήματα θα διατηρούνται στο cloud και από εκεί θα ενημερώνονται οι υπηρεσίες μας, προκειμένου, όταν υπάρχουν ακραία μεγέθη να παρεμβαίνουμε» επισήμανε ο κ. Μπίλλιας.

Αρχίζει η συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε και τον τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τις ετήσιες παρεμβάσεις και τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται καθαρισμός τμημάτων ρεμάτων (ανοιχτών και κλειστών) , τάφρων και οχετών στα οποία υφίσταται κίνδυνος πλημμύρας. Θα γίνει ακόμη απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση που έγινε δεκτή, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στα ρέματα καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι φυσικά ρέματα χωμάτινης διατομής με έντονη βλάστηση που χρειάζεται συχνό, περιοδικό καθαρισμό. Επίσης διέρχονται από περιοχές με έντονο αστικό χαρακτήρα και γι΄αυτό είναι καταλήγουν εκεί αστικά απορρίμματα και άχρηστα κατάλοιπα οικοδομικών εργασιών.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία