ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελευταία ευκαιρία για την ΕΛΒΟ: Στις 4 Μαρτίου ο διαγωνισμός για την πώλησή της

Στόχος είναι η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί με διαδικασίες εξπρές, ώστε στα τέλη Μαρτίου να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση

 14/02/2019 12:51

Τελευταία ευκαιρία για την ΕΛΒΟ: Στις 4 Μαρτίου ο διαγωνισμός για την πώλησή της

Σοφία Χριστοφορίδου

Δημοσιεύτηκε σήμερα ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την  ΕΛΒΟ. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαρτίου. Τα περιουσιακά στοιχεία της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΛΒΟ εκποιούνται ως σύνολο.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε γράψει το makthes.gr πριν από δύο μέρες, ο στόχος είναι η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί με διαδικασίες εξπρές, ώστε στα τέλη Μαρτίου να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Όσες εταιρείες ενδιαφέρονται θα πρέπει μέχρι τις 4 Μαρτίου να καταθέσουν δύο φακέλους, έναν με τα νομιμοποιητικά έγγραφα και το business plan και έναν με την οικονομική προσφορά και την εγγυητική επιστολή. Η επιτροπή που θα εξετάσει τους φακέλους θα πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγησή της εντός δεκαημέρου. Υπενθυμίζεται ότι προκαταρκτικό ενδιαφέρον για την ΕΛΒΟ έχουν δείξει η γερμανική Krauss-Maffei Wegmann (που πλέον συμπράττει με τον γαλλικό κολοσσό Nexter), η νοτιοαφρικανική Paramount, η Excalibur Army από την Τσεχία και η Mubadala από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση η εκποίηση αφορά :

  • Ακίνητα: α) οικόπεδο έκτασης 190.206,97 τ.μ. στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 25 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου, β) οικόπεδο έκτασης 76.957 τ.μ. στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου, οικόπεδο έκτασης 5.322 τ.μ. στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις ευρισκόμενες στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.
  • Εξοπλισμός
  • Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας: το σήμα και ο διακριτικός τίτλος «ΕΛΒΟ», και κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες ΙΤ και πατέντες που έχει κατοχυρώσει η εταιρεία.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβασθούν «όπως είναι και βρίσκονται» και ειδικότερα στην πραγματική και νομική κατάσταση και στον τόπο που θα βρίσκονται κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ρητά δηλώνεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία εκποιούνται με τον εξοπλισμό τον οποίο φέρουν (εάν τέτοιος υφίσταται) και με το σύνολο των διαθέσιμων αρχείων τους (εάν τέτοιο αρχείο υφίσταται) κατά τη στιγμή υπογραφής της σύμβασης.

Η προσφορά παραμένει σε ισχύ και δεσμεύει τον διαγωνιζόμενο που την υπέβαλε για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η περίοδος ισχύος της προσφοράς δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης δήλωσης του εκκαθαριστή προς τον διαγωνιζόμενο που την υπέβαλε.

Δημοσιεύτηκε σήμερα ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την  ΕΛΒΟ. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαρτίου. Τα περιουσιακά στοιχεία της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΛΒΟ εκποιούνται ως σύνολο.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε γράψει το makthes.gr πριν από δύο μέρες, ο στόχος είναι η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί με διαδικασίες εξπρές, ώστε στα τέλη Μαρτίου να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Όσες εταιρείες ενδιαφέρονται θα πρέπει μέχρι τις 4 Μαρτίου να καταθέσουν δύο φακέλους, έναν με τα νομιμοποιητικά έγγραφα και το business plan και έναν με την οικονομική προσφορά και την εγγυητική επιστολή. Η επιτροπή που θα εξετάσει τους φακέλους θα πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγησή της εντός δεκαημέρου. Υπενθυμίζεται ότι προκαταρκτικό ενδιαφέρον για την ΕΛΒΟ έχουν δείξει η γερμανική Krauss-Maffei Wegmann (που πλέον συμπράττει με τον γαλλικό κολοσσό Nexter), η νοτιοαφρικανική Paramount, η Excalibur Army από την Τσεχία και η Mubadala από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση η εκποίηση αφορά :

  • Ακίνητα: α) οικόπεδο έκτασης 190.206,97 τ.μ. στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 25 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου, β) οικόπεδο έκτασης 76.957 τ.μ. στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου, οικόπεδο έκτασης 5.322 τ.μ. στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις ευρισκόμενες στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.
  • Εξοπλισμός
  • Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας: το σήμα και ο διακριτικός τίτλος «ΕΛΒΟ», και κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες ΙΤ και πατέντες που έχει κατοχυρώσει η εταιρεία.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβασθούν «όπως είναι και βρίσκονται» και ειδικότερα στην πραγματική και νομική κατάσταση και στον τόπο που θα βρίσκονται κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ρητά δηλώνεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία εκποιούνται με τον εξοπλισμό τον οποίο φέρουν (εάν τέτοιος υφίσταται) και με το σύνολο των διαθέσιμων αρχείων τους (εάν τέτοιο αρχείο υφίσταται) κατά τη στιγμή υπογραφής της σύμβασης.

Η προσφορά παραμένει σε ισχύ και δεσμεύει τον διαγωνιζόμενο που την υπέβαλε για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η περίοδος ισχύος της προσφοράς δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης δήλωσης του εκκαθαριστή προς τον διαγωνιζόμενο που την υπέβαλε.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία