ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ElvalHalcor: Στα 930,5 εκατ. ο τζίρος στο α' τρίμηνο του 2023

Η εισηγμένη πέτυχε μεγάλη μείωση των δανείων της - περιορισμός των κερδών

 24/05/2023 11:58

ElvalHalcor: Στα 930,5 εκατ. ο τζίρος στο α' τρίμηνο του 2023

Ισχυρή οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 70,3 εκατ. ευρώ και μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 60,2 εκατ. ευρώ , ανακοίνωσε η ElvalHalcor για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, μετά το εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο του 2022 που χαρακτηρίστηκε από υπερβάλλουσα ζήτηση στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αντιμετώπισε μία σειρά από σημαντικές δοκιμασίες. Ο υψηλός πληθωρισμός οδήγησε σε αλλεπάλληλες αυξήσεις των βασικών επιτοκίων δανεισμού, με άμεσες επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα, και σε ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια ανάπτυξη, που οδήγησε σε χαμηλότερη ζήτηση σε πολλές κατηγορίες προϊόντων.

Σε αυτό το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον ο Όμιλος Elval Halcor παρέμεινε ανθεκτικός, καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,2% μόνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παραμένοντας σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το 2021.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 930,5 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023, ελαφρώς βελτιωμένος κατά 0,8%, συγκριτικά με 923,6 εκ. ευρώ το Q1’22.

Οι τιμές των μετάλλων ήταν μειωμένες το πρώτο Q1’23 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας ελαφριά πτώση σε σχέση με τα επίπεδα της αρχής του έτους. Η μέση τιμή́ του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.232 ευρώ ανά́ τόνο το Q1’23 έναντι 2.927 ευρώ ανά́ τόνο το Q1’22, ήτοι μείωση 23,7%. Η μέση τιμή́ του χαλκού́ διαμορφώθηκε στα 8.322 ευρώ́ ανά́ τόνο έναντι 8.924 ευρώ́ ανά́ τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι μείωση 6,7%, ενώ η μέση τιμή́ του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.915 ευρώ ανά́ τόνο το 2022 έναντι 3.299 την αντίστοιχη περίοδο το 2022, ήτοι μείωση 11,6%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, μειώθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν στα 70,3 εκ. ευρώ το Q1’23 έναντι 74,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από το αυξημένο κόστος κατεργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι το a -EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του Q1’21 (41,9 εκ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 64,6 εκ. ευρώ το Q1’23, έναντι 109,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 56,1 εκ. ευρώ έναντι 102,1 εκ. ευρώ το Q1’22.

Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 14,3 εκ. ευρώ για το Q1’23, έναντι κερδών 28,3 εκ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 13,5 εκ. ευρώ για το Q1’23, αυξημένο κατά 57% συγκρινόμενο με τα 8,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς ενώ αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού. Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος για να αντιμετωπίσει την αύξηση των επιτοκίων, έχει προβεί σε πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για μέρος των δανειακών υποχρεώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο και σε λήψη δανείων με σταθερό επιτόκιο.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά 60,2 εκ. ευρώ από το Q1’22, ως αποτέλεσμα της υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας του και των μειωμένων τιμών των μετάλλων.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 19,7 εκ. ευρώ για το Q1’23, έναντι 66,9 εκ. ευρώ το Q1’22. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 18,0 εκ. ευρώ για τη κλειόμενη περίοδο (ή 0,0481 ευρώ ανά μετοχή) από 65,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του Q1’22 (ή 0,1741 ευρώ ανά μετοχή).

Ισχυρή οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 70,3 εκατ. ευρώ και μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 60,2 εκατ. ευρώ , ανακοίνωσε η ElvalHalcor για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, μετά το εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο του 2022 που χαρακτηρίστηκε από υπερβάλλουσα ζήτηση στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αντιμετώπισε μία σειρά από σημαντικές δοκιμασίες. Ο υψηλός πληθωρισμός οδήγησε σε αλλεπάλληλες αυξήσεις των βασικών επιτοκίων δανεισμού, με άμεσες επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα, και σε ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια ανάπτυξη, που οδήγησε σε χαμηλότερη ζήτηση σε πολλές κατηγορίες προϊόντων.

Σε αυτό το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον ο Όμιλος Elval Halcor παρέμεινε ανθεκτικός, καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,2% μόνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παραμένοντας σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το 2021.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 930,5 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023, ελαφρώς βελτιωμένος κατά 0,8%, συγκριτικά με 923,6 εκ. ευρώ το Q1’22.

Οι τιμές των μετάλλων ήταν μειωμένες το πρώτο Q1’23 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας ελαφριά πτώση σε σχέση με τα επίπεδα της αρχής του έτους. Η μέση τιμή́ του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.232 ευρώ ανά́ τόνο το Q1’23 έναντι 2.927 ευρώ ανά́ τόνο το Q1’22, ήτοι μείωση 23,7%. Η μέση τιμή́ του χαλκού́ διαμορφώθηκε στα 8.322 ευρώ́ ανά́ τόνο έναντι 8.924 ευρώ́ ανά́ τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι μείωση 6,7%, ενώ η μέση τιμή́ του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.915 ευρώ ανά́ τόνο το 2022 έναντι 3.299 την αντίστοιχη περίοδο το 2022, ήτοι μείωση 11,6%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, μειώθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν στα 70,3 εκ. ευρώ το Q1’23 έναντι 74,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από το αυξημένο κόστος κατεργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι το a -EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του Q1’21 (41,9 εκ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 64,6 εκ. ευρώ το Q1’23, έναντι 109,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 56,1 εκ. ευρώ έναντι 102,1 εκ. ευρώ το Q1’22.

Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 14,3 εκ. ευρώ για το Q1’23, έναντι κερδών 28,3 εκ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 13,5 εκ. ευρώ για το Q1’23, αυξημένο κατά 57% συγκρινόμενο με τα 8,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς ενώ αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού. Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος για να αντιμετωπίσει την αύξηση των επιτοκίων, έχει προβεί σε πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για μέρος των δανειακών υποχρεώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο και σε λήψη δανείων με σταθερό επιτόκιο.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά 60,2 εκ. ευρώ από το Q1’22, ως αποτέλεσμα της υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας του και των μειωμένων τιμών των μετάλλων.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 19,7 εκ. ευρώ για το Q1’23, έναντι 66,9 εκ. ευρώ το Q1’22. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 18,0 εκ. ευρώ για τη κλειόμενη περίοδο (ή 0,0481 ευρώ ανά μετοχή) από 65,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του Q1’22 (ή 0,1741 ευρώ ανά μετοχή).

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία