ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 1,85 δισ. ευρώ αυξήθηκε ο τζίρος του λιανικού εμπορίου στο γ’ τρίμηνο

Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση 8,6% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2022

 24/11/2022 13:15

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 1,85 δισ. ευρώ αυξήθηκε ο τζίρος του λιανικού εμπορίου στο γ’ τρίμηνο
φωτ. αρχείου

Αύξηση 1,85 δισ. ευρώ ή 12,5% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου της χώρας το γ' τρίμηνο εφέτος και ανήλθε σε 16,73 δισ. ευρώ, έναντι 14,88 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2021. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση 8,6% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 15,41 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είναι:

-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (53,3%).

-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (43,7%).

Αντίθετα, η δραστηριότητα που παρουσίασε μείωση είναι:

-Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (1,4%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (25,5%).

-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (25,3%).

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε σε 3,32 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 2,86 δισ. ευρώ και αύξηση 3% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,23 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 είναι:

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα (46,1%).

-Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (31,7%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (32,8%).

-Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (25,2%).

Στον αντίποδα, η περιφέρεια που παρουσίασε μείωση είναι αυτή της Κρήτης (1,3%).

Τέλος, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο κύκλος εργασιών το γ' τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε 6,15 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5,67 δισ. ευρώ και αύξηση 11,2% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 5,53 δισ. ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το γ' τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είναι:

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (24,9%).

-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (21,5%).

Ενώ, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε σε 0,98 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 0,85 δισ. ευρώ και αύξηση 7,1% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,91 δισ. ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 είναι:

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (48,6%).

-Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (45,8%).

Αύξηση 1,85 δισ. ευρώ ή 12,5% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου της χώρας το γ' τρίμηνο εφέτος και ανήλθε σε 16,73 δισ. ευρώ, έναντι 14,88 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2021. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση 8,6% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 15,41 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είναι:

-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (53,3%).

-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (43,7%).

Αντίθετα, η δραστηριότητα που παρουσίασε μείωση είναι:

-Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (1,4%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (25,5%).

-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (25,3%).

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε σε 3,32 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 2,86 δισ. ευρώ και αύξηση 3% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,23 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 είναι:

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα (46,1%).

-Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (31,7%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (32,8%).

-Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (25,2%).

Στον αντίποδα, η περιφέρεια που παρουσίασε μείωση είναι αυτή της Κρήτης (1,3%).

Τέλος, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο κύκλος εργασιών το γ' τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε 6,15 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5,67 δισ. ευρώ και αύξηση 11,2% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 5,53 δισ. ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το γ' τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είναι:

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (24,9%).

-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (21,5%).

Ενώ, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε σε 0,98 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 0,85 δισ. ευρώ και αύξηση 7,1% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,91 δισ. ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 είναι:

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (48,6%).

-Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (45,8%).

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία