Πανεπιστήμια

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ανώτατες σπουδές κορυφαίου επιπέδου από το σπίτι σας

 12/09/2022 16:14

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Για περισσότερα από 25 χρόνια το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει Σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, χωρίς περιορισμούς τόπου και χρόνου. Το ΕΑΠ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, με βάση του αριθμό των ενεργών φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού. Έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του κόσμου, με περισσότερους από 30.000 απόφοιτους.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές υψηλού επιπέδου, με ευρεία γκάμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τεσσάρων επιστημονικών πεδίων:

• Ανθρωπιστικές Επιστήμες

• Εφαρμοσμένες Τέχνες και Βιώσιμος Σχεδιασμός

• Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίας

• Κοινωνικές Επιστήμες

Επιπλέον, το ΕΑΠ προσανατολισμένο στις ιδέες της Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, προσφέρει Σύντομα Προγράμματα Σπουδών (ΚΕΔΙΒΙΜ), βοηθώντας τους επαγγελματίες να αποκτήσουν απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες, που συμβάλλουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Διαρκής είναι επίσης, η ανανέωση των Προγραμμάτων του, ώστε να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Οι Σπουδές στο Ανοικτό έχουν ως χαρακτηριστικό τους την ευελιξία, ως προς το χρόνο και τη διάρκεια, καθώς οι φοιτητές επιλέγουν το ρυθμό σπουδών που ταιριάζει στις ανάγκες τους. Παράλληλα, η χρήση εξειδικευμένων μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές συναντήσεις με τους Καθηγητές, δίνουν στους φοιτητές τα εφόδια και τη στήριξη που χρειάζονται, για την ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

anoikto-panepistimio2.jpg

Πτυχία – Τίτλοι Σπουδών

Τα Πτυχία και οι Τίτλοι Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, είναι ισότιμοι με αυτά των συμβατικών (διά ζώσης) Πανεπιστημίων της χώρας μας και είναι πλήρως αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Υποτροφίες

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της εποχής, αλλά και θέλοντας να επιβραβεύσει την αριστεία, απονέμει κάθε χρόνο υποτροφίες κοινωνικών, οικονομικών αλλά και ακαδημαϊκών κριτηρίων στους φοιτητές του.

anoikto-panepistimio3.jpg


Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ενημερωθείτε εδώ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ενημερωθείτε εδώ

Σύντομα Προγράμματα Σπουδών (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Ενημερωθείτε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφτείτε μας : www.eap.gr 

e-mail : info@eap.gr 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 367600

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλους 11, 546 24

e-mail: thessaloniki_par@eap.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 534187


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο!

Ανοικτό στα όνειρά σας!


Για περισσότερα από 25 χρόνια το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει Σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, χωρίς περιορισμούς τόπου και χρόνου. Το ΕΑΠ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, με βάση του αριθμό των ενεργών φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού. Έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του κόσμου, με περισσότερους από 30.000 απόφοιτους.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές υψηλού επιπέδου, με ευρεία γκάμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τεσσάρων επιστημονικών πεδίων:

• Ανθρωπιστικές Επιστήμες

• Εφαρμοσμένες Τέχνες και Βιώσιμος Σχεδιασμός

• Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίας

• Κοινωνικές Επιστήμες

Επιπλέον, το ΕΑΠ προσανατολισμένο στις ιδέες της Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, προσφέρει Σύντομα Προγράμματα Σπουδών (ΚΕΔΙΒΙΜ), βοηθώντας τους επαγγελματίες να αποκτήσουν απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες, που συμβάλλουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Διαρκής είναι επίσης, η ανανέωση των Προγραμμάτων του, ώστε να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Οι Σπουδές στο Ανοικτό έχουν ως χαρακτηριστικό τους την ευελιξία, ως προς το χρόνο και τη διάρκεια, καθώς οι φοιτητές επιλέγουν το ρυθμό σπουδών που ταιριάζει στις ανάγκες τους. Παράλληλα, η χρήση εξειδικευμένων μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές συναντήσεις με τους Καθηγητές, δίνουν στους φοιτητές τα εφόδια και τη στήριξη που χρειάζονται, για την ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

anoikto-panepistimio2.jpg

Πτυχία – Τίτλοι Σπουδών

Τα Πτυχία και οι Τίτλοι Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, είναι ισότιμοι με αυτά των συμβατικών (διά ζώσης) Πανεπιστημίων της χώρας μας και είναι πλήρως αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Υποτροφίες

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της εποχής, αλλά και θέλοντας να επιβραβεύσει την αριστεία, απονέμει κάθε χρόνο υποτροφίες κοινωνικών, οικονομικών αλλά και ακαδημαϊκών κριτηρίων στους φοιτητές του.

anoikto-panepistimio3.jpg


Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ενημερωθείτε εδώ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ενημερωθείτε εδώ

Σύντομα Προγράμματα Σπουδών (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Ενημερωθείτε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφτείτε μας : www.eap.gr 

e-mail : info@eap.gr 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 367600

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλους 11, 546 24

e-mail: thessaloniki_par@eap.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 534187


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο!

Ανοικτό στα όνειρά σας!


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία