ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελένη Σταθάτου: Στηρίζουμε ακόμα και όσους εξάγουν για πρώτη φορά

Συνέντευξη της προέδρου του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων στη "ΜτΚ"

 27/06/2019 14:00

Ελένη Σταθάτου: Στηρίζουμε ακόμα και όσους εξάγουν για πρώτη φορά

Σοφία Χριστοφορίδου

Από την πρώτη κιόλας εξαγωγική απόπειρα, ακόμα και για ένα και μόνο τιμολόγιο εξαγωγής, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουν ότι δεν θα χάσουν τα χρήματά τους αν ο πελάτης τους αποδειχθεί αφερέγγυος ή προκύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, διαθέτει εγγυοδοτικό κεφάλαιο 1,47 δισ. ευρώ και την εμπειρία των 30 ετών λειτουργίας του, για να υποστηρίξει αποτελεσματικά τον έλληνα εξαγωγέα, τονίζει η πρόεδρος του Οργανισμού Ελένη Σταθάτου.

Πώς συμβάλλει ο Οργανισμός στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας;

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε κάθε εξαγωγική προσπάθεια είναι οι εμπορικοί και πολιτικοί. Η επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, που πουλά με πίστωση στον αγοραστή του εξωτερικού, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μη πληρωμής, πτώχευσης ή/και υπερημερίας του ξένου αγοραστή-οφειλέτη, ενώ ενδέχεται να αντιμετωπίσει και άλλους κινδύνους λ.χ. πόλεμο, σεισμό ή θεομηνίες, απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος, κήρυξη δικαιοστασίου, ακύρωση της άδειας εισαγωγής κτλ.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το N. 1796/1988, είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, εποπτεύεται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ το εγγυοδοτικό του κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1,47 δισ. ευρώ.

Ο ασφαλισμένος στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) εξαγωγέας, έχοντας εξασφαλιστεί έναντι των προαναφερόμενων κινδύνων, αλλά και έχοντας επιτύχει τη χρηματοδότησή του με ανταγωνιστικό επιτόκιο μέσα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΟΑΕΠ, σε συνεργασία με όλες τις τράπεζες, μπορεί απερίσπαστος να προετοιμάσει την επόμενή του εξαγωγή, να επεκταθεί ακόμα και σε χώρες υψηλού κινδύνου, να παρέχει ανταγωνιστικότερες τιμές και όρους πληρωμής, αυξάνοντας άφοβα τον όγκο των παραγγελιών του. Προωθώντας και διασφαλίζοντας τις ελληνικές εξαγωγές, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πόσες ελληνικές επιχειρήσεις καλύπτει σήμερα και τι είδους προγράμματα προσφέρει;

Ο Ο.Α.Ε.Π. καλύπτει σήμερα περισσότερες από 400 ελληνικές επιχειρήσεις και αν και εστιάζει στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, στο χαρτοφυλάκιό του υπάρχουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου, ακόμα και νεοφυείς επιχειρήσεις που εξάγουν για πρώτη φορά.

Είμαστε παρόντες όπου υπάρχουν έλληνες εξαγωγείς που προσπαθούν. Επομένως, δεν υπάρχει συγκεκριμένο είδος (μικρή, μεσαία, μεγάλη, start up) ούτε συγκεκριμένος κλάδος.

Ο Ο.Α.Ε.Π. ασφαλίζει εξαγωγικές πιστώσεις και επενδύσεις εξωτερικού και προωθεί την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό σχεδιάσαμε και συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε προϊόντα, τα οποία απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. 

Οι πελάτες μας λ.χ. ζήτησαν επέκταση της ασφαλιστικής περιόδου από το χρόνο λήψης της παραγγελίας από τον αγοραστή τους, κάτι που υλοποιήσαμε τον προηγούμενο χρόνο και είχε πολύ θετική απήχηση, μιας και συνδυάζεται και αυτό, όπως και άλλα προϊόντα του Οργανισμού, με προγράμματα χρηματοδότησης, είτε από τράπεζες είτε από εταιρείες εξαγωγικού factoring. 

Επίσης υλοποιούμε ασφαλιστικά προϊόντα tailor made, που αφορούν τεχνικά έργα ή μελέτες που αναλαμβάνουν ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, και σχετικά πρόσφατα παρέχουμε εργαλεία εγγυοδοσίας, όπως εγγυητικές επιστολές λ.χ. συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να διευκολύνουμε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Τέλος, σχεδιάσαμε ειδικά ασφαλιστικά προϊόντα για τις ανάγκες επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εξαγωγή ελαιόλαδου και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε, αναγνωρίζοντας την τεράστια δυναμική και προοπτική ανάπτυξης παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με προορισμό την παγκόσμια ναυτιλία και τη θάλασσα ευρύτερα, προϊόντα και υπηρεσίες για τη ναυτιλία σε όλες τις μορφές της (ναυτιλιακό εξοπλισμό, τεχνολογία, παροχή υπηρεσιών κτλ.).

Πώς ο ΟΑΕΠ στήριξε τους έλληνες εξαγωγείς κατά τη δεκαετία της κρίσης;

Όπως προαναφέραμε, ο Ο.Α.Ε.Π. στηρίζει «έμμεσα» τη χρηματοδότηση της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης μέσω της εκχώρησης του δικαιώματος αποζημίωσης της τελευταίας προς την τράπεζα ή την εταιρεία Factoring, ως εγγύηση (collateral).

Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» υλοποιείται με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια, μέσω συνεργασιών που έχει συνάψει ο Ο.Α.Ε.Π. με όλες τις τράπεζες και αφορά χρηματοδότηση του 80% της αξίας του τιμολογίου εξαγωγής. Επίσης, η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης από το χρόνο λήψης της παραγγελίας δίνει τη δυνατότητα στον εξαγωγέα να χρηματοδοτηθεί από την τράπεζα για την προετοιμασία της εξαγωγής του.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της κρίσης που οι δυνατότητες χρηματοδότησης περιορίστηκαν δραματικά, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» συνέβαλε δραστικά στην επιβίωση αλλά και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, που το χρησιμοποίησαν για άντληση ρευστότητας.

Τι μερίδιο του συνόλου των εξαγωγικών πιστώσεων καλύπτει ο ΟΑΕΠ;

Δεν υπάρχει τρόπος να ανιχνεύσει κανείς τη διείσδυση της κάθε εταιρείας ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων επί του συνόλου των εξαγωγικών πιστώσεων. Ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων ασφαλίζουν το σύνολο του τζίρου μιας εξαγωγικής επιχείρησης (σύνολο πωλήσεων εσωτερικού - εξωτερικού). Ο Ο.Α.Ε.Π. ασφαλίζει αποκλειστικά εξαγωγικές πιστώσεις και έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, καθότι το μερίδιο που κατέχει σήμερα εκτιμάται ότι δεν είναι ικανοποιητικό.

Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει η ασφάλιση στον ΟΑΕΠ, έναντι άλλων φορέων εξαγωγικών πιστώσεων;

O Ο.A.Ε.Π. ασφαλίζει ακόμα και ένα τιμολόγιο εξαγωγής, κάτι που δεν κάνουν άλλες ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Ακριβώς, επειδή ο Ο.Α.Ε.Π. δεν είναι κερδοσκοπικός Οργανισμός, αλλά στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μικρών, μεσαίων αλλά και start up εξαγωγικών επιχειρήσεων, ακόμα και μια εξαγωγή και αν πρόκειται να πραγματοποιήσουν με πίστωση στον αγοραστή τους, είναι εκεί για να τις βοηθήσει. 

Επιπλέον, ο Οργανισμός ασφαλίζει έναντι πολιτικού κινδύνου χώρες που αποφεύγουν άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις να ασφαλίσουν, κάτι που επίσης αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ο.Α.Ε.Π.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 23 Ιουνίου 2019

Από την πρώτη κιόλας εξαγωγική απόπειρα, ακόμα και για ένα και μόνο τιμολόγιο εξαγωγής, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουν ότι δεν θα χάσουν τα χρήματά τους αν ο πελάτης τους αποδειχθεί αφερέγγυος ή προκύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, διαθέτει εγγυοδοτικό κεφάλαιο 1,47 δισ. ευρώ και την εμπειρία των 30 ετών λειτουργίας του, για να υποστηρίξει αποτελεσματικά τον έλληνα εξαγωγέα, τονίζει η πρόεδρος του Οργανισμού Ελένη Σταθάτου.

Πώς συμβάλλει ο Οργανισμός στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας;

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε κάθε εξαγωγική προσπάθεια είναι οι εμπορικοί και πολιτικοί. Η επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, που πουλά με πίστωση στον αγοραστή του εξωτερικού, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μη πληρωμής, πτώχευσης ή/και υπερημερίας του ξένου αγοραστή-οφειλέτη, ενώ ενδέχεται να αντιμετωπίσει και άλλους κινδύνους λ.χ. πόλεμο, σεισμό ή θεομηνίες, απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος, κήρυξη δικαιοστασίου, ακύρωση της άδειας εισαγωγής κτλ.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το N. 1796/1988, είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, εποπτεύεται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ το εγγυοδοτικό του κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1,47 δισ. ευρώ.

Ο ασφαλισμένος στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) εξαγωγέας, έχοντας εξασφαλιστεί έναντι των προαναφερόμενων κινδύνων, αλλά και έχοντας επιτύχει τη χρηματοδότησή του με ανταγωνιστικό επιτόκιο μέσα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΟΑΕΠ, σε συνεργασία με όλες τις τράπεζες, μπορεί απερίσπαστος να προετοιμάσει την επόμενή του εξαγωγή, να επεκταθεί ακόμα και σε χώρες υψηλού κινδύνου, να παρέχει ανταγωνιστικότερες τιμές και όρους πληρωμής, αυξάνοντας άφοβα τον όγκο των παραγγελιών του. Προωθώντας και διασφαλίζοντας τις ελληνικές εξαγωγές, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πόσες ελληνικές επιχειρήσεις καλύπτει σήμερα και τι είδους προγράμματα προσφέρει;

Ο Ο.Α.Ε.Π. καλύπτει σήμερα περισσότερες από 400 ελληνικές επιχειρήσεις και αν και εστιάζει στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, στο χαρτοφυλάκιό του υπάρχουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου, ακόμα και νεοφυείς επιχειρήσεις που εξάγουν για πρώτη φορά.

Είμαστε παρόντες όπου υπάρχουν έλληνες εξαγωγείς που προσπαθούν. Επομένως, δεν υπάρχει συγκεκριμένο είδος (μικρή, μεσαία, μεγάλη, start up) ούτε συγκεκριμένος κλάδος.

Ο Ο.Α.Ε.Π. ασφαλίζει εξαγωγικές πιστώσεις και επενδύσεις εξωτερικού και προωθεί την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό σχεδιάσαμε και συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε προϊόντα, τα οποία απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. 

Οι πελάτες μας λ.χ. ζήτησαν επέκταση της ασφαλιστικής περιόδου από το χρόνο λήψης της παραγγελίας από τον αγοραστή τους, κάτι που υλοποιήσαμε τον προηγούμενο χρόνο και είχε πολύ θετική απήχηση, μιας και συνδυάζεται και αυτό, όπως και άλλα προϊόντα του Οργανισμού, με προγράμματα χρηματοδότησης, είτε από τράπεζες είτε από εταιρείες εξαγωγικού factoring. 

Επίσης υλοποιούμε ασφαλιστικά προϊόντα tailor made, που αφορούν τεχνικά έργα ή μελέτες που αναλαμβάνουν ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, και σχετικά πρόσφατα παρέχουμε εργαλεία εγγυοδοσίας, όπως εγγυητικές επιστολές λ.χ. συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να διευκολύνουμε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Τέλος, σχεδιάσαμε ειδικά ασφαλιστικά προϊόντα για τις ανάγκες επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εξαγωγή ελαιόλαδου και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε, αναγνωρίζοντας την τεράστια δυναμική και προοπτική ανάπτυξης παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με προορισμό την παγκόσμια ναυτιλία και τη θάλασσα ευρύτερα, προϊόντα και υπηρεσίες για τη ναυτιλία σε όλες τις μορφές της (ναυτιλιακό εξοπλισμό, τεχνολογία, παροχή υπηρεσιών κτλ.).

Πώς ο ΟΑΕΠ στήριξε τους έλληνες εξαγωγείς κατά τη δεκαετία της κρίσης;

Όπως προαναφέραμε, ο Ο.Α.Ε.Π. στηρίζει «έμμεσα» τη χρηματοδότηση της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης μέσω της εκχώρησης του δικαιώματος αποζημίωσης της τελευταίας προς την τράπεζα ή την εταιρεία Factoring, ως εγγύηση (collateral).

Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» υλοποιείται με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια, μέσω συνεργασιών που έχει συνάψει ο Ο.Α.Ε.Π. με όλες τις τράπεζες και αφορά χρηματοδότηση του 80% της αξίας του τιμολογίου εξαγωγής. Επίσης, η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης από το χρόνο λήψης της παραγγελίας δίνει τη δυνατότητα στον εξαγωγέα να χρηματοδοτηθεί από την τράπεζα για την προετοιμασία της εξαγωγής του.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της κρίσης που οι δυνατότητες χρηματοδότησης περιορίστηκαν δραματικά, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» συνέβαλε δραστικά στην επιβίωση αλλά και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, που το χρησιμοποίησαν για άντληση ρευστότητας.

Τι μερίδιο του συνόλου των εξαγωγικών πιστώσεων καλύπτει ο ΟΑΕΠ;

Δεν υπάρχει τρόπος να ανιχνεύσει κανείς τη διείσδυση της κάθε εταιρείας ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων επί του συνόλου των εξαγωγικών πιστώσεων. Ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων ασφαλίζουν το σύνολο του τζίρου μιας εξαγωγικής επιχείρησης (σύνολο πωλήσεων εσωτερικού - εξωτερικού). Ο Ο.Α.Ε.Π. ασφαλίζει αποκλειστικά εξαγωγικές πιστώσεις και έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, καθότι το μερίδιο που κατέχει σήμερα εκτιμάται ότι δεν είναι ικανοποιητικό.

Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει η ασφάλιση στον ΟΑΕΠ, έναντι άλλων φορέων εξαγωγικών πιστώσεων;

O Ο.A.Ε.Π. ασφαλίζει ακόμα και ένα τιμολόγιο εξαγωγής, κάτι που δεν κάνουν άλλες ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Ακριβώς, επειδή ο Ο.Α.Ε.Π. δεν είναι κερδοσκοπικός Οργανισμός, αλλά στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μικρών, μεσαίων αλλά και start up εξαγωγικών επιχειρήσεων, ακόμα και μια εξαγωγή και αν πρόκειται να πραγματοποιήσουν με πίστωση στον αγοραστή τους, είναι εκεί για να τις βοηθήσει. 

Επιπλέον, ο Οργανισμός ασφαλίζει έναντι πολιτικού κινδύνου χώρες που αποφεύγουν άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις να ασφαλίσουν, κάτι που επίσης αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ο.Α.Ε.Π.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 23 Ιουνίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία