ΔΡΑΜΑ

Έκλεισαν τα ΚΑΠΗ επειδή οι εργαζόμενοι ήταν ανεμβολίαστοι

Η επαναλειτουργία τους θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εμβολιασμού του προσωπικού

 19/08/2021 08:39

 Έκλεισαν τα ΚΑΠΗ επειδή οι εργαζόμενοι ήταν ανεμβολίαστοι
Φωτογραφία αρχείου

Λουκέτο σε όλα τα ΚΑΠΗ της πόλης έβαλε ο Δήμος Δράμας επειδή οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν έχουν εμβολιαστεί.

Όπως διαβάσαμε στο fonirodopis.gr, o Δήμος μάλιστα δίνει ραντεβού στους ηλικιωμένους δημότες 14 μέρες μετά τον εμβολιασμό των εργαζομένων στα ΚΑΠΗ με τη σχετική απόφαση να αποτελεί την αδιάψευστη απόδειξη των προβλημάτων που δημιουργούνται στο κοινωνικό σύνολο:

«Αποφασίζουμε τη μη επαναλειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Δράμας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00, επειδή το προσωπικό των ΚΑΠΗ δεν είναι εμβολιασμένο για κορονοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρως εμβολιασμού του προσωπικού και αφού παρέλθουν οι 14 ημέρες από τη μοναδική ή δεύτερη δόση εμβολιασμού, η μη επαναλειτουργία αίρεται με όμοια απόφαση».

kapi-dramas-anastoli.jpg


Λόγοι απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων

Σε κάθε περίπτωση, εκπνέει η αποκλειστική προθεσμία των 3 εργασίμων ημερών, που έχει δοθεί από την κυβέρνηση, για την υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους προς τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από αυτόν εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Ειδικότερα, απαλλαγή εμβολιασμού μπορούν να λάβουν, προσκομίζοντας λεπτομερή γνωμάτευση ειδικού γιατρού:

 1. Οσοι εμφάνισαν σοβαρή αλλεργική αντίδραση (π.χ. αναφυλαξία) μετά τη χορήγηση προηγούμενης δόσης του εμβολίου.
 2. Οσοι έχουν διαγνωσμένη αλλεργία (με in vivo δερματικές ή in vitro δοκιμασίες διέγερσης βασεοφίλων) σε συστατικό του εμβολίου.
 3. Οσοι εμφάνισαν σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία (Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome -TTS) μετά την πρώτη δόση των εμβολίων AstraZeneca και Johnson & Johnson κατά του κορονοϊού Covid-19.
 4. Οσοι έχουν ιστορικό θρομβοπενίας οφειλόμενης στην ηπαρίνη (heparininduced thrombocytopenia) ή με ιστορικό αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου (antiphospholipid syndromeAPS) ή με σύνδρομο διαφυγής τριχοειδών (capillary leak syndrome).
 5. Οσοι έχουν ιστορικό μυοκαρδίτιδας πριν από τον εμβολιασμό κατά τον κορονοϊό. Φυσικά πρόσωπα με ιστορικό περικαρδίτιδας πριν τον εμβολιασμό δεν εξαιρούνται από αυτόν.
 6. Οσοι έχουν διάγνωση περικαρδίτιδας ή μυοκαρδίτιδας μετά την πρώτη δόση mRNA εμβολίου.

Για τους εργαζόμενους που έλαβαν μία δόση mRNA εμβολίου και η δεύτερη δόση αντενδείκνυται, μπορεί να εξεταστεί ο εμβολιασμός με εμβόλιο διαφορετικού τύπου, εφόσον το εμβόλιο αυτό δεν έχει στη σύνθεσή του το συστατικό επί του οποίου εκδηλώθηκε η αλλεργική αντίδραση ή αντένδειξη. Ο εμβολιασμός στις περιπτώσεις - που η απαλλαγή αφορά μόνο συγκεκριμένους τύπους εμβολίου - πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εμβολιαστικό κέντρο νοσοκομείου.

Λουκέτο σε όλα τα ΚΑΠΗ της πόλης έβαλε ο Δήμος Δράμας επειδή οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν έχουν εμβολιαστεί.

Όπως διαβάσαμε στο fonirodopis.gr, o Δήμος μάλιστα δίνει ραντεβού στους ηλικιωμένους δημότες 14 μέρες μετά τον εμβολιασμό των εργαζομένων στα ΚΑΠΗ με τη σχετική απόφαση να αποτελεί την αδιάψευστη απόδειξη των προβλημάτων που δημιουργούνται στο κοινωνικό σύνολο:

«Αποφασίζουμε τη μη επαναλειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Δράμας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00, επειδή το προσωπικό των ΚΑΠΗ δεν είναι εμβολιασμένο για κορονοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρως εμβολιασμού του προσωπικού και αφού παρέλθουν οι 14 ημέρες από τη μοναδική ή δεύτερη δόση εμβολιασμού, η μη επαναλειτουργία αίρεται με όμοια απόφαση».

kapi-dramas-anastoli.jpg


Λόγοι απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων

Σε κάθε περίπτωση, εκπνέει η αποκλειστική προθεσμία των 3 εργασίμων ημερών, που έχει δοθεί από την κυβέρνηση, για την υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους προς τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από αυτόν εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Ειδικότερα, απαλλαγή εμβολιασμού μπορούν να λάβουν, προσκομίζοντας λεπτομερή γνωμάτευση ειδικού γιατρού:

 1. Οσοι εμφάνισαν σοβαρή αλλεργική αντίδραση (π.χ. αναφυλαξία) μετά τη χορήγηση προηγούμενης δόσης του εμβολίου.
 2. Οσοι έχουν διαγνωσμένη αλλεργία (με in vivo δερματικές ή in vitro δοκιμασίες διέγερσης βασεοφίλων) σε συστατικό του εμβολίου.
 3. Οσοι εμφάνισαν σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία (Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome -TTS) μετά την πρώτη δόση των εμβολίων AstraZeneca και Johnson & Johnson κατά του κορονοϊού Covid-19.
 4. Οσοι έχουν ιστορικό θρομβοπενίας οφειλόμενης στην ηπαρίνη (heparininduced thrombocytopenia) ή με ιστορικό αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου (antiphospholipid syndromeAPS) ή με σύνδρομο διαφυγής τριχοειδών (capillary leak syndrome).
 5. Οσοι έχουν ιστορικό μυοκαρδίτιδας πριν από τον εμβολιασμό κατά τον κορονοϊό. Φυσικά πρόσωπα με ιστορικό περικαρδίτιδας πριν τον εμβολιασμό δεν εξαιρούνται από αυτόν.
 6. Οσοι έχουν διάγνωση περικαρδίτιδας ή μυοκαρδίτιδας μετά την πρώτη δόση mRNA εμβολίου.

Για τους εργαζόμενους που έλαβαν μία δόση mRNA εμβολίου και η δεύτερη δόση αντενδείκνυται, μπορεί να εξεταστεί ο εμβολιασμός με εμβόλιο διαφορετικού τύπου, εφόσον το εμβόλιο αυτό δεν έχει στη σύνθεσή του το συστατικό επί του οποίου εκδηλώθηκε η αλλεργική αντίδραση ή αντένδειξη. Ο εμβολιασμός στις περιπτώσεις - που η απαλλαγή αφορά μόνο συγκεκριμένους τύπους εμβολίου - πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εμβολιαστικό κέντρο νοσοκομείου.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία