ΑΠΟΨΕΙΣ

Είναι πράγματι σε καλό δρόμο οι συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης; Του Νίκου Ηλιάδη

Το ερώτημα τώρα είναι εάν ο ΟΣΕΘ, ως φορέας που εποπτεύει τους παρόχους της αστικής συγκοινωνίας, εν προκειμένω τον ΟΑΣΘ και τα ΚΤΕΛ, θα μεριμνήσει ώστε όλα αυτά να διορθωθούν

 14/01/2023 08:00

Είναι πράγματι σε καλό δρόμο οι συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης;  Του Νίκου Ηλιάδη

Νίκος Ηλιάδης

nikos-hliadis-Q3Ac6.jpg

Ο τίτλος στο χθεσινό δελτίο Τύπου του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης έλεγε, “Σε καλό δρόμο οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης”. Εντός, γινόταν λόγος για “βελτιωμένη εικόνα”, συμπέρασμα το οποίο προέκυπτε από “έρευνα αξιολόγησης της εμπειρίας από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΟΣΕΘ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον Οκτώβριο του 2022 από μεγάλη εταιρεία ερευνών με τη μέθοδο των μυστικών επισκέψεων σε λεωφορεία αστικών συγκοινωνιών του πολεοδομικού συγκροτήματος”.

Η έρευνα αφορούσε 330 μυστικές επισκέψεις σε 33 επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές τόσο του ΟΑΣΘ όσο και αυτών που έχουν εκχωρηθεί στα ΚΤΕΛ, εκ των οποίων 9 γραμμές κινούνται από τα ανατολικά της πόλης, 5 από το κέντρο και 19 από δυτικά.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ “η έρευνα στόχευε στην αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημοσίων συγκοινωνιών που αφορούσαν τους εξής δείκτες: την καθαριότητα του εσωτερικού του λεωφορείου, την κατάσταση του οχήματος, τη λειτουργία της τηλεματικής μέσα στο όχημα, τη συμπεριφορά του οδηγού, την αίσθηση ασφαλούς οδήγησης και μετακίνησης, το συνωστισμό στο λεωφορείο και στη στάση, το αίσθημα ασφάλειας στο λεωφορείο και την τήρηση των μέτρων υγιεινής από τους επιβάτες και τον οδηγό.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας η συνολική εικόνα του προσωπικού, των συνθηκών οδήγησης αλλά και της ασφάλειας μέσα στο λεωφορείο βαθμολογήθηκαν με άριστα. Ο δείκτης υγειονομικής προστασίας κρίθηκε ως σχετικά χαμηλός για τους οδηγούς και σε καλύτερο επίπεδο για τους επιβάτες. Αρκετά καλύτερη είναι η κατάσταση των οχημάτων στα δυτικά και πιο ικανοποιητική εμφανίζεται η αξιολόγηση στα ανατολικά.

Σχετικά επιβαρυμένες εμφανίζονται κάποιες γραμμές του κέντρου ως προς την κατάσταση και καθαριότητα των οχημάτων, ενώ ο συνωστισμός αξιολογείται ως εντονότερος εντός του οχήματος από ό,τι στις στάσεις.

Η πληροφόρηση εντός οχήματος φαίνεται να παρουσιάζει κάποια προβλήματα, καθώς οι πινακίδες τηλεματικής αρκετών οχημάτων (κυρίως των ΚΤΕΛ) είναι εκτός λειτουργίας και η πληροφορία περιορίζεται στην ηχητική αναγγελία, όπου είναι διαθέσιμη.

Διαβάζοντας αυτά τα συμπεράσματα η εντύπωση που αποκομίζει κανείς είναι πως, με εξαίρεση τη συμπεριφορά των οδηγών και την οδήγηση, όπου η εικόνα, σύμφωνα με την έρευνα είναι πολύ καλή, σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν προβλήματα. Μικρότερα ή μεγαλύτερα δεν μπορεί κανείς να συμπεράνει καθώς δεν δημοσιοποιούνται οι βαθμολογίες κατά περίπτωση.

Επιπλέον, από την έρευνα απουσιάζουν κρίσιμοι παράμετροι αξιολόγησης ενός συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών, όπως για παράδειγμα, το ποσοστό υλοποίησης των προγραμματισμένων δρομολογίων. Κι εδώ τα πράγματα, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι καθόλου καλά καθώς σημαντικός αριθμός δρομολογίων δεν πραγματοποιείται λόγω έλλειψης οδηγών. Εξ ου προφανώς και η διαπίστωση ότι παρατηρείται συνωστισμός εντός των λεωφορείων.

Εν τούτοις η έρευνα έχει την αξία της καθώς επισημαίνει μια σειρά από αδυναμίες και κακώς κείμενα. Το ερώτημα τώρα είναι εάν ο ΟΣΕΘ, ως φορέας που εποπτεύει τους παρόχους της αστικής συγκοινωνίας, εν προκειμένω τον ΟΑΣΘ και τα ΚΤΕΛ, θα μεριμνήσει ώστε όλα αυτά να διορθωθούν.

nikos-hliadis-Q3Ac6.jpg

Ο τίτλος στο χθεσινό δελτίο Τύπου του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης έλεγε, “Σε καλό δρόμο οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης”. Εντός, γινόταν λόγος για “βελτιωμένη εικόνα”, συμπέρασμα το οποίο προέκυπτε από “έρευνα αξιολόγησης της εμπειρίας από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΟΣΕΘ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον Οκτώβριο του 2022 από μεγάλη εταιρεία ερευνών με τη μέθοδο των μυστικών επισκέψεων σε λεωφορεία αστικών συγκοινωνιών του πολεοδομικού συγκροτήματος”.

Η έρευνα αφορούσε 330 μυστικές επισκέψεις σε 33 επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές τόσο του ΟΑΣΘ όσο και αυτών που έχουν εκχωρηθεί στα ΚΤΕΛ, εκ των οποίων 9 γραμμές κινούνται από τα ανατολικά της πόλης, 5 από το κέντρο και 19 από δυτικά.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ “η έρευνα στόχευε στην αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημοσίων συγκοινωνιών που αφορούσαν τους εξής δείκτες: την καθαριότητα του εσωτερικού του λεωφορείου, την κατάσταση του οχήματος, τη λειτουργία της τηλεματικής μέσα στο όχημα, τη συμπεριφορά του οδηγού, την αίσθηση ασφαλούς οδήγησης και μετακίνησης, το συνωστισμό στο λεωφορείο και στη στάση, το αίσθημα ασφάλειας στο λεωφορείο και την τήρηση των μέτρων υγιεινής από τους επιβάτες και τον οδηγό.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας η συνολική εικόνα του προσωπικού, των συνθηκών οδήγησης αλλά και της ασφάλειας μέσα στο λεωφορείο βαθμολογήθηκαν με άριστα. Ο δείκτης υγειονομικής προστασίας κρίθηκε ως σχετικά χαμηλός για τους οδηγούς και σε καλύτερο επίπεδο για τους επιβάτες. Αρκετά καλύτερη είναι η κατάσταση των οχημάτων στα δυτικά και πιο ικανοποιητική εμφανίζεται η αξιολόγηση στα ανατολικά.

Σχετικά επιβαρυμένες εμφανίζονται κάποιες γραμμές του κέντρου ως προς την κατάσταση και καθαριότητα των οχημάτων, ενώ ο συνωστισμός αξιολογείται ως εντονότερος εντός του οχήματος από ό,τι στις στάσεις.

Η πληροφόρηση εντός οχήματος φαίνεται να παρουσιάζει κάποια προβλήματα, καθώς οι πινακίδες τηλεματικής αρκετών οχημάτων (κυρίως των ΚΤΕΛ) είναι εκτός λειτουργίας και η πληροφορία περιορίζεται στην ηχητική αναγγελία, όπου είναι διαθέσιμη.

Διαβάζοντας αυτά τα συμπεράσματα η εντύπωση που αποκομίζει κανείς είναι πως, με εξαίρεση τη συμπεριφορά των οδηγών και την οδήγηση, όπου η εικόνα, σύμφωνα με την έρευνα είναι πολύ καλή, σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν προβλήματα. Μικρότερα ή μεγαλύτερα δεν μπορεί κανείς να συμπεράνει καθώς δεν δημοσιοποιούνται οι βαθμολογίες κατά περίπτωση.

Επιπλέον, από την έρευνα απουσιάζουν κρίσιμοι παράμετροι αξιολόγησης ενός συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών, όπως για παράδειγμα, το ποσοστό υλοποίησης των προγραμματισμένων δρομολογίων. Κι εδώ τα πράγματα, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι καθόλου καλά καθώς σημαντικός αριθμός δρομολογίων δεν πραγματοποιείται λόγω έλλειψης οδηγών. Εξ ου προφανώς και η διαπίστωση ότι παρατηρείται συνωστισμός εντός των λεωφορείων.

Εν τούτοις η έρευνα έχει την αξία της καθώς επισημαίνει μια σειρά από αδυναμίες και κακώς κείμενα. Το ερώτημα τώρα είναι εάν ο ΟΣΕΘ, ως φορέας που εποπτεύει τους παρόχους της αστικής συγκοινωνίας, εν προκειμένω τον ΟΑΣΘ και τα ΚΤΕΛ, θα μεριμνήσει ώστε όλα αυτά να διορθωθούν.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία