ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ΣΔΟΕ κατέσχεσε 49 τόνους ενδυμάτων από σπείρα που δρούσε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η 15μελής ομάδα που εκμεταλλευόταν εμπορικά καταστήματα σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους έκανε "τζίρο" σε δύο χρόνια τουλάχιστον 2.600.000 ευρώ

 08/11/2018 16:45

Το ΣΔΟΕ κατέσχεσε 49 τόνους ενδυμάτων από σπείρα που δρούσε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Δύο άτομα συνελήφθησαν κι άλλα 13 καταζητούνται στο πλαίσιο έρευνας του ΣΔΟΕ. Εις βάρος των ατόμων αυτών σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 187 Ποινικού Κώδικα), τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κτλ. Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν στην κατεύθυνση απόκτησης παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της αποφυγής καταβολής φόρων καθώς και άλλων υποχρεώσεων. Το ΣΔΟΕ κινήθηκε στο πλαίσιο αντιμετώπισης οικονομικού εγκλήματος της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και της Ε.Ε. και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών. Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδεικνύουν – διαθέτουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831/08.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3373/16.12.2014) Υγειονομική Διάταξη του υπουργείου Υγείας.

Πώς δρούσε

Συγκεκριμένα τα άτομα φέρονται πως εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που είχαν την έδρα τους σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αττικής, της Θεσσαλονίκης κι άλλων πόλεων, έχοντας ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις στο όνομα ατόμων που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η άποψη του ΣΔΟΕ πως πρόκειται για οργάνωση ενισχύεται και από το γεγονός της ύπαρξης ιεραρχίας ανάμεσα στα 15 μέλη που την απάρτιζαν. Πέντε από τα 15 άτομα κατείχαν ηγετική θέση στην οργάνωση ενώ οι λοιποί είχαν εντελώς διακριτούς ρόλους προς διευκόλυνση τη οργάνωσης. Δηλαδή άλλος μετέφερε τις εισπράξεις των καταστημάτων προς το κοινό τους ταμείο, άλλος προσλάμβανε τους υπαλλήλους.  

sdoe.jpg

Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργούνταν αρνητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο  της αλυσίδας, ο οποίος «δραστηριοποιούνταν» ως διάδοχη κατάσταση,  συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία». Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από Φ.Τ.Μ., με τα  στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας».  Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με ένδεκα καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς τον Φ.Π.Α. όλων των παρένθετων προσώπων, καθόσον οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ. Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρώνονταν, μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ το μήνα.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (σε μία εγκατάσταση), σε δώδεκα (12) εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:

 • 49 τόνοι (περίπου) ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους (σε αποθηκευτικό χώρο)
 • 109.646 τεμ. ενδυμάτων
 • 4.661 ζεύγη υποδημάτων
 • 1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)
 • 1.008 τεμ. ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν
 • 6.525 ευρώ
 • Ένα (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο
 • Φ.Τ.Μ. και POS των καταστημάτων

Δύο άτομα συνελήφθησαν κι άλλα 13 καταζητούνται στο πλαίσιο έρευνας του ΣΔΟΕ. Εις βάρος των ατόμων αυτών σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 187 Ποινικού Κώδικα), τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κτλ. Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν στην κατεύθυνση απόκτησης παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της αποφυγής καταβολής φόρων καθώς και άλλων υποχρεώσεων. Το ΣΔΟΕ κινήθηκε στο πλαίσιο αντιμετώπισης οικονομικού εγκλήματος της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και της Ε.Ε. και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών. Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδεικνύουν – διαθέτουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831/08.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3373/16.12.2014) Υγειονομική Διάταξη του υπουργείου Υγείας.

Πώς δρούσε

Συγκεκριμένα τα άτομα φέρονται πως εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που είχαν την έδρα τους σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αττικής, της Θεσσαλονίκης κι άλλων πόλεων, έχοντας ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις στο όνομα ατόμων που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η άποψη του ΣΔΟΕ πως πρόκειται για οργάνωση ενισχύεται και από το γεγονός της ύπαρξης ιεραρχίας ανάμεσα στα 15 μέλη που την απάρτιζαν. Πέντε από τα 15 άτομα κατείχαν ηγετική θέση στην οργάνωση ενώ οι λοιποί είχαν εντελώς διακριτούς ρόλους προς διευκόλυνση τη οργάνωσης. Δηλαδή άλλος μετέφερε τις εισπράξεις των καταστημάτων προς το κοινό τους ταμείο, άλλος προσλάμβανε τους υπαλλήλους.  

sdoe.jpg

Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργούνταν αρνητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο  της αλυσίδας, ο οποίος «δραστηριοποιούνταν» ως διάδοχη κατάσταση,  συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία». Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από Φ.Τ.Μ., με τα  στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας».  Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με ένδεκα καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς τον Φ.Π.Α. όλων των παρένθετων προσώπων, καθόσον οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ. Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρώνονταν, μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ το μήνα.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (σε μία εγκατάσταση), σε δώδεκα (12) εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:

 • 49 τόνοι (περίπου) ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους (σε αποθηκευτικό χώρο)
 • 109.646 τεμ. ενδυμάτων
 • 4.661 ζεύγη υποδημάτων
 • 1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)
 • 1.008 τεμ. ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν
 • 6.525 ευρώ
 • Ένα (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο
 • Φ.Τ.Μ. και POS των καταστημάτων

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία