ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕ: Nέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον τουρισμό

Περιλαμβάνει ένα πολυετές σχέδιο εργασίας της ΕΕ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη, τις δημόσιες αρχές, την Επιτροπή και τους ενδιαφερόμενους φορείς να κάνουν τον τουριστικό τομέα πιο πράσινο και πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και ψηφιοποιημένο

 01/12/2022 15:19

ΕΕ: Nέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον τουρισμό

Tο Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε συμπεράσματα που καθορίζουν μια Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030, η οποία περιλαμβάνει ένα πολυετές σχέδιο εργασίας της ΕΕ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη, τις δημόσιες αρχές, την Επιτροπή και τους ενδιαφερόμενους φορείς να κάνουν τον τουριστικό τομέα πιο πράσινο και πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και ψηφιοποιημένο.

Η ΕΕ είναι κορυφαίος προορισμός τόσο για τους διεθνείς επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους της. Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 είχε ιδιαίτερα καταστροφικές επιπτώσεις στο τουριστικό οικοσύστημα και οδήγησε σε σημαντικές απώλειες εισοδήματος και θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη: περίπου 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τουριστικό τομέα της ΕΕ επηρεάστηκαν από την πανδημία το 2020.

Αν και ο τομέας άρχισε να δείχνει σημάδια ανάκαμψης, η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει επηρεάσει αρνητικά την παροχή και την οικονομική προσιτότητα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών φιλοξενίας, τόσο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας, ο υψηλός πληθωρισμός και το κόστος των καυσίμων καθιστούν επίσης πιο ακριβά τα ταξίδια.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030 τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί ο τουριστικός τομέας και ταυτόχρονα να αναπτυχθεί ένα όραμα για το μέλλον ώστε ο εν λόγω τομέας να επωφεληθεί από την προθυμία πολλών Ευρωπαίων να αλλάξουν τις ταξιδιωτικές και τις τουριστικές τους συνήθειες, ώστε να γίνει πιο βιώσιμος και υπεύθυνος.

Tο Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε συμπεράσματα που καθορίζουν μια Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030, η οποία περιλαμβάνει ένα πολυετές σχέδιο εργασίας της ΕΕ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη, τις δημόσιες αρχές, την Επιτροπή και τους ενδιαφερόμενους φορείς να κάνουν τον τουριστικό τομέα πιο πράσινο και πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και ψηφιοποιημένο.

Η ΕΕ είναι κορυφαίος προορισμός τόσο για τους διεθνείς επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους της. Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 είχε ιδιαίτερα καταστροφικές επιπτώσεις στο τουριστικό οικοσύστημα και οδήγησε σε σημαντικές απώλειες εισοδήματος και θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη: περίπου 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τουριστικό τομέα της ΕΕ επηρεάστηκαν από την πανδημία το 2020.

Αν και ο τομέας άρχισε να δείχνει σημάδια ανάκαμψης, η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει επηρεάσει αρνητικά την παροχή και την οικονομική προσιτότητα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών φιλοξενίας, τόσο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας, ο υψηλός πληθωρισμός και το κόστος των καυσίμων καθιστούν επίσης πιο ακριβά τα ταξίδια.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030 τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί ο τουριστικός τομέας και ταυτόχρονα να αναπτυχθεί ένα όραμα για το μέλλον ώστε ο εν λόγω τομέας να επωφεληθεί από την προθυμία πολλών Ευρωπαίων να αλλάξουν τις ταξιδιωτικές και τις τουριστικές τους συνήθειες, ώστε να γίνει πιο βιώσιμος και υπεύθυνος.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία