ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Δρόμος Δράμα - Αμφίπολη: Αρχές του 2025 αναμένεται η ανακήρυξη του αναδόχου

Η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2022, με προϋπολογισμό 249 εκατ. ευρώ

 24/06/2024 08:57

Δρόμος Δράμα - Αμφίπολη: Αρχές του 2025 αναμένεται η ανακήρυξη του αναδόχου

Με αργά βήματα προχωρά ο δρόμος Δράμα - Αμφίπολη που θα κατασκευαστεί με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η σύνταξη του τεύχους υποβολής δεσμευτικών προσφορών προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2024 και η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών τον Ιανουάριο του 2025.

Η ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου προβλέπεται τον Απρίλιο του 2025. Θα ακολουθήσει η περίοδος οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων και η υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης τον Δεκέμβριο του 2025.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τελεί υπό την αίρεση ότι δεν θα ζητηθούν παρατάσεις από τους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, ούτε από τον προσωρινό ανάδοχο για την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων.

Στο εν λόγω χρονικό διάστημα περιλαμβάνεται και ο έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το υπόψη έργο αφορά στον βασικό άξονα από τη Δράμα έως την Αμφίπολη (Παλαιοκώμη).

Είναι συνολικού μήκους περίπου 43 χλμ. και θα κατασκευαστεί με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς, με 9 κόμβους.

Η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2022, με προϋπολογισμό 249 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 3 χρόνια και η περίοδος λειτουργίας και συντήρησης 27 χρόνια.

Το έργο διεκδικούν οι:

α) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

β) ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε.

γ) ΑΒΑΞ Α.Ε..

δ) INTRAKAT.

Με αργά βήματα προχωρά ο δρόμος Δράμα - Αμφίπολη που θα κατασκευαστεί με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η σύνταξη του τεύχους υποβολής δεσμευτικών προσφορών προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2024 και η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών τον Ιανουάριο του 2025.

Η ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου προβλέπεται τον Απρίλιο του 2025. Θα ακολουθήσει η περίοδος οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων και η υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης τον Δεκέμβριο του 2025.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τελεί υπό την αίρεση ότι δεν θα ζητηθούν παρατάσεις από τους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, ούτε από τον προσωρινό ανάδοχο για την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων.

Στο εν λόγω χρονικό διάστημα περιλαμβάνεται και ο έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το υπόψη έργο αφορά στον βασικό άξονα από τη Δράμα έως την Αμφίπολη (Παλαιοκώμη).

Είναι συνολικού μήκους περίπου 43 χλμ. και θα κατασκευαστεί με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς, με 9 κόμβους.

Η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2022, με προϋπολογισμό 249 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 3 χρόνια και η περίοδος λειτουργίας και συντήρησης 27 χρόνια.

Το έργο διεκδικούν οι:

α) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

β) ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε.

γ) ΑΒΑΞ Α.Ε..

δ) INTRAKAT.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία