ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δράσεις προληπτικής ιατρικής και προαγωγής δημόσιας υγείας στον Δήμο Λαγκαδά

Το πρόγραμμα ξεκινάει την Παρασκευή 24 Μαΐου

 21/05/2024 17:15

Δράσεις προληπτικής ιατρικής και προαγωγής δημόσιας υγείας στον Δήμο Λαγκαδά

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαγκαδά, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Δημόσιας Υγείας κ. Μάρκου Δημήτριος και ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Σοχού, ιατρός του Κέντρου Υγείας Σοχού κ. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, σε συνεργασία με τη Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Λαχανά», και την υποστήριξη του προέδρου της κοινότητας Ξυλόπολης κ. Κουτκούση Ιωάννη, εκπονούν πρόγραμμα προληπτικών ιατρικών ελέγχων σε πολίτες του Δήμου Λαγκαδά.

Το πρόγραμμα ξεκινάει την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και ώρα από 9π.μ. έως 13:00μ.μ. στην κοινότητα Ξυλόπολης, όπου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις που αφορούν την πρόληψη μεταβολικών νοσημάτων, όπως μέτρηση γλυκόζης αίματος, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, κ.α. από ειδικούς ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σκοπός της δράσης είναι η προαγωγή της δημόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής στην περιοχή μας και ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου Λαγκαδά, όπου η πρόσβαση σε Μονάδες Υγείας είναι πιο δύσκολη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εφαρμογή δωρεάν ιατρικών ελέγχων και ενημέρωσης του πληθυσμού σχετικά με θέματα υγείας, τρόπου ζωής και συμπεριφορών.

Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος ανιχνεύει εγκαίρως προβλήματα υγείας, ενώ παράλληλα παρακινεί τους πολίτες να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Βασικό λοιπόν μέλημα του Προγράμματος αυτού είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η διοργάνωση μαζικών προληπτικών εξετάσεων, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες.

Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις προληπτικές εξετάσεις, να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:

2394330424, 2394330425 (γραφείο Βοήθεια στο Σπίτι Λαχανά),

Τηλέφωνο για πληροφορίες

2394020802 (γραφείο ΚΕΠ Υγείας)

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαγκαδά, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Δημόσιας Υγείας κ. Μάρκου Δημήτριος και ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Σοχού, ιατρός του Κέντρου Υγείας Σοχού κ. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, σε συνεργασία με τη Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Λαχανά», και την υποστήριξη του προέδρου της κοινότητας Ξυλόπολης κ. Κουτκούση Ιωάννη, εκπονούν πρόγραμμα προληπτικών ιατρικών ελέγχων σε πολίτες του Δήμου Λαγκαδά.

Το πρόγραμμα ξεκινάει την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και ώρα από 9π.μ. έως 13:00μ.μ. στην κοινότητα Ξυλόπολης, όπου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις που αφορούν την πρόληψη μεταβολικών νοσημάτων, όπως μέτρηση γλυκόζης αίματος, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, κ.α. από ειδικούς ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σκοπός της δράσης είναι η προαγωγή της δημόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής στην περιοχή μας και ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου Λαγκαδά, όπου η πρόσβαση σε Μονάδες Υγείας είναι πιο δύσκολη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εφαρμογή δωρεάν ιατρικών ελέγχων και ενημέρωσης του πληθυσμού σχετικά με θέματα υγείας, τρόπου ζωής και συμπεριφορών.

Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος ανιχνεύει εγκαίρως προβλήματα υγείας, ενώ παράλληλα παρακινεί τους πολίτες να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Βασικό λοιπόν μέλημα του Προγράμματος αυτού είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η διοργάνωση μαζικών προληπτικών εξετάσεων, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες.

Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις προληπτικές εξετάσεις, να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:

2394330424, 2394330425 (γραφείο Βοήθεια στο Σπίτι Λαχανά),

Τηλέφωνο για πληροφορίες

2394020802 (γραφείο ΚΕΠ Υγείας)

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία