ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διοίκηση Διαδικασιών στο Διεθνές Εμπόριο σε ένα βιβλίο

Των Γεώργιου Παλταγιάν Ιωάννη Χατζηδημητρίου Απόστολου Αιγυπτιάδη

 03/05/2022 15:16

Διοίκηση Διαδικασιών στο Διεθνές Εμπόριο σε ένα βιβλίο

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση της γνώσης, των αγορών, της παραγωγικής διαδικασίας και της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα περίπλοκο και ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο πολλές φορές αναζητούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές προσαρμογής και δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών τους. 

Σε αυτό το επιχειρησιακό περιβάλλον, τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα, να μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες και να αντιμετωπίζουν απειλές που δύνανται να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα επιβίωσης για την επιχείρηση.

 Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την κατάργηση των περιορισμών και των εμποδίων που υπήρχαν στη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, οδήγησαν στην κατακόρυφη αύξηση του όγκου των διεθνών συναλλαγών σε προϊόντα, υπηρεσίες και κεφάλαια. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, κατανοούν ότι ο χώρος όπου δραστηριοποιούνται και ανταγωνίζονται ξεφεύγει πλέον από τα στενά εθνικά σύνορα και επεκτείνεται σε ένα διεθνές περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται. 

Έτσι, είναι σημαντικό για κάθε επιχείρηση που αναζητά την εξωστρέφεια να μπορεί να κατανοεί τις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος και της αποτελεσματικής διοίκησης των διαδικασιών στο διεθνές εμπόριο.

 Το βιβλίο «Διοίκηση Διαδικασιών στο Διεθνές Εμπόριο» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Δίσιγμα αποτελείται από δεκατρία κεφάλαια, η συγγραφή των οποίων στηρίχθηκε στις επιστημονικές εξελίξεις που παρουσιάζονται στην παγκόσμια βιβλιογραφία και στην ερευνητική, συμβουλευτική και διδακτική εμπειρία των συγγραφέων σε θέματα διαδικασιών στο διεθνές εμπόριο. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση σχετικά με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο διοίκησης των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στη διεκπεραίωση του διεθνούς εμπορίου. 

Καλύπτει όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για τα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα και ενισχύει τη γνώση του αναγνώστη σε σχέση με όλα τα κρίσιμα ζητήματα που χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες του διεθνούς εμπορίου και ενισχύουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους και την αναζήτηση νέων αγορών για τα προϊόντα τους. Μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης των διαδικασιών και της διοίκησης του εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου, απαραίτητο για επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, φοιτητές και καθηγητές, αλλά και γενικότερα, για όποιον και όποια ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί επιχειρηματικά ή διδακτικά με το διεθνές εμπόριο.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση της γνώσης, των αγορών, της παραγωγικής διαδικασίας και της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα περίπλοκο και ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο πολλές φορές αναζητούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές προσαρμογής και δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών τους. 

Σε αυτό το επιχειρησιακό περιβάλλον, τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα, να μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες και να αντιμετωπίζουν απειλές που δύνανται να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα επιβίωσης για την επιχείρηση.

 Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την κατάργηση των περιορισμών και των εμποδίων που υπήρχαν στη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, οδήγησαν στην κατακόρυφη αύξηση του όγκου των διεθνών συναλλαγών σε προϊόντα, υπηρεσίες και κεφάλαια. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, κατανοούν ότι ο χώρος όπου δραστηριοποιούνται και ανταγωνίζονται ξεφεύγει πλέον από τα στενά εθνικά σύνορα και επεκτείνεται σε ένα διεθνές περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται. 

Έτσι, είναι σημαντικό για κάθε επιχείρηση που αναζητά την εξωστρέφεια να μπορεί να κατανοεί τις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος και της αποτελεσματικής διοίκησης των διαδικασιών στο διεθνές εμπόριο.

 Το βιβλίο «Διοίκηση Διαδικασιών στο Διεθνές Εμπόριο» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Δίσιγμα αποτελείται από δεκατρία κεφάλαια, η συγγραφή των οποίων στηρίχθηκε στις επιστημονικές εξελίξεις που παρουσιάζονται στην παγκόσμια βιβλιογραφία και στην ερευνητική, συμβουλευτική και διδακτική εμπειρία των συγγραφέων σε θέματα διαδικασιών στο διεθνές εμπόριο. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση σχετικά με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο διοίκησης των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στη διεκπεραίωση του διεθνούς εμπορίου. 

Καλύπτει όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για τα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα και ενισχύει τη γνώση του αναγνώστη σε σχέση με όλα τα κρίσιμα ζητήματα που χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες του διεθνούς εμπορίου και ενισχύουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους και την αναζήτηση νέων αγορών για τα προϊόντα τους. Μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης των διαδικασιών και της διοίκησης του εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου, απαραίτητο για επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, φοιτητές και καθηγητές, αλλά και γενικότερα, για όποιον και όποια ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί επιχειρηματικά ή διδακτικά με το διεθνές εμπόριο.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία