ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Ο Δήμος φιλοδοξεί να πρωτοπορήσει στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη

 26/05/2023 17:08

Δήμος Θεσσαλονίκης: Υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες και συγχρόνως την περαιτέρω θωράκιση των πληροφοριακών συστημάτων του επιτυγχάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσα από πρωτόκολλο συνεργασίας που συνάφθηκε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Το σχετικό πρωτόκολλο υπογράφηκε χτες (25/05) από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Καθ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, παρουσία του Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλη Κούπκα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος δήμος της χώρας που αναπτύσσει σε αυτήν την έκταση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου αναβαθμίζονται ουσιαστικά και δημιουργούμε ακόμη περισσότερες διευκολύνσεις για τους πολίτες», υπογράμμισε σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. «Όσοι λιγότεροι πολίτες επισκέπτονται τα γκισέ των δημοτικών υπηρεσιών τόσο καλύτερα κάνουμε τη δουλειά μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζέρβας, προσθέτοντας ότι η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο πεδίο των ψηφιακών υπηρεσιών οδηγεί επιπλέον σε μείωση της γραφειοκρατίας.

«Μέσα από αυτήν τη συνεργασία ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποκτά τη δυνατότητα να πρωτοπορήσει στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και ταυτόχρονα να επιτύχει την καλύτερη εσωτερική λειτουργία του με νέα εργαλεία πληροφορικής, προηγμένα συστήματα λογισμικού και συστήματα που είναι στο cloud της Δημόσιας Διοίκησης (G-Cloud)», παρατήρησε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, αναφέροντας ενδεικτικά ότι με το νέο περιβάλλον ΜyDimos.Live θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από τις δημοτικές υπηρεσίες μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε οι πολίτες που έχουν κάποια δυσκολία μετακίνησης να μη χρειάζεται να μεταβαίνουν στον δήμο.

«Με το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράψαμε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης υιοθετούμε μια τελείως διαφορετική κουλτούρα ως οργανισμός. Μια κουλτούρα που μας περνάει στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης, στην οποία η τεχνολογία υπηρετεί με ταχύτητα, με ασφάλεια και με πλήρη διαφάνεια κάθε πολίτη», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλης Κούπκας, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θωρακίζεται με την ασφάλεια των πληροφοριακών του συστημάτων να αυξάνεται, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει οικονομία κλίμακας. Ακόμη, παρέχονται 1.500 άδειες office για χρήση των δημοτικών υπαλλήλων.

Το πρωτόκολλο που υπογράφθηκε μεταξύ άλλων καλύπτει τα ακόλουθα πεδία:

 • Συμβουλευτική, υποστήριξη, εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Συνεργασία για την ανάπτυξη εφαρμογών που αφορούν δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Συνεργασία στην ανάπτυξη υπηρεσιών σχετικών με διαλειτουργικότητες μητρώων και πιλοτική εφαρμογή τους στις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Εφαρμογή πιλοτικών καινοτόμων υπηρεσιών στις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, που έχουν ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου.
 • Πιλοτική χρήση νέων εφαρμογών της ΓΓΠΣΔΔ από τα στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης

Την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες και συγχρόνως την περαιτέρω θωράκιση των πληροφοριακών συστημάτων του επιτυγχάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσα από πρωτόκολλο συνεργασίας που συνάφθηκε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Το σχετικό πρωτόκολλο υπογράφηκε χτες (25/05) από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Καθ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, παρουσία του Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλη Κούπκα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος δήμος της χώρας που αναπτύσσει σε αυτήν την έκταση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου αναβαθμίζονται ουσιαστικά και δημιουργούμε ακόμη περισσότερες διευκολύνσεις για τους πολίτες», υπογράμμισε σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. «Όσοι λιγότεροι πολίτες επισκέπτονται τα γκισέ των δημοτικών υπηρεσιών τόσο καλύτερα κάνουμε τη δουλειά μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζέρβας, προσθέτοντας ότι η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο πεδίο των ψηφιακών υπηρεσιών οδηγεί επιπλέον σε μείωση της γραφειοκρατίας.

«Μέσα από αυτήν τη συνεργασία ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποκτά τη δυνατότητα να πρωτοπορήσει στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και ταυτόχρονα να επιτύχει την καλύτερη εσωτερική λειτουργία του με νέα εργαλεία πληροφορικής, προηγμένα συστήματα λογισμικού και συστήματα που είναι στο cloud της Δημόσιας Διοίκησης (G-Cloud)», παρατήρησε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, αναφέροντας ενδεικτικά ότι με το νέο περιβάλλον ΜyDimos.Live θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από τις δημοτικές υπηρεσίες μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε οι πολίτες που έχουν κάποια δυσκολία μετακίνησης να μη χρειάζεται να μεταβαίνουν στον δήμο.

«Με το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράψαμε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης υιοθετούμε μια τελείως διαφορετική κουλτούρα ως οργανισμός. Μια κουλτούρα που μας περνάει στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης, στην οποία η τεχνολογία υπηρετεί με ταχύτητα, με ασφάλεια και με πλήρη διαφάνεια κάθε πολίτη», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλης Κούπκας, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θωρακίζεται με την ασφάλεια των πληροφοριακών του συστημάτων να αυξάνεται, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει οικονομία κλίμακας. Ακόμη, παρέχονται 1.500 άδειες office για χρήση των δημοτικών υπαλλήλων.

Το πρωτόκολλο που υπογράφθηκε μεταξύ άλλων καλύπτει τα ακόλουθα πεδία:

 • Συμβουλευτική, υποστήριξη, εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Συνεργασία για την ανάπτυξη εφαρμογών που αφορούν δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Συνεργασία στην ανάπτυξη υπηρεσιών σχετικών με διαλειτουργικότητες μητρώων και πιλοτική εφαρμογή τους στις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Εφαρμογή πιλοτικών καινοτόμων υπηρεσιών στις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, που έχουν ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου.
 • Πιλοτική χρήση νέων εφαρμογών της ΓΓΠΣΔΔ από τα στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία