ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δήμος Θεσσαλονίκης και ΧΑΝΘ ανανέωσαν τη συνεργασία τους

Η συνεργασία των δυο φορέων περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις και τομείς: από τον αθλητισμό στον πολιτισμό μέχρι το περιβάλλον!

 18/04/2019 14:32

Δήμος Θεσσαλονίκης και ΧΑΝΘ ανανέωσαν τη συνεργασία τους

Δήμητρα Μακρή

Στην υπογραφή συμφώνου τριετούς συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.), προχώρησαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης και ο Πρόεδρος της Χ.Α.Ν.Θ., Ιωάννης Σωσσίδης.

Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί τη συνέχεια και ανανέωση αντίστοιχης συμφωνίας, για τα έτη 2016-2019, μεταξύ των δυο φορέων και την επισφράγιση της πολυετούς και πολυεπίπεδης συνεργασίας τους. Η συνεργασία των δύο φορέων που αναπτύχθηκε σε όλους τους τομείς του συμφώνου, έχει επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα προς όφελος της κοινωνίας, με βάση τους στόχους που τέθηκαν την προηγούμενη τριετία.
Οι στόχοι αυτοί αφορούν την περαιτέρω αξιοποίηση της δυναμικής των δύο φορέων για την υλοποίηση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, του αθλητισμού, της παιδείας και του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, του εθελοντισμού και της προώθησης της απασχόλησης.
Αυτή η συνεχιζόμενη συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης αποκτά μεγάλη ουσιαστική αλλά και συμβολική αξία, καθώς «ανοίγει» τη νέα εκατονταετία της Χ.Α.Ν.Θ., η οποία το 2021 συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας και προσφοράς στους ανθρώπους και ειδικά στους νέους της Θεσσαλονίκης.

Στην υπογραφή του συμφώνου τριετούς συνεργασίας παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών, Νίκος Φωτίου, ο Γενικός Διευθυντής της Χ.Α.Ν.Θ., Βασίλης Ιωάννου και η επικεφαλής Τομέα Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς της Χ.Α.Ν.Θ., Αρίστη Τζώνη.

Στην υπογραφή συμφώνου τριετούς συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.), προχώρησαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης και ο Πρόεδρος της Χ.Α.Ν.Θ., Ιωάννης Σωσσίδης.

Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί τη συνέχεια και ανανέωση αντίστοιχης συμφωνίας, για τα έτη 2016-2019, μεταξύ των δυο φορέων και την επισφράγιση της πολυετούς και πολυεπίπεδης συνεργασίας τους. Η συνεργασία των δύο φορέων που αναπτύχθηκε σε όλους τους τομείς του συμφώνου, έχει επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα προς όφελος της κοινωνίας, με βάση τους στόχους που τέθηκαν την προηγούμενη τριετία.
Οι στόχοι αυτοί αφορούν την περαιτέρω αξιοποίηση της δυναμικής των δύο φορέων για την υλοποίηση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, του αθλητισμού, της παιδείας και του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, του εθελοντισμού και της προώθησης της απασχόλησης.
Αυτή η συνεχιζόμενη συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης αποκτά μεγάλη ουσιαστική αλλά και συμβολική αξία, καθώς «ανοίγει» τη νέα εκατονταετία της Χ.Α.Ν.Θ., η οποία το 2021 συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας και προσφοράς στους ανθρώπους και ειδικά στους νέους της Θεσσαλονίκης.

Στην υπογραφή του συμφώνου τριετούς συνεργασίας παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών, Νίκος Φωτίου, ο Γενικός Διευθυντής της Χ.Α.Ν.Θ., Βασίλης Ιωάννου και η επικεφαλής Τομέα Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς της Χ.Α.Ν.Θ., Αρίστη Τζώνη.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία