ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Θέρμης: Επεκτείνεται η δημοτική συγκοινωνία με τρεις νέες λεωφορειακές γραμμές

Από τις 15 Απριλίου θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του κεντρικού δήμου Θέρμης των Βασιλικών και της Μίκρας

 08/04/2019 14:56

Δήμος Θέρμης: Επεκτείνεται η δημοτική συγκοινωνία με τρεις νέες λεωφορειακές γραμμές

Φανή Σοβιτσλή

Στην επέκταση της δημοτικής του συγκοινωνίας με τρεις νέες λεωφορειακές γραμμές και 13 επιπλέον δρομολόγια, προχωρά ο δήμος Θέρμης, μετά την υπογραφή της σύμβασης από το  δήμαρχο, Θεόδωρο Παπαδόπουλο και τον ανάδοχο του έργου.

ypografisimvasis-thermi.jpg

Πλέον με δημοτική συγκοινωνία θα εξυπηρετούνται από τη Δευτέρα 15 Απριλίου οι κάτοικοι των Βασιλικών και της Μίκρας, ενώ στο πλαίσιο της θα δοθεί η δυνατότητα αύξησης του αριθμού των δρομολογίων της κεντρικής γραμμής της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης, χωρίς αύξηση του λειτουργικού κόστους των σημερινών δρομολογίων (κόστος συντήρησης και κόστος λειτουργίας).

Σύμφωνα με τη διοίκηση του δήμου Θέρμης για το  σχεδιασμό των νέων λεωφορειακών γραμμών, λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις της εγκεκριμένης μελέτης Δημοτικής Συγκοινωνίας που ανέθεσε ο Δήμος το 2012 και εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Δημοτικό Συμβούλιο αντίστοιχα, το 2014.

Ποιες είναι οι νέες γραμμές

Η δημοτική συγκοινωνία της Θέρμης θα έχει τρεις λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες θα ακολουθούν τις παρακάτω διαδρομές και δρομολόγια:

* Γραμμή 1-Α/1-Β (Κυκλική Θέρμης): εννέα (9) δρομολόγια ημερησίως
* Γραμμή 2-Α (Θέρμη-Βασιλικά-Σουρωτή-Περιστερά): δύο (2) δρομολόγια ημερησίως, και
* Γραμμή 3-Α/3-Β (Θέρμη-ΔΕ Μίκρας): δύο (2) δρομολόγια ημερησίως.
Σε ότι αφορά στη γραμμή 1-Α, θα διέρχεται και από τους οικισμούς Φιλοθέης και Αγίας Παρασκευής, όπως και η σημερινή κυκλική γραμμή.

Η γραμμή 2-Α θα διέρχεται και από τη Λακκιά. Επίσης, η γραμμή 3-Α θα συνδέει τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας μεταξύ τους και με τη Θέρμη και το Κέντρο Υγείας Θέρμης, λύνοντας ένα μακροχρόνιο πρόβλημα (π.χ. σύνδεση του Πλαγιαρίου με τον Τρίλοφο, την Καρδία και το Κ. Σχολάρι.
Σε επόμενη ανάρτηση θα ανακοινωθούν οι ακριβείς διαδρομές, οι στάσεις και τα ωράρια των δρομολογίων.

Με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών – δημοτικών συμβουλίων

Για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας προηγήθηκαν συζητήσεις με τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ενιαίου δήμου, εξετάσθηκαν οι ανάγκες και οι διατυπωθείσες απόψεις, σχεδιάστηκαν οι νέες λεωφορειακές γραμμές, ενώ στη συνέχεια εστάλησαν στα αντίστοιχα συμβούλια προκειμένου να λάβουν τη σχετική έγκριση.

Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις του Συμβουλίου της Κοινότητας σχετικά με τις προτεινόμενες λεωφορειακές γραμμές (διαδρομή, ωράρια), οι τεκμηριωμένες προτάσεις ή τροποποίησης του σχεδίου προγράμματος, έγινε ιεράρχηση των δρομολογίων που προτείνονται με το σχέδιο προγράμματος, για την περίπτωση κατά την οποία δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή του συνόλου των δρομολογίων.
Τα Συμβούλια γνωμοδότησαν, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα της Δημοτικής Συγκοινωνίας που θα υλοποιηθεί πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ, ήδη ΟΣΕΘ ΑΕ), με τη συναίνεση του ΟΑΣΘ, και ότι δεν εγκρίνονται λεωφορειακές γραμμές που ταυτίζονται με γραμμές του ΟΑΣΘ.

Στην επέκταση της δημοτικής του συγκοινωνίας με τρεις νέες λεωφορειακές γραμμές και 13 επιπλέον δρομολόγια, προχωρά ο δήμος Θέρμης, μετά την υπογραφή της σύμβασης από το  δήμαρχο, Θεόδωρο Παπαδόπουλο και τον ανάδοχο του έργου.

ypografisimvasis-thermi.jpg

Πλέον με δημοτική συγκοινωνία θα εξυπηρετούνται από τη Δευτέρα 15 Απριλίου οι κάτοικοι των Βασιλικών και της Μίκρας, ενώ στο πλαίσιο της θα δοθεί η δυνατότητα αύξησης του αριθμού των δρομολογίων της κεντρικής γραμμής της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης, χωρίς αύξηση του λειτουργικού κόστους των σημερινών δρομολογίων (κόστος συντήρησης και κόστος λειτουργίας).

Σύμφωνα με τη διοίκηση του δήμου Θέρμης για το  σχεδιασμό των νέων λεωφορειακών γραμμών, λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις της εγκεκριμένης μελέτης Δημοτικής Συγκοινωνίας που ανέθεσε ο Δήμος το 2012 και εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Δημοτικό Συμβούλιο αντίστοιχα, το 2014.

Ποιες είναι οι νέες γραμμές

Η δημοτική συγκοινωνία της Θέρμης θα έχει τρεις λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες θα ακολουθούν τις παρακάτω διαδρομές και δρομολόγια:

* Γραμμή 1-Α/1-Β (Κυκλική Θέρμης): εννέα (9) δρομολόγια ημερησίως
* Γραμμή 2-Α (Θέρμη-Βασιλικά-Σουρωτή-Περιστερά): δύο (2) δρομολόγια ημερησίως, και
* Γραμμή 3-Α/3-Β (Θέρμη-ΔΕ Μίκρας): δύο (2) δρομολόγια ημερησίως.
Σε ότι αφορά στη γραμμή 1-Α, θα διέρχεται και από τους οικισμούς Φιλοθέης και Αγίας Παρασκευής, όπως και η σημερινή κυκλική γραμμή.

Η γραμμή 2-Α θα διέρχεται και από τη Λακκιά. Επίσης, η γραμμή 3-Α θα συνδέει τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας μεταξύ τους και με τη Θέρμη και το Κέντρο Υγείας Θέρμης, λύνοντας ένα μακροχρόνιο πρόβλημα (π.χ. σύνδεση του Πλαγιαρίου με τον Τρίλοφο, την Καρδία και το Κ. Σχολάρι.
Σε επόμενη ανάρτηση θα ανακοινωθούν οι ακριβείς διαδρομές, οι στάσεις και τα ωράρια των δρομολογίων.

Με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών – δημοτικών συμβουλίων

Για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας προηγήθηκαν συζητήσεις με τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ενιαίου δήμου, εξετάσθηκαν οι ανάγκες και οι διατυπωθείσες απόψεις, σχεδιάστηκαν οι νέες λεωφορειακές γραμμές, ενώ στη συνέχεια εστάλησαν στα αντίστοιχα συμβούλια προκειμένου να λάβουν τη σχετική έγκριση.

Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις του Συμβουλίου της Κοινότητας σχετικά με τις προτεινόμενες λεωφορειακές γραμμές (διαδρομή, ωράρια), οι τεκμηριωμένες προτάσεις ή τροποποίησης του σχεδίου προγράμματος, έγινε ιεράρχηση των δρομολογίων που προτείνονται με το σχέδιο προγράμματος, για την περίπτωση κατά την οποία δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή του συνόλου των δρομολογίων.
Τα Συμβούλια γνωμοδότησαν, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα της Δημοτικής Συγκοινωνίας που θα υλοποιηθεί πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ, ήδη ΟΣΕΘ ΑΕ), με τη συναίνεση του ΟΑΣΘ, και ότι δεν εγκρίνονται λεωφορειακές γραμμές που ταυτίζονται με γραμμές του ΟΑΣΘ.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία