ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Παύλου Μελά: Η δεύτερη συνάντηση ενδυνάμωσης γυναικών στο Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά

Σκοπός της ομάδας είναι η ενημέρωση, η πρόληψη και η ενδυνάμωση γυναικών, παιδιών και νέων μέσω βιωματικών συναντήσεων

 30/06/2023 13:06

Δήμος Παύλου Μελά: Η δεύτερη συνάντηση ενδυνάμωσης γυναικών στο Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά με Παράρτημα Ρομά σε συνεργασία με την Solidarity Now πραγματοποίησαν την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 τη δεύτερη συνάντηση της ομάδας ενδυνάμωσης γυναικών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σκοπός της ομάδας είναι η ενημέρωση, η πρόληψη και η ενδυνάμωση γυναικών, παιδιών και νέων Ρομά μέσω βιωματικών συναντήσεων. Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής :

•γυναικεία φροντίδα / αυτό-φροντίδα

•γονεϊκότητα και ρόλοι

•παιδική διατροφή

•συνθήκες υγιεινής

356674449-641890987971236-4358772828751851011-n.jpg


Η δεύτερη βιωματική συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν νέες γυναίκες και μητέρες, είχε ως θέμα τα κοινωνικά στερεότυπα και τον συσχετισμό τους με τον ρόλο των δύο φύλων. Αρχικά, οι γυναίκες εξοικειώθηκαν με τις παραπάνω έννοιες, συζήτησαν για τα στερεότυπα αναφορικά με τον ρόλο των γυναικών και των αντρών στη σημερινή κοινωνία, αντάλλαξαν απόψεις και μίλησαν για τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω του φύλου τους.

Τέλος, προτείναμε όλοι μαζί τρόπους να καταρρίψουμε εκείνες τις στερεοτυπικές πεποιθήσεις γύρω από τα φύλα με στόχο την αυτοβελτίωση και την επικείμενη αλλαγή στην καθημερινότητά μας.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά με Παράρτημα Ρομά σε συνεργασία με την Solidarity Now πραγματοποίησαν την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 τη δεύτερη συνάντηση της ομάδας ενδυνάμωσης γυναικών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σκοπός της ομάδας είναι η ενημέρωση, η πρόληψη και η ενδυνάμωση γυναικών, παιδιών και νέων Ρομά μέσω βιωματικών συναντήσεων. Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής :

•γυναικεία φροντίδα / αυτό-φροντίδα

•γονεϊκότητα και ρόλοι

•παιδική διατροφή

•συνθήκες υγιεινής

356674449-641890987971236-4358772828751851011-n.jpg


Η δεύτερη βιωματική συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν νέες γυναίκες και μητέρες, είχε ως θέμα τα κοινωνικά στερεότυπα και τον συσχετισμό τους με τον ρόλο των δύο φύλων. Αρχικά, οι γυναίκες εξοικειώθηκαν με τις παραπάνω έννοιες, συζήτησαν για τα στερεότυπα αναφορικά με τον ρόλο των γυναικών και των αντρών στη σημερινή κοινωνία, αντάλλαξαν απόψεις και μίλησαν για τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω του φύλου τους.

Τέλος, προτείναμε όλοι μαζί τρόπους να καταρρίψουμε εκείνες τις στερεοτυπικές πεποιθήσεις γύρω από τα φύλα με στόχο την αυτοβελτίωση και την επικείμενη αλλαγή στην καθημερινότητά μας.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία