ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Παύλου - Μελά: Αιτήσεις για το Καλοκαιρινό Σχολείο 2023 από τις 22 Μαΐου

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 19/05/2023 15:06

Δήμος Παύλου - Μελά: Αιτήσεις για το Καλοκαιρινό Σχολείο 2023 από τις 22 Μαΐου

Το Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων για το καλοκαιρινό σχολείο 2023. Η περίοδος των αιτήσεων ξεκινάει την Δευτέρα 22.05.2023 και λήγει την Παρασκευή 02.06.2023.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (προνήπια έως την έκτη δημοτικού).

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να κατεβάσουν τα παρακάτω

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

και να τα καταθέσουν στη διεύθυνση:

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Παύλου Μελά, Λήμνου 2, Νικόπολη, Σταυρούπολη τις ώρες 9.00 π.μ. έως 14.00

Το πρόγραμμα του καλοκαιρινού σχολείου θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες και συγκεκριμένα από τις 26 Ιουνίου 2023 έως τις 28 Ιουλίου 2023, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 7:00 έως 16:00.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο περιόδους:

1η περίοδος από 26 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου 2023

2η περίοδος από 13 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου 2023

και θα πραγματοποιηθεί στις τρεις Δημοτικές ενότητες: Σταυρούπολη, Πολίχνη και Ευκαρπία.

Συγκεκριμένα τα δημοτικά σχολεία για τη φετινή περίοδο είναι τα εξής:

2ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης

1ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης

3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 020179 / 2310 020174.

Ο Δήμος Παύλου Μελά θα εφαρμόσει το υγειονομικό πρωτόκολλο για τον SARS-CoV-2 που θα βρίσκεται σε ισχύ τη συγκεκριμένη περίοδο.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και στις δύο περιόδους του προγράμματος.

Το Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων για το καλοκαιρινό σχολείο 2023. Η περίοδος των αιτήσεων ξεκινάει την Δευτέρα 22.05.2023 και λήγει την Παρασκευή 02.06.2023.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (προνήπια έως την έκτη δημοτικού).

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να κατεβάσουν τα παρακάτω

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

και να τα καταθέσουν στη διεύθυνση:

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Παύλου Μελά, Λήμνου 2, Νικόπολη, Σταυρούπολη τις ώρες 9.00 π.μ. έως 14.00

Το πρόγραμμα του καλοκαιρινού σχολείου θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες και συγκεκριμένα από τις 26 Ιουνίου 2023 έως τις 28 Ιουλίου 2023, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 7:00 έως 16:00.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο περιόδους:

1η περίοδος από 26 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου 2023

2η περίοδος από 13 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου 2023

και θα πραγματοποιηθεί στις τρεις Δημοτικές ενότητες: Σταυρούπολη, Πολίχνη και Ευκαρπία.

Συγκεκριμένα τα δημοτικά σχολεία για τη φετινή περίοδο είναι τα εξής:

2ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης

1ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης

3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 020179 / 2310 020174.

Ο Δήμος Παύλου Μελά θα εφαρμόσει το υγειονομικό πρωτόκολλο για τον SARS-CoV-2 που θα βρίσκεται σε ισχύ τη συγκεκριμένη περίοδο.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και στις δύο περιόδους του προγράμματος.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία