ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος

Σημαντικές προσωπικότητες που ηγούνται επιτυχημένων επιχειρήσεων, οργανισμών και επιμελητηρίων ένωσαν τις δυνάμεις τους

 07/06/2019 09:58

Δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος

Με στόχο να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην κατάκτηση της καθοριστικής πρόκλησης της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σημαντικές προσωπικότητες που ηγούνται επιτυχημένων επιχειρήσεων, οργανισμών και επιμελητηρίων ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος.

«Από την Ελλάδα απουσίαζε ένας πολυσυμμετοχικός και ταυτόχρονα απλός μηχανισμός ο οποίος να συνδέει διαδραστικά και ανεξάρτητα όλον τον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της χώρας. Με μόνο στόχο να διαμορφώσει και να ενισχύσει κανάλια ανοικτής επικοινωνίας, διάχυσης της γνώσης και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τα οφέλη της για την επίτευξη ουσιαστικής οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της δημιουργικότητας και της κοινωνικής προόδου, το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (compete gr) έρχεται να καλύψει το κενό αυτό", αναφέρουν τα ιδρυτικά του μέλη. Βασικός στόχος του Συμβουλίου πέρα των προτάσεων που θα διατυπώνονται με στόχο την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων, των μελετών που θα παρουσιάζονται είναι και η διάδοση της έννοιας της ανταγωνιστικότητας στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να καταλάβει τα οφέλη και να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της.

Τα ιδρυτικά στελέχη προχωρούν ένα βήμα παραπάνω: έχοντας συλλέξει εμπειρίες από την μακρόχρονη σταδιοδρομία τους από την Ελλάδα και το εξωτερικό φιλοδοξούν να συμβάλουν με τις δικές τους δυνάμεις στη δημιουργία ενός νέου αφηγήματος για την Ελλάδα που θα εμπνεύσει και θα την οδηγήσει στη νέα εποχή.

Τα ιδρυτικά στελέχη του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος είναι:

Πρόεδρος: Σίμος Αναστασόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Πετσιάβας Α.Ε, πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χαντζηνικολάου, πρόεδρος, Τράπεζα Πειραιώς, πρόεδρος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών (EET)

Γραμματέας: Αθανάσιος Σαββάκης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, SavvyCan A.E, πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Γενική Διευθύντρια: Δρ. Βενετία Κουσία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

- Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Aldemar Resorts

-Πέτρος Δούκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Capital Partners Α.Ε.

-Βασίλειος Κάτσος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Pharmathen Α.Ε.

-Δημήτρης Κουτσός Κουτσόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, Deloitte Greece

-Σωκράτης Λαζαρίδης, διευθύνων σύμβουλος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

-Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.

-Ηλίας Σπυρτούνιας, γενικός διευθυντής, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

-Μιχάλης Στασινόπουλος, Νόμιμος Εκπρόσωπος, EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. πρόεδρος, Συμβούλιο "Ελληνική Παραγωγή"

-Ιωάννης Σταύρου, εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣBΕ)

-Συμεών Τσομώκος, ιδρυτής και πρόεδρος, The Delphi Economic Forum

- Χρήστος Χαρπαντίδης, πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος, Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International Inc.

Ενδεικτικές δράσεις (Τα στοιχεία αφορούν την κατάταξη της Ελλάδας στους Παγκόσμιους Δείκτες Ανταγωνιστικότητας σε σύνολο 140 χωρών)

-Ενίσχυση του θεσμού της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα ενδυνάμωση των ελεγκτικών και απολογιστικών προτύπων.(119/140)

- Υλοποίηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα. (99/140)

- Μεγαλύτερη σύνδεση και εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες μάνατζερς. (84/140)

- Αμοιβή με βάση την παραγωγικότητα (111/140)

- Αξιολόγηση ΑΔ και πρόθεση ανάθεσης αρμοδιοτήτων. (100/140)

- Αποδοχή της διαφορετικότητας και καταπολέμηση των στερεοτύπων (όπως των

ηλικιακών διακρίσεων κλπ) σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας. (123/140)

- Μεγέθυνση των καινοτόμων επιχειρήσεων όπως FinTech (χρηματο-οικονομικοί οργανισμοί), CleanTech (εναλλακτικές μορφές ενέργειας), EdTech (εκπαίδευση), RegTech (κανονιστικό πλαίσιο). (120/140)

- Συστηματικές προσπάθειες αλλαγής νοοτροπίας για μεγαλύτερη ανάληψη του ρίσκου εντός των εταιρειών (intrapreneurship). (90/140)

Προσανατολισμός στο μέλλον με την πολλαπλάσια ταχύτητα και τη σωστή στόχευση.

(135/140)

- Προσαρμογή του νομικού πλαισίου στα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα (135/140)

- Εξασφάλιση από την κυβέρνηση σταθερού πλαισίου για την άσκηση του επιχειρείν (135/140)

- Αποτελεσματική απόκριση της κυβέρνησης απέναντι στην αλλαγή (135/140)

- Ύπαρξη μακροχρόνιου οράματος για τη χώρα από την κυβέρνηση (135/140).

- Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου και ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης. (131/140)

- Φορολογικό πλαίσιο και ελάφρυνση φόρων(118/140) και μη-μισθολογικών επιβαρύνσεων (119/140) με στόχο την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την προσέλκυση σοβαρών επενδυτών και την ενίσχυση της απασχόλησης με θέσεις υψηλά στην αλυσίδα αξίας

- Μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση για μια οικονομία δεξιοτήτων και όχι επαγγελμάτων. Ξεκινώντας από την αναβάθμιση της κριτικής σκέψης των εκπαιδευτικών (119/140) και την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης (111/140).

Με στόχο να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην κατάκτηση της καθοριστικής πρόκλησης της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σημαντικές προσωπικότητες που ηγούνται επιτυχημένων επιχειρήσεων, οργανισμών και επιμελητηρίων ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος.

«Από την Ελλάδα απουσίαζε ένας πολυσυμμετοχικός και ταυτόχρονα απλός μηχανισμός ο οποίος να συνδέει διαδραστικά και ανεξάρτητα όλον τον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της χώρας. Με μόνο στόχο να διαμορφώσει και να ενισχύσει κανάλια ανοικτής επικοινωνίας, διάχυσης της γνώσης και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τα οφέλη της για την επίτευξη ουσιαστικής οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της δημιουργικότητας και της κοινωνικής προόδου, το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (compete gr) έρχεται να καλύψει το κενό αυτό", αναφέρουν τα ιδρυτικά του μέλη. Βασικός στόχος του Συμβουλίου πέρα των προτάσεων που θα διατυπώνονται με στόχο την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων, των μελετών που θα παρουσιάζονται είναι και η διάδοση της έννοιας της ανταγωνιστικότητας στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να καταλάβει τα οφέλη και να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της.

Τα ιδρυτικά στελέχη προχωρούν ένα βήμα παραπάνω: έχοντας συλλέξει εμπειρίες από την μακρόχρονη σταδιοδρομία τους από την Ελλάδα και το εξωτερικό φιλοδοξούν να συμβάλουν με τις δικές τους δυνάμεις στη δημιουργία ενός νέου αφηγήματος για την Ελλάδα που θα εμπνεύσει και θα την οδηγήσει στη νέα εποχή.

Τα ιδρυτικά στελέχη του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος είναι:

Πρόεδρος: Σίμος Αναστασόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Πετσιάβας Α.Ε, πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χαντζηνικολάου, πρόεδρος, Τράπεζα Πειραιώς, πρόεδρος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών (EET)

Γραμματέας: Αθανάσιος Σαββάκης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, SavvyCan A.E, πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Γενική Διευθύντρια: Δρ. Βενετία Κουσία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

- Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Aldemar Resorts

-Πέτρος Δούκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Capital Partners Α.Ε.

-Βασίλειος Κάτσος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Pharmathen Α.Ε.

-Δημήτρης Κουτσός Κουτσόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, Deloitte Greece

-Σωκράτης Λαζαρίδης, διευθύνων σύμβουλος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

-Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.

-Ηλίας Σπυρτούνιας, γενικός διευθυντής, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

-Μιχάλης Στασινόπουλος, Νόμιμος Εκπρόσωπος, EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. πρόεδρος, Συμβούλιο "Ελληνική Παραγωγή"

-Ιωάννης Σταύρου, εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣBΕ)

-Συμεών Τσομώκος, ιδρυτής και πρόεδρος, The Delphi Economic Forum

- Χρήστος Χαρπαντίδης, πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος, Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International Inc.

Ενδεικτικές δράσεις (Τα στοιχεία αφορούν την κατάταξη της Ελλάδας στους Παγκόσμιους Δείκτες Ανταγωνιστικότητας σε σύνολο 140 χωρών)

-Ενίσχυση του θεσμού της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα ενδυνάμωση των ελεγκτικών και απολογιστικών προτύπων.(119/140)

- Υλοποίηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα. (99/140)

- Μεγαλύτερη σύνδεση και εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες μάνατζερς. (84/140)

- Αμοιβή με βάση την παραγωγικότητα (111/140)

- Αξιολόγηση ΑΔ και πρόθεση ανάθεσης αρμοδιοτήτων. (100/140)

- Αποδοχή της διαφορετικότητας και καταπολέμηση των στερεοτύπων (όπως των

ηλικιακών διακρίσεων κλπ) σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας. (123/140)

- Μεγέθυνση των καινοτόμων επιχειρήσεων όπως FinTech (χρηματο-οικονομικοί οργανισμοί), CleanTech (εναλλακτικές μορφές ενέργειας), EdTech (εκπαίδευση), RegTech (κανονιστικό πλαίσιο). (120/140)

- Συστηματικές προσπάθειες αλλαγής νοοτροπίας για μεγαλύτερη ανάληψη του ρίσκου εντός των εταιρειών (intrapreneurship). (90/140)

Προσανατολισμός στο μέλλον με την πολλαπλάσια ταχύτητα και τη σωστή στόχευση.

(135/140)

- Προσαρμογή του νομικού πλαισίου στα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα (135/140)

- Εξασφάλιση από την κυβέρνηση σταθερού πλαισίου για την άσκηση του επιχειρείν (135/140)

- Αποτελεσματική απόκριση της κυβέρνησης απέναντι στην αλλαγή (135/140)

- Ύπαρξη μακροχρόνιου οράματος για τη χώρα από την κυβέρνηση (135/140).

- Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου και ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης. (131/140)

- Φορολογικό πλαίσιο και ελάφρυνση φόρων(118/140) και μη-μισθολογικών επιβαρύνσεων (119/140) με στόχο την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την προσέλκυση σοβαρών επενδυτών και την ενίσχυση της απασχόλησης με θέσεις υψηλά στην αλυσίδα αξίας

- Μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση για μια οικονομία δεξιοτήτων και όχι επαγγελμάτων. Ξεκινώντας από την αναβάθμιση της κριτικής σκέψης των εκπαιδευτικών (119/140) και την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης (111/140).

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία