ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαγωνισμός ζωγραφικής για μαθητές δημοτικού με θέμα την ασφάλεια στη θάλασσα

Βασικός σκοπός είναι να αντιληφθούν τα παιδιά τους κινδύνους στην παραλία και τη θάλασσα

 16/05/2023 21:36

Διαγωνισμός ζωγραφικής για μαθητές δημοτικού με θέμα την ασφάλεια στη θάλασσα

Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία» διοργανώνει η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό SAFE WATER SPORTS, κατόπιν έγκρισης του υπουργείου Παιδείας.

Ο διαγωνισμός αφορά την δημιουργία ζωγραφικών έργων από μαθητές δημοτικών σχολείων, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για το θέμα της ασφάλειας στη θάλασσα, την παραλία και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Βασικός σκοπός και επιδίωξη του διαγωνισμού, είναι, μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, να αντιληφθούν τα παιδιά τους κινδύνους στην παραλία και τη θάλασσα, όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

Τα έργα των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα αποσταλούν ταχυδρομικά, ως ενιαία αποστολή, με μέριμνα των διευθυντών των σχολείων, έως 30 Ιουνίου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας,

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ.: 18510, Πειραιάς

με την ένδειξη:

Προς: Οργανωτική Επιτροπή Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με θέμα «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία».

Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των έργων θα ανακοινωθούν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2023 στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα https://www.ynanp.gr και http://www.hcg.gr/

Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία» διοργανώνει η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό SAFE WATER SPORTS, κατόπιν έγκρισης του υπουργείου Παιδείας.

Ο διαγωνισμός αφορά την δημιουργία ζωγραφικών έργων από μαθητές δημοτικών σχολείων, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για το θέμα της ασφάλειας στη θάλασσα, την παραλία και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Βασικός σκοπός και επιδίωξη του διαγωνισμού, είναι, μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, να αντιληφθούν τα παιδιά τους κινδύνους στην παραλία και τη θάλασσα, όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

Τα έργα των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα αποσταλούν ταχυδρομικά, ως ενιαία αποστολή, με μέριμνα των διευθυντών των σχολείων, έως 30 Ιουνίου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας,

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ.: 18510, Πειραιάς

με την ένδειξη:

Προς: Οργανωτική Επιτροπή Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με θέμα «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία».

Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των έργων θα ανακοινωθούν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2023 στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα https://www.ynanp.gr και http://www.hcg.gr/

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία