ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χρηματοδότηση 172 εκατ. για ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

Μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες στην εκδήλωση παρουσίασης των προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ στη Θεσσαλονίκη

 13/02/2019 21:47

Χρηματοδότηση 172 εκατ. για ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

Θεολόγος Ηλιού

Από τις 6 Φεβρουαρίου άρχισαν οι ηλεκτρονικές υποβολές για τα προγράμματα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ. Σήμερα, σε αίθουσα ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις χρηματοδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Η αίθουσα, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση γέμισε από πολίτες που σημείωναν με προσοχή όλα τα βήματα, ώστε να υποβάλουν σωστά τις αιτήσεις τους. Ο προϋπολογισμός για την «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» είναι 400 εκατομμύρια και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα, από το ποσό αυτό τα 172 εκ. θα κατανεμηθούν σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, αγγίζοντας το ποσοστό 30%-35% της συνολικής δράσης.

Για το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας», ο προϋπολογισμός φτάνει τα 60 εκατομμύρια. Τα 33 εκατομμύρια του προϋπολογισμού θα διανεμηθούν στην ομάδα των περιφερειών, όπου ανήκει και η Κεντρική Μακεδονία.

«Ο εξαγωγικός προσανατολισμός θα χρηματοδοτηθεί περισσότερο, για να μπορεί η χώρα να κάνει περισσότερες εξαγωγές» τόνισε ο Χρήστος Καρακάσης, προϊστάμενος της μονάδας αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ.

epanek.jpg

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της παραγωγικής και της οργανωτικής τους λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και να έχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ (ετήσια μονάδα εργασίας)
εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 € έως και 200.000 €. Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 50%-65% και καθορίζεται από τις εξαγωγικές επιδόσεις της κάθε επιχείρησης. Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν : Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Δαπάνες Συσκευασίας και Branding, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα και Μισθοδοσία πρόσληψης Νέου προσωπικού.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 400 εκατ. ευρώ και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

Η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς λιανικού εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν την οργανωτική και την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και να έχουν σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης : μια ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, δυο ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και πέντε ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Στη δράση το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000,00 € έως και 150.000,00 €.

Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν, σε αντίθεση με την Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας και κτιριακές επεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση υγιεινής και ασφάλειας αλλά και κατασκευές για καλύτερη πρόσβαση ΑμεΑ. Επίσης, η χρηματοδότηση σε αυτή τη δράση αφορά λογισμικό, μεταφορικά μέσα, ψηφιακή προβολή, μελέτες, πρόσληψη προσωπικού, αμοιβές συμβούλων.

Στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΠΑνΕΚ έχουν αναρτηθεί απαντήσεις για 35 συχνές ερωτήσεις που γίνονται για την κάθε δράση.

Από τις 6 Φεβρουαρίου άρχισαν οι ηλεκτρονικές υποβολές για τα προγράμματα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ. Σήμερα, σε αίθουσα ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις χρηματοδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Η αίθουσα, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση γέμισε από πολίτες που σημείωναν με προσοχή όλα τα βήματα, ώστε να υποβάλουν σωστά τις αιτήσεις τους. Ο προϋπολογισμός για την «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» είναι 400 εκατομμύρια και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα, από το ποσό αυτό τα 172 εκ. θα κατανεμηθούν σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, αγγίζοντας το ποσοστό 30%-35% της συνολικής δράσης.

Για το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας», ο προϋπολογισμός φτάνει τα 60 εκατομμύρια. Τα 33 εκατομμύρια του προϋπολογισμού θα διανεμηθούν στην ομάδα των περιφερειών, όπου ανήκει και η Κεντρική Μακεδονία.

«Ο εξαγωγικός προσανατολισμός θα χρηματοδοτηθεί περισσότερο, για να μπορεί η χώρα να κάνει περισσότερες εξαγωγές» τόνισε ο Χρήστος Καρακάσης, προϊστάμενος της μονάδας αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ.

epanek.jpg

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της παραγωγικής και της οργανωτικής τους λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και να έχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ (ετήσια μονάδα εργασίας)
εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 € έως και 200.000 €. Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 50%-65% και καθορίζεται από τις εξαγωγικές επιδόσεις της κάθε επιχείρησης. Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν : Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Δαπάνες Συσκευασίας και Branding, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα και Μισθοδοσία πρόσληψης Νέου προσωπικού.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 400 εκατ. ευρώ και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

Η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς λιανικού εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν την οργανωτική και την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και να έχουν σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης : μια ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, δυο ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και πέντε ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Στη δράση το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000,00 € έως και 150.000,00 €.

Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν, σε αντίθεση με την Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας και κτιριακές επεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση υγιεινής και ασφάλειας αλλά και κατασκευές για καλύτερη πρόσβαση ΑμεΑ. Επίσης, η χρηματοδότηση σε αυτή τη δράση αφορά λογισμικό, μεταφορικά μέσα, ψηφιακή προβολή, μελέτες, πρόσληψη προσωπικού, αμοιβές συμβούλων.

Στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΠΑνΕΚ έχουν αναρτηθεί απαντήσεις για 35 συχνές ερωτήσεις που γίνονται για την κάθε δράση.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία