ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης-Σταϊκούρας: Μειώθηκαν κατά 2% οι Έλληνες που κινδυνεύουν από φτώχεια

Οι υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών θεωρούν πως «Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης»

 08/05/2023 20:52

Χατζηδάκης-Σταϊκούρας: Μειώθηκαν κατά 2% οι Έλληνες που κινδυνεύουν από φτώχεια
Φωτογραφία αρχείου

«Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία για τον κίνδυνο φτώχειας, καθώς και τους δείκτες που αφορούν στην οικονομική ανισότητα για το 2022, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, ενώ, το βάθος κινδύνου φτώχειας μειώθηκε ακόμη περισσότερο κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010» αναφέρουν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε κοινή δήλωσή τους.

Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνουν τα εξής:

«Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που κατατάσσονται κάτω από το όριο της φτώχειας συγκλίνει προς το όριο και έχει αυξημένη πιθανότητα να το ξεπεράσει στο αμέσως προσεχές μέλλον.

Παράλληλα, οι δείκτες οικονομικής ανισότητας S80/S20 και Gini, με έτος αναφοράς το 2021, έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος (έτος αναφοράς 2020).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι δείκτες ανισότητας μειώνονται, λόγω της αύξησης του μεριδίου εισοδήματος του τεταρτημορίου με το χαμηλότερο εισόδημα, δηλαδή των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας.

Σημειώνεται δε ότι η εξέλιξη αυτή αναφέρεται στο διάστημα που προηγήθηκε της αύξησης του κατώτατου μισθού σωρευτικά κατά 20%, η οποία έλαβε χώρα το διάστημα 2022-2023 και δεν καλύπτεται από το έτος αναφοράς 2021.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέσο ισοδύναμο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα, με έτος αναφοράς το 2021, αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε σε υψηλό δεκαετίας.

Αξίζει δε να τονιστεί ότι, κατά το έτος αναφοράς 2020, η μείωση του μέσου ισοδυνάμου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος ήταν μόλις 0,9%, ενώ η αύξησή του, κατά το έτος αναφοράς 2021, ήταν της τάξης του 8,8%.

Κατά συνέπεια, η επίδραση της ύφεσης (9%) που καταγράφηκε το 2020 επί του μέσου διαθέσιμου ατομικού εισοδήματος, εξαιτίας του εξωγενούς σοκ του κορονοϊού, εκμηδενίστηκε, ενώ, παράλληλα, κατά το έτος αναφοράς 2021, το μέσο διαθέσιμο ατομικό εισόδημα αυξήθηκε με ρυθμό μεγαλύτερο από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ (8,4%).

Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, με κύριους άξονες τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, την αύξηση των συντάξεων, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη σημαντική οικονομική στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε πολιτικές οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής συνοχής, θέτοντας ως στόχους για την επόμενη τετραετία τη σημαντική αύξηση των μισθών - κατώτατου και μέσου - και την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα μεγαλύτερη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η πολιτική της κυβέρνησης παράγει υψηλή και συμπεριληπτική ανάπτυξη και αυτή θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια».

«Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία για τον κίνδυνο φτώχειας, καθώς και τους δείκτες που αφορούν στην οικονομική ανισότητα για το 2022, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, ενώ, το βάθος κινδύνου φτώχειας μειώθηκε ακόμη περισσότερο κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010» αναφέρουν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε κοινή δήλωσή τους.

Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνουν τα εξής:

«Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που κατατάσσονται κάτω από το όριο της φτώχειας συγκλίνει προς το όριο και έχει αυξημένη πιθανότητα να το ξεπεράσει στο αμέσως προσεχές μέλλον.

Παράλληλα, οι δείκτες οικονομικής ανισότητας S80/S20 και Gini, με έτος αναφοράς το 2021, έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος (έτος αναφοράς 2020).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι δείκτες ανισότητας μειώνονται, λόγω της αύξησης του μεριδίου εισοδήματος του τεταρτημορίου με το χαμηλότερο εισόδημα, δηλαδή των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας.

Σημειώνεται δε ότι η εξέλιξη αυτή αναφέρεται στο διάστημα που προηγήθηκε της αύξησης του κατώτατου μισθού σωρευτικά κατά 20%, η οποία έλαβε χώρα το διάστημα 2022-2023 και δεν καλύπτεται από το έτος αναφοράς 2021.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέσο ισοδύναμο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα, με έτος αναφοράς το 2021, αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε σε υψηλό δεκαετίας.

Αξίζει δε να τονιστεί ότι, κατά το έτος αναφοράς 2020, η μείωση του μέσου ισοδυνάμου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος ήταν μόλις 0,9%, ενώ η αύξησή του, κατά το έτος αναφοράς 2021, ήταν της τάξης του 8,8%.

Κατά συνέπεια, η επίδραση της ύφεσης (9%) που καταγράφηκε το 2020 επί του μέσου διαθέσιμου ατομικού εισοδήματος, εξαιτίας του εξωγενούς σοκ του κορονοϊού, εκμηδενίστηκε, ενώ, παράλληλα, κατά το έτος αναφοράς 2021, το μέσο διαθέσιμο ατομικό εισόδημα αυξήθηκε με ρυθμό μεγαλύτερο από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ (8,4%).

Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, με κύριους άξονες τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, την αύξηση των συντάξεων, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη σημαντική οικονομική στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε πολιτικές οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής συνοχής, θέτοντας ως στόχους για την επόμενη τετραετία τη σημαντική αύξηση των μισθών - κατώτατου και μέσου - και την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα μεγαλύτερη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η πολιτική της κυβέρνησης παράγει υψηλή και συμπεριληπτική ανάπτυξη και αυτή θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία