ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΙΠΕΘ και Καλοχώρι, καταλύτες ανάπτυξης της Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος διαχρονικά υποστηρίζει την επιχειρηματική και ιδιαίτερα τη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής

 17/07/2022 20:00

ΒΙΠΕΘ και Καλοχώρι, καταλύτες ανάπτυξης της Δυτικής Θεσσαλονίκης

Του Αθανάσιου Σαββάκη

Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος διαχρονικά υποστηρίζει την επιχειρηματική και ιδιαίτερα τη βιομηχανική ανάπτυξη της δυτικής Θεσσαλονίκης. Τούτο υλοποιείται μέσω της ανάπτυξης θέσεων και προτάσεων για τη βελτίωση των υποδομών και της γενικότερης λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης στη Σίνδο και της εξυγίανσης της βιομηχανικής συγκέντρωσης της περιοχής Καλοχωρίου.

Σημαντική θέση του ΣΒΕ είναι ότι οι αναπτυξιακές προοπτικές συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα καθορίζονται από την προσέλκυση επενδύσεων στη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας. Ως εκ τούτου, η εύρυθμη λειτουργία της, η παροχή υποδομών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των υφιστάμενων επιχειρήσεων και η προβολή της ως οργανωμένου υποδοχέα επενδύσεων, είναι μερικοί από τους παράγοντες που καθορίζουν την ελκυστικότητά της για τη χωροθέτηση νέων επενδύσεων. Επειδή ακριβώς ο ρόλος της ΒΙΠΕΘ στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας είναι σημαντικός, ο ΣΒΕ ανέλαβε πέρυσι την πρωτοβουλία και ίδρυσε Σωματείο με την επωνυμία: «Ένωση Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης» (ΕΝΕΒΙΠΕΘ) το οποίο λειτουργεί εδώ και μερικούς μήνες με ιδρυτικά μέλη τον ΣΒΕ, την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ και σημαντικές βιομηχανίες με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της ΕΝΕΒΙΠΕΘ είναι η συνεργασία των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και ασκούν δραστηριότητα στη ΒΙΠΕΘ, προκειμένου να επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση, η προάσπιση και η προβολή των συμφερόντων τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στον γενικό προγραμματισμό των δράσεων της Ένωσης περιλαμβάνονται σημαντικά θέματα, όπως η διαρκής καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων και η τεκμηρίωση των προσφορότερων κάθε φορά λύσεων, η δημοσιοποίηση των λύσεων που προτείνονται μέσω διαβούλευσης με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, η εκπόνηση μελετών που θα εισφέρουν θετικά στη βελτίωση της λειτουργίας της ΒΙΠΕΘ, η προβολή του έργου και των θέσεων της ΕΝΕΒΙΠΕΘ κ.λπ.

Ένα επίσης σημαντικό ενδιαφέρον του ΣΒΕ σε σχέση με την ανάπτυξη της δυτικής Θεσσαλονίκης, αφορά στην εξυγίανση της μεγαλύτερης πλέον άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης της χώρας, αυτής του Καλοχωρίου. Στην εν λόγω περιοχή έχουν την έδρα τους περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στη μεταποίηση, τις μεταφορές και τα logistics. Για την εξυγίανση της συγκεκριμένης περιοχής ο ΣΒΕ έχει προτείνει να αξιοποιηθεί η εμπειρία από την εξυγίανση της αντίστοιχης βιομηχανικής συγκέντρωσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η «τακτοποίηση» της περιοχής όσον αφορά δόμηση, υποδομές, διασυνδέσεις, περιβαλλοντικούς όρους, κ.λπ., είναι πραγματικά κομβικό σημείο όχι μόνον για την ανάπτυξη της δυτικής Θεσσαλονίκης αλλά και ευρύτερα. Στο πλαίσιο αυτό η δέσμευση του πρωθυπουργού για την υλοποίηση του έργου από το βήμα της 85ης ΔΕΘ, μας δημιουργεί την ελπίδα ότι στα επόμενα πέντε έως επτά έτη, ένα έργο σύνθετο και δύσκολο, θα περαιωθεί με επιτυχία, δίνοντας νέα αναπτυξιακή προοπτική στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και ευρύτερα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης πολύ σημαντική είναι η συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Ο καθορισμός των ορίων της περιοχής είναι η αρχή του έργου της εξυγίανσης και ακολουθούν οι απαραίτητες κανονιστικές πράξεις και η κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για την επιτυχημένη και άρτια ολοκλήρωσή του.

Ο προϋπολογισμός των 200 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των έργων, μπορούν να εξασφαλισθούν μέσω του νέου ΕΣΠΑ, γεγονός που συνεπάγεται την απρόσκοπτη και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του έργου.

Ως εκ των παραπάνω, είναι για εμάς φανερό ότι η ανάπτυξη της δυτικής Θεσσαλονίκης, συναρτάται ευθέως από την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης με έδρα την εν λόγω περιοχή. Γι’ αυτό υποστηρίζουμε διαρκώς ότι η μεταποιητική δραστηριότητα πρέπει να τεθεί στην προτεραιότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας.

*Δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση της "ΜτΚ" για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις 03.07.2022

Του Αθανάσιου Σαββάκη

Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος διαχρονικά υποστηρίζει την επιχειρηματική και ιδιαίτερα τη βιομηχανική ανάπτυξη της δυτικής Θεσσαλονίκης. Τούτο υλοποιείται μέσω της ανάπτυξης θέσεων και προτάσεων για τη βελτίωση των υποδομών και της γενικότερης λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης στη Σίνδο και της εξυγίανσης της βιομηχανικής συγκέντρωσης της περιοχής Καλοχωρίου.

Σημαντική θέση του ΣΒΕ είναι ότι οι αναπτυξιακές προοπτικές συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα καθορίζονται από την προσέλκυση επενδύσεων στη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας. Ως εκ τούτου, η εύρυθμη λειτουργία της, η παροχή υποδομών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των υφιστάμενων επιχειρήσεων και η προβολή της ως οργανωμένου υποδοχέα επενδύσεων, είναι μερικοί από τους παράγοντες που καθορίζουν την ελκυστικότητά της για τη χωροθέτηση νέων επενδύσεων. Επειδή ακριβώς ο ρόλος της ΒΙΠΕΘ στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας είναι σημαντικός, ο ΣΒΕ ανέλαβε πέρυσι την πρωτοβουλία και ίδρυσε Σωματείο με την επωνυμία: «Ένωση Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης» (ΕΝΕΒΙΠΕΘ) το οποίο λειτουργεί εδώ και μερικούς μήνες με ιδρυτικά μέλη τον ΣΒΕ, την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ και σημαντικές βιομηχανίες με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της ΕΝΕΒΙΠΕΘ είναι η συνεργασία των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και ασκούν δραστηριότητα στη ΒΙΠΕΘ, προκειμένου να επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση, η προάσπιση και η προβολή των συμφερόντων τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στον γενικό προγραμματισμό των δράσεων της Ένωσης περιλαμβάνονται σημαντικά θέματα, όπως η διαρκής καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων και η τεκμηρίωση των προσφορότερων κάθε φορά λύσεων, η δημοσιοποίηση των λύσεων που προτείνονται μέσω διαβούλευσης με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, η εκπόνηση μελετών που θα εισφέρουν θετικά στη βελτίωση της λειτουργίας της ΒΙΠΕΘ, η προβολή του έργου και των θέσεων της ΕΝΕΒΙΠΕΘ κ.λπ.

Ένα επίσης σημαντικό ενδιαφέρον του ΣΒΕ σε σχέση με την ανάπτυξη της δυτικής Θεσσαλονίκης, αφορά στην εξυγίανση της μεγαλύτερης πλέον άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης της χώρας, αυτής του Καλοχωρίου. Στην εν λόγω περιοχή έχουν την έδρα τους περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στη μεταποίηση, τις μεταφορές και τα logistics. Για την εξυγίανση της συγκεκριμένης περιοχής ο ΣΒΕ έχει προτείνει να αξιοποιηθεί η εμπειρία από την εξυγίανση της αντίστοιχης βιομηχανικής συγκέντρωσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η «τακτοποίηση» της περιοχής όσον αφορά δόμηση, υποδομές, διασυνδέσεις, περιβαλλοντικούς όρους, κ.λπ., είναι πραγματικά κομβικό σημείο όχι μόνον για την ανάπτυξη της δυτικής Θεσσαλονίκης αλλά και ευρύτερα. Στο πλαίσιο αυτό η δέσμευση του πρωθυπουργού για την υλοποίηση του έργου από το βήμα της 85ης ΔΕΘ, μας δημιουργεί την ελπίδα ότι στα επόμενα πέντε έως επτά έτη, ένα έργο σύνθετο και δύσκολο, θα περαιωθεί με επιτυχία, δίνοντας νέα αναπτυξιακή προοπτική στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και ευρύτερα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης πολύ σημαντική είναι η συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Ο καθορισμός των ορίων της περιοχής είναι η αρχή του έργου της εξυγίανσης και ακολουθούν οι απαραίτητες κανονιστικές πράξεις και η κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για την επιτυχημένη και άρτια ολοκλήρωσή του.

Ο προϋπολογισμός των 200 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των έργων, μπορούν να εξασφαλισθούν μέσω του νέου ΕΣΠΑ, γεγονός που συνεπάγεται την απρόσκοπτη και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του έργου.

Ως εκ των παραπάνω, είναι για εμάς φανερό ότι η ανάπτυξη της δυτικής Θεσσαλονίκης, συναρτάται ευθέως από την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης με έδρα την εν λόγω περιοχή. Γι’ αυτό υποστηρίζουμε διαρκώς ότι η μεταποιητική δραστηριότητα πρέπει να τεθεί στην προτεραιότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας.

*Δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση της "ΜτΚ" για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις 03.07.2022

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία