ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση εξαγωγών κατά 26,5% το Δεκέμβριο του 2022

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,2% σε τρέχουσες τιμές

 20/02/2023 13:20

Αύξηση εξαγωγών κατά 26,5% το Δεκέμβριο του 2022
Τον Δεκέμβριο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σημείωσε αύξηση κατά 385,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 2,7 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εισαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 26,5% σε τρέχουσες τιμές (6,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 9,2% σε τρέχουσες τιμές (0,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 17,4% σε τρέχουσες τιμές (4,0% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα κατά 3,4% σε τρέχουσες τιμές (-1,9% σε σταθερές τιμές).

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών, αλλά και τη μικρή χειροτέρευση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 52,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 32,8% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021. Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2019 οι αφίξεις και οι εισπράξεις ανήλθαν στο 83,8% και το 83,9% του τότε επιπέδου αντίστοιχα.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρό έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μείωση σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.1

Το 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 7,9 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2021 και διαμορφώθηκε σε 20,1 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από εκείνη των εξαγωγών. Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 36,1% σε τρέχουσες τιμές (4,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 40,1% σε τρέχουσες τιμές (16,9% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 23,3% και 23,6% αντίστοιχα (7,0% και 15,5% σε σταθερές τιμές).
Τον Δεκέμβριο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σημείωσε αύξηση κατά 385,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 2,7 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εισαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 26,5% σε τρέχουσες τιμές (6,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 9,2% σε τρέχουσες τιμές (0,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 17,4% σε τρέχουσες τιμές (4,0% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα κατά 3,4% σε τρέχουσες τιμές (-1,9% σε σταθερές τιμές).

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών, αλλά και τη μικρή χειροτέρευση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 52,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 32,8% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021. Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2019 οι αφίξεις και οι εισπράξεις ανήλθαν στο 83,8% και το 83,9% του τότε επιπέδου αντίστοιχα.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρό έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μείωση σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.1

Το 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 7,9 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2021 και διαμορφώθηκε σε 20,1 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από εκείνη των εξαγωγών. Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 36,1% σε τρέχουσες τιμές (4,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 40,1% σε τρέχουσες τιμές (16,9% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 23,3% και 23,6% αντίστοιχα (7,0% και 15,5% σε σταθερές τιμές).

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία