ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 11,7% στα κέρδη της ΕΥΑΘ

Εντός του 2018 η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού

 28/09/2018 18:00

Αύξηση 11,7% στα κέρδη της ΕΥΑΘ

Σοφία Χριστοφορίδου

Καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 11,7% κατέγραψε η ΕΥΑΘ το α’ εξάμηνο του 2018. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 39,4 εκατ. ευρώ έναντι 37,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 4,51%. Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν τα 14,98 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ (αύξηση 6,42%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,8 εκατ. ευρώ από 9,7 εκατ., μια αύξηση της τάξεως του 11,69%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν την περίοδο αυτή σε 17,2 εκατ. έναντι 16,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5,55%. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας έφτασαν τα 74,1 εκατ., αυξημένα κατά 13,63% κυρίως λόγω της πληρωμής του μερίσματος μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου του α’ εξαμήνου 2018.

«Η ΕΥΑΘ είναι μια εταιρεία υγιής και βιώσιμη, με ισχυρή ταμειακή βάση και προοπτικές. Ειδικά το εξάμηνο αυτό, αντεπεξήλθε οικονομικά στη μεγάλη βλάβη στον αγωγό της Αραβησσού απλώνοντας παράλληλα ‘δίχτυ ασφαλείας’ σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κι επαγγελματίες (απαλλαγές παγίων, εκπτώσεις) και καλύπτοντας βασικές ανάγκες επάρκειας νερού σε κοινωνικές δομές" επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΑΘ  "η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού εντός του 2018, μετά από πολλά χρόνια ολιγωρίας και υστέρησης στις μεγάλες υποδομές στη Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προβλέψεις του επενδυτικού μας σχεδίου 2018-2024, θα ισχυροποιήσουν τη θέση της εταιρείας και θα της επιτρέψουν να παρέχει βέλτιστες υπηρεσίες στους καταναλωτές της».

Καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 11,7% κατέγραψε η ΕΥΑΘ το α’ εξάμηνο του 2018. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 39,4 εκατ. ευρώ έναντι 37,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 4,51%. Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν τα 14,98 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ (αύξηση 6,42%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,8 εκατ. ευρώ από 9,7 εκατ., μια αύξηση της τάξεως του 11,69%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν την περίοδο αυτή σε 17,2 εκατ. έναντι 16,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5,55%. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας έφτασαν τα 74,1 εκατ., αυξημένα κατά 13,63% κυρίως λόγω της πληρωμής του μερίσματος μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου του α’ εξαμήνου 2018.

«Η ΕΥΑΘ είναι μια εταιρεία υγιής και βιώσιμη, με ισχυρή ταμειακή βάση και προοπτικές. Ειδικά το εξάμηνο αυτό, αντεπεξήλθε οικονομικά στη μεγάλη βλάβη στον αγωγό της Αραβησσού απλώνοντας παράλληλα ‘δίχτυ ασφαλείας’ σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κι επαγγελματίες (απαλλαγές παγίων, εκπτώσεις) και καλύπτοντας βασικές ανάγκες επάρκειας νερού σε κοινωνικές δομές" επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΑΘ  "η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού εντός του 2018, μετά από πολλά χρόνια ολιγωρίας και υστέρησης στις μεγάλες υποδομές στη Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προβλέψεις του επενδυτικού μας σχεδίου 2018-2024, θα ισχυροποιήσουν τη θέση της εταιρείας και θα της επιτρέψουν να παρέχει βέλτιστες υπηρεσίες στους καταναλωτές της».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία