ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαιολογική Συνάντηση «Η τοπική κεραμική παραγωγή στη Χαλκιδική κατά τους Ιστορικούς Χρόνους»

Ημερίδα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

 15/09/2023 16:20

Αρχαιολογική Συνάντηση «Η τοπική κεραμική παραγωγή στη Χαλκιδική κατά τους Ιστορικούς Χρόνους»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. ημερίδα με θέμα:

«Η τοπική κεραμική παραγωγή στη Χαλκιδική κατά τους Ιστορικούς Χρόνους»

Η τοπική κεραμική παραγωγή στον βορειοελλαδικό χώρο κατά τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους αποτελεί ένα από τα επίκαιρα θέματα στη σύγχρονη αρχαιολογική συζήτηση και έρευνα. Στόχος της συνάντησης είναι η παρουσίαση και η σύνθεση παλαιών και νέων ανασκαφικών δεδομένων αναφορικά με την παραγωγή αγγείων στη χερσόνησο της Χαλκιδικής, από την Πρώιμη Εποχή Σιδήρου (1050-700 π.Χ.) έως και την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο (150 - 31/27 π.Χ.).

Οι ανακοινώσεις θα εστιάσουν στην παρουσίαση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων εργαστηρίων κεραμικής και του υλικού τους, στη μελέτη συγκεκριμένων ομάδων αγγείων τοπικής παραγωγής, καθώς και στην παρουσία αυτών σε πόλεις και οικισμούς εκτός Χαλκιδικής μέσω των εμπορικών οδών και όχι μόνο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Ημερομηνία: Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος»

Ώρες διεξαγωγής: 09.00-16.30

Η συνάντηση θα έχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming). Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τον σύνδεσμο.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. ημερίδα με θέμα:

«Η τοπική κεραμική παραγωγή στη Χαλκιδική κατά τους Ιστορικούς Χρόνους»

Η τοπική κεραμική παραγωγή στον βορειοελλαδικό χώρο κατά τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους αποτελεί ένα από τα επίκαιρα θέματα στη σύγχρονη αρχαιολογική συζήτηση και έρευνα. Στόχος της συνάντησης είναι η παρουσίαση και η σύνθεση παλαιών και νέων ανασκαφικών δεδομένων αναφορικά με την παραγωγή αγγείων στη χερσόνησο της Χαλκιδικής, από την Πρώιμη Εποχή Σιδήρου (1050-700 π.Χ.) έως και την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο (150 - 31/27 π.Χ.).

Οι ανακοινώσεις θα εστιάσουν στην παρουσίαση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων εργαστηρίων κεραμικής και του υλικού τους, στη μελέτη συγκεκριμένων ομάδων αγγείων τοπικής παραγωγής, καθώς και στην παρουσία αυτών σε πόλεις και οικισμούς εκτός Χαλκιδικής μέσω των εμπορικών οδών και όχι μόνο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Ημερομηνία: Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος»

Ώρες διεξαγωγής: 09.00-16.30

Η συνάντηση θα έχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming). Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τον σύνδεσμο.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία