ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Απογραφή 2021: Αλλάζουν «κατηγορία» 4 δήμοι, κερδίζει 18 επιπλέον έδρες η Κεντρική Μακεδονία

Σημαντική μεταβολή στον αριθμό των εδρών στα δημοτικά συμβούλια δήμων επιφέρουν τα τελικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού

 30/03/2023 07:00

Απογραφή 2021: Αλλάζουν «κατηγορία» 4 δήμοι, κερδίζει 18 επιπλέον έδρες η Κεντρική Μακεδονία

Φανή Σοβιτσλή

Σημαντική αύξηση στον αριθμό των εδρών στα δημοτικά συμβούλια τεσσάρων δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, επιφέρουν τα τελικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού, στο πλαίσιο της απογραφής του 2021, που γνωστοποιήθηκαν στις 17 Μαρτίου 2023. Παράλληλα, προσθέτουν συνολικά 3.633 μόνιμους κατοίκους στους 38 δήμους της ΠΚΜ, σε σχέση με τα προσωρινά αποτελέσματα που είχαν ανακοινωθεί πριν από οκτώ μήνες (στις 19/07/2022).

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα τελικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού, η Κεντρική Μακεδονία κερδίζει, σε σχέση με τα προσωρινά, 18 παραπάνω έδρες δημοτικών συμβούλων, στο σύνολο των δήμων της, όπου από την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα υπηρετούν, συνολικά, 1.110 δημοτικοί σύμβουλοι.

Ωστόσο, τα τελικά αποτελέσματα αφορούν το μόνιμο πληθυσμό μόνο σε επίπεδο δήμου και όχι σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας, καθώς αυτά αναμένεται να γνωστοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα ανακοινώθηκε ο πληθυσμός στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, αλλά όχι ξεχωριστά για κάθε μία από τις δύο δημοτικές ενότητες.

Πάντως η διενεργηθείσα το 2021 απογραφή του πληθυσμού αποδείχθηκε «περιπετειώδης» για πολλούς δήμους της χώρας, καθώς με τα προσωρινά αποτελέσματα αρκετοί ήταν αυτοί που κατέγραφαν απώλειες εδρών στα δημοτικά συμβούλια, εξαιτίας της μείωσης του πληθυσμού τους.

Πιο συγκεκριμένα, με τα τελικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού ο χάρτης στην αυτοδιοίκηση αλλάζει και ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία σημειώνεται σημαντική μεταβολή σε τέσσερις δήμους, που αλλάζουν πλέον κατηγορία.

Πρόκειται για τους δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Παύλου Μελά, Χαλκηδόνας και Νάουσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το στέλεχος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) Απόστολος Ιωσηφίδης, σε επίπεδο εδρών Δημοτικών Συμβουλίων επέρχονται οι εξής μεταβολές:

Πρώτον: Στην τρέχουσα Δημοτική Περίοδο (2019-2023) το σύνολο των εδρών των 38 Δημοτικών Συμβουλίων της Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1.238. Σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία λειτουργούν: ένα 21μελές Δημοτικό Συμβούλιο, 16 που είναι 27μελή, 11 που είναι 33μελή, 8 41μελή, ένα δημοτικό συμβούλιο 45μελές και ένα ακόμη 49μελές που είναι του δήμου Θεσσαλονίκης.

Δεύτερον: Ο νόμος 4804/2021 (ΦΕΚ Α’ 90), βάσει του οποίου θα διενεργηθούν οι δημοτικές εκλογές του προσεχούς Οκτωβρίου και θα εκλεγούν οι δημοτικές αρχές της περιόδου 2024-20828, μειώνει τις έδρες των Δημοτικών Συμβουλίων, και ορίζει (άρθρο 3) πως το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από:

- 13 μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους.

- 15 μέλη σε δήμους με πληθυσμό 2.001-5.000 κατοίκους.

- 19 μέλη σε δήμους με πληθυσμό 5.001-10.000 κατοίκους.

- 25 μέλη σε δήμους με πληθυσμό 10.001-30.000 κατοίκους.

- 29 μέλη σε δήμους με πληθυσμό 30.001-50.000 κατοίκους.

- 35 μέλη σε δήμους με πληθυσμό 50.001-1000.000 κατοίκους.

- 39 μέλη σε δήμους με πληθυσμό 100.001-150.000 κατοίκους.

- 43 μέλη σε δήμους με πληθυσμό από 150.001 και άνω κατοίκους.

Τα «κέρδη» των δήμων από τα οριστικά αποτελέσματα

Με βάση την ανωτέρω κλίμακα, εξηγεί στη «ΜτΚ» ο κ. Ιωσηφίδης και σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού το σύνολο των εδρών των 38 Δημοτικών Συμβουλίων ήταν 1.092, δηλαδή 146 έδρες λιγότερες σε σχέση με την σημερινή εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών στα Δημοτικά Συμβούλια.

Ωστόσο, προσθέτει ο ίδιος, από τον πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων προέκυπτε πως ο μόνιμος πληθυσμός 4 δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας απείχε ελάχιστα από το όριο για την κατάταξή τους σε ανώτερη πληθυσμιακή κατηγορία (και άρα για την συγκρότηση σε αυτούς Δημοτικού Συμβουλίου με περισσότερες έδρες).

Ειδικότερα, στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης καταγράφονταν προσωρινός πληθυσμός 49.674 κατ. (και, συνεπώς, φαινόταν ότι εξέλεγε 29μελές Δημοτικό Συμβούλιο), στον δήμο Παύλου Μελά ο προσωρινός πληθυσμός ήταν 99.969 κατ. (δηλαδή 35μελές Δημοτικό Συμβούλιο), στον δήμο Χαλκηδόνος 29.951 κατ. (και 25μελές Δημοτικό Συμβούλιο) και στον δήμο Νάουσας 29.669 κατ. (και 25μελές Δημοτικό Συμβούλιο).

«Η αποκρυστάλλωση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν επιφέρει καμία μεταβολή στους άλλους 34 Δήμους, των οποίων οι έδρες των Δημοτικών Συμβουλίων παραμένουν όπως καθορίζονται από την κλίμακα του άρθρου 3 του ν. 4804/2021 και από τον πληθυσμό τους, όπως αυτός είχε ήδη ανακοινωθεί (προσωρινός) καθώς οι διαφορές τους μεταξύ προσωρινού και οριστικού μόνιμου πληθυσμού δεν επηρεάζουν την πληθυσμιακή τους κατάταξη. 

Όμως, για τους προαναφερθέντες τέσσερις δήμους ο τελικός μόνιμος πληθυσμός τους, τους κατατάσσει πλέον στην αμέσως πολυπληθέστερη κατηγορία Δημοτικών Συμβουλίων: Ο δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης αντί για 29μελές εκλέγει 35μελές Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Παύλου Μελά αντί 35μελές εκλέγει 39μελές Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Χαλκηδόνος αντί 25μελές εκλέγει 29μελές Δημοτικό Συμβούλιο, και ο Δήμος Νάουσας αντί 25μελές εκλέγει 29μελές Δημοτικό Συμβούλιο» επισημαίνει ο κ. Ιωσηφίδης.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 25-26.03.2023

Σημαντική αύξηση στον αριθμό των εδρών στα δημοτικά συμβούλια τεσσάρων δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, επιφέρουν τα τελικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού, στο πλαίσιο της απογραφής του 2021, που γνωστοποιήθηκαν στις 17 Μαρτίου 2023. Παράλληλα, προσθέτουν συνολικά 3.633 μόνιμους κατοίκους στους 38 δήμους της ΠΚΜ, σε σχέση με τα προσωρινά αποτελέσματα που είχαν ανακοινωθεί πριν από οκτώ μήνες (στις 19/07/2022).

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα τελικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού, η Κεντρική Μακεδονία κερδίζει, σε σχέση με τα προσωρινά, 18 παραπάνω έδρες δημοτικών συμβούλων, στο σύνολο των δήμων της, όπου από την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα υπηρετούν, συνολικά, 1.110 δημοτικοί σύμβουλοι.

Ωστόσο, τα τελικά αποτελέσματα αφορούν το μόνιμο πληθυσμό μόνο σε επίπεδο δήμου και όχι σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας, καθώς αυτά αναμένεται να γνωστοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα ανακοινώθηκε ο πληθυσμός στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, αλλά όχι ξεχωριστά για κάθε μία από τις δύο δημοτικές ενότητες.

Πάντως η διενεργηθείσα το 2021 απογραφή του πληθυσμού αποδείχθηκε «περιπετειώδης» για πολλούς δήμους της χώρας, καθώς με τα προσωρινά αποτελέσματα αρκετοί ήταν αυτοί που κατέγραφαν απώλειες εδρών στα δημοτικά συμβούλια, εξαιτίας της μείωσης του πληθυσμού τους.

Πιο συγκεκριμένα, με τα τελικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού ο χάρτης στην αυτοδιοίκηση αλλάζει και ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία σημειώνεται σημαντική μεταβολή σε τέσσερις δήμους, που αλλάζουν πλέον κατηγορία.

Πρόκειται για τους δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Παύλου Μελά, Χαλκηδόνας και Νάουσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το στέλεχος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) Απόστολος Ιωσηφίδης, σε επίπεδο εδρών Δημοτικών Συμβουλίων επέρχονται οι εξής μεταβολές:

Πρώτον: Στην τρέχουσα Δημοτική Περίοδο (2019-2023) το σύνολο των εδρών των 38 Δημοτικών Συμβουλίων της Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1.238. Σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία λειτουργούν: ένα 21μελές Δημοτικό Συμβούλιο, 16 που είναι 27μελή, 11 που είναι 33μελή, 8 41μελή, ένα δημοτικό συμβούλιο 45μελές και ένα ακόμη 49μελές που είναι του δήμου Θεσσαλονίκης.

Δεύτερον: Ο νόμος 4804/2021 (ΦΕΚ Α’ 90), βάσει του οποίου θα διενεργηθούν οι δημοτικές εκλογές του προσεχούς Οκτωβρίου και θα εκλεγούν οι δημοτικές αρχές της περιόδου 2024-20828, μειώνει τις έδρες των Δημοτικών Συμβουλίων, και ορίζει (άρθρο 3) πως το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από:

- 13 μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους.

- 15 μέλη σε δήμους με πληθυσμό 2.001-5.000 κατοίκους.

- 19 μέλη σε δήμους με πληθυσμό 5.001-10.000 κατοίκους.

- 25 μέλη σε δήμους με πληθυσμό 10.001-30.000 κατοίκους.

- 29 μέλη σε δήμους με πληθυσμό 30.001-50.000 κατοίκους.

- 35 μέλη σε δήμους με πληθυσμό 50.001-1000.000 κατοίκους.

- 39 μέλη σε δήμους με πληθυσμό 100.001-150.000 κατοίκους.

- 43 μέλη σε δήμους με πληθυσμό από 150.001 και άνω κατοίκους.

Τα «κέρδη» των δήμων από τα οριστικά αποτελέσματα

Με βάση την ανωτέρω κλίμακα, εξηγεί στη «ΜτΚ» ο κ. Ιωσηφίδης και σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού το σύνολο των εδρών των 38 Δημοτικών Συμβουλίων ήταν 1.092, δηλαδή 146 έδρες λιγότερες σε σχέση με την σημερινή εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών στα Δημοτικά Συμβούλια.

Ωστόσο, προσθέτει ο ίδιος, από τον πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων προέκυπτε πως ο μόνιμος πληθυσμός 4 δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας απείχε ελάχιστα από το όριο για την κατάταξή τους σε ανώτερη πληθυσμιακή κατηγορία (και άρα για την συγκρότηση σε αυτούς Δημοτικού Συμβουλίου με περισσότερες έδρες).

Ειδικότερα, στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης καταγράφονταν προσωρινός πληθυσμός 49.674 κατ. (και, συνεπώς, φαινόταν ότι εξέλεγε 29μελές Δημοτικό Συμβούλιο), στον δήμο Παύλου Μελά ο προσωρινός πληθυσμός ήταν 99.969 κατ. (δηλαδή 35μελές Δημοτικό Συμβούλιο), στον δήμο Χαλκηδόνος 29.951 κατ. (και 25μελές Δημοτικό Συμβούλιο) και στον δήμο Νάουσας 29.669 κατ. (και 25μελές Δημοτικό Συμβούλιο).

«Η αποκρυστάλλωση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν επιφέρει καμία μεταβολή στους άλλους 34 Δήμους, των οποίων οι έδρες των Δημοτικών Συμβουλίων παραμένουν όπως καθορίζονται από την κλίμακα του άρθρου 3 του ν. 4804/2021 και από τον πληθυσμό τους, όπως αυτός είχε ήδη ανακοινωθεί (προσωρινός) καθώς οι διαφορές τους μεταξύ προσωρινού και οριστικού μόνιμου πληθυσμού δεν επηρεάζουν την πληθυσμιακή τους κατάταξη. 

Όμως, για τους προαναφερθέντες τέσσερις δήμους ο τελικός μόνιμος πληθυσμός τους, τους κατατάσσει πλέον στην αμέσως πολυπληθέστερη κατηγορία Δημοτικών Συμβουλίων: Ο δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης αντί για 29μελές εκλέγει 35μελές Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Παύλου Μελά αντί 35μελές εκλέγει 39μελές Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Χαλκηδόνος αντί 25μελές εκλέγει 29μελές Δημοτικό Συμβούλιο, και ο Δήμος Νάουσας αντί 25μελές εκλέγει 29μελές Δημοτικό Συμβούλιο» επισημαίνει ο κ. Ιωσηφίδης.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 25-26.03.2023

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία