ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαγορεύεται με τροπολογία η εξαγωγή ξυλείας από την Ελλάδα

Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει άμεσα και προβλέπεται η εφαρμογή της μέχρι την 1η Μαρτίου 2023

 15/11/2022 22:26

Απαγορεύεται με τροπολογία η εξαγωγή ξυλείας από την Ελλάδα
Φωτογραφία αρχείου

Στην απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας (ξύλων κλπ.) επεξεργασμένων και ακατέργαστων προχωρά εκτάκτως η κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα των υψηλών τιμών πώλησης των προϊόντων αυτών στην εγχώρια αγορά. 

Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει άμεσα και προβλέπεται η εφαρμογή της μέχρι την 1η Μαρτίου 2023.

Το έκτακτο αυτό μέτρο περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε πριν από λίγο το υπουργείο Ανάπτυξης σε νομοσχέδιο του ίδιου υπουργείου που αφορά στην ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η απαγόρευση αφορά τις εξαγωγές ξύλων συνολικά, τόσο προς άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και προς τρίτες χώρες. Αρμόδιες για τον έλεγχο είναι στην περίπτωση των αποστολών προς κράτος – μέλος της ΕΕ οι κατά τόπους λιμενικές, αγορανομικές, αστυνομικές και τελωνειακές αρχές και στην περίπτωση των εξαγωγών προς τρίτη χώρα οι τελωνειακές αρχές. Το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να αποσταλούν εκτός Ελλάδας θα κατάσχονται και θα διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς.

Στην περίπτωση που εντοπιστεί φορτίο που επιχειρείται να αποσταλεί σε τρίτο κράτος προβλέπεται πρόστιμο 200 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που επιχειρείται να εξαχθεί ή που αποδεικνύεται ότι ήδη έχει εξαχθεί και επιβάλλεται και ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε θεσμοθετηθεί και η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων καυσόξυλων και εν γένει στερεών καυσίμων προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα τεχνητών ελλείψεων που προκαλούν ακόμη μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα εν λόγω προϊόντα.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται, τέλος, η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ.

Πηγή: Moneyreview

Στην απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας (ξύλων κλπ.) επεξεργασμένων και ακατέργαστων προχωρά εκτάκτως η κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα των υψηλών τιμών πώλησης των προϊόντων αυτών στην εγχώρια αγορά. 

Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει άμεσα και προβλέπεται η εφαρμογή της μέχρι την 1η Μαρτίου 2023.

Το έκτακτο αυτό μέτρο περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε πριν από λίγο το υπουργείο Ανάπτυξης σε νομοσχέδιο του ίδιου υπουργείου που αφορά στην ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η απαγόρευση αφορά τις εξαγωγές ξύλων συνολικά, τόσο προς άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και προς τρίτες χώρες. Αρμόδιες για τον έλεγχο είναι στην περίπτωση των αποστολών προς κράτος – μέλος της ΕΕ οι κατά τόπους λιμενικές, αγορανομικές, αστυνομικές και τελωνειακές αρχές και στην περίπτωση των εξαγωγών προς τρίτη χώρα οι τελωνειακές αρχές. Το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να αποσταλούν εκτός Ελλάδας θα κατάσχονται και θα διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς.

Στην περίπτωση που εντοπιστεί φορτίο που επιχειρείται να αποσταλεί σε τρίτο κράτος προβλέπεται πρόστιμο 200 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που επιχειρείται να εξαχθεί ή που αποδεικνύεται ότι ήδη έχει εξαχθεί και επιβάλλεται και ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε θεσμοθετηθεί και η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων καυσόξυλων και εν γένει στερεών καυσίμων προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα τεχνητών ελλείψεων που προκαλούν ακόμη μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα εν λόγω προϊόντα.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται, τέλος, η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ.

Πηγή: Moneyreview

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία