ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αντιπροσωπεία από το Nanaimo του Καναδά επισκέπτεται τον Δήμο Παύλο Μελά

Πρόκειται για μία επίσκεψη μελέτης, η οποία είναι μέρος της συμμετοχής της πόλης του Nanaimo στο Πρόγραμμα Διεθνούς Αστικής και Περιφερειακής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Αμερική

 15/05/2024 17:35

Αντιπροσωπεία από το Nanaimo του Καναδά επισκέπτεται τον Δήμο Παύλο Μελά

Τριμελής αντιπροσωπεία από την πόλη Nanaimo του Καναδά θα επισκεφθεί τον Δήμο Παύλου Μελά, από τις 20 έως τις 22 Μαΐου 2024. Στόχος της επίσκεψης είναι η προώθηση των βιώσιμων πρακτικών αστικής ανάπτυξής της πόλης του Nanaimo.

Πρόκειται για μία επίσκεψη μελέτης, η οποία είναι μέρος της συμμετοχής της πόλης του Nanaimo στο Πρόγραμμα Διεθνούς Αστικής και Περιφερειακής Συνεργασίας (IURC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Αμερική. Το IURC έχει γίνει διεθνές δίκτυο αναφοράς για την αστική καινοτομία και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Ο Δήμος Παύλου Μελά και το Nanaimo έχουν ανοίξει τις πόρτες τους στο διάλογο και συνεργάζονται με νέους παγκόσμιους συνεργάτες, επωφελούμενοι από έναν ευρύτερο φάσμα καλών πρακτικών και λαμβάνοντας υποστήριξη στον εντοπισμό καινοτόμων μοντέλων για την επίτευξη των στόχων τους. Ο Δήμος Παύλου Μελά και η πόλη του Nanaimo ξεκίνησαν τη συνεργασία τους τον Ιανουάριο του 2024, κάνοντας αρκετές επαφές και τώρα η αντιπροσωπεία από το Nanaimo πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη μελέτης για να εργαστεί στους παρακάτω θεματικούς τομείς:

• Κυκλική Οικονομία

• Αστική Αναγέννηση

• Καινοτόμες Στρατηγικές για την Οικονομική Ανάπτυξη

Το Nanaimo θα φιλοξενήσει στη συνέχεια αντιπροσωπεία από τον Δήμο Παύλο Μελά τον Σεπτέμβριο του 2024. Η πόλη του Nanaimo και ο Δήμος Παύλου Μελά θα συνεχίσουν να συνεργάζονται έως τον Δεκέμβριο του 2025, αναπτύσσοντας ένα σχέδιο δράσης Αστικής Συνεργασίας που περιλαμβάνει δράσεις και πιλοτικά έργα που μπορούν να παράγουν μια μεταφερόμενη αποτελεσματική δράση. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να επιδείξει συγκεκριμένη πρόοδο και αποτελέσματα.

Σχετικά με το πρόγραμμα IURC Βόρειας Αμερικής

Το πρόγραμμα IURC Βόρειας Αμερικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζεται με ευρωπαϊκές πόλεις και πόλεις του Καναδά και των ΗΠΑ για να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μέσω διαδικτυακών εργαλείων και προσωπικής υποστήριξης, όπως επισκέψεις μελέτης, συμμετοχή σε θεματικές και δικτυακές εκδηλώσεις, και ενίσχυση ικανοτήτων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέσου Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ και επωφελείται από τη στρατηγική υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα IURC Βόρειας Αμερικής στο iurc.eu.

Τριμελής αντιπροσωπεία από την πόλη Nanaimo του Καναδά θα επισκεφθεί τον Δήμο Παύλου Μελά, από τις 20 έως τις 22 Μαΐου 2024. Στόχος της επίσκεψης είναι η προώθηση των βιώσιμων πρακτικών αστικής ανάπτυξής της πόλης του Nanaimo.

Πρόκειται για μία επίσκεψη μελέτης, η οποία είναι μέρος της συμμετοχής της πόλης του Nanaimo στο Πρόγραμμα Διεθνούς Αστικής και Περιφερειακής Συνεργασίας (IURC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Αμερική. Το IURC έχει γίνει διεθνές δίκτυο αναφοράς για την αστική καινοτομία και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Ο Δήμος Παύλου Μελά και το Nanaimo έχουν ανοίξει τις πόρτες τους στο διάλογο και συνεργάζονται με νέους παγκόσμιους συνεργάτες, επωφελούμενοι από έναν ευρύτερο φάσμα καλών πρακτικών και λαμβάνοντας υποστήριξη στον εντοπισμό καινοτόμων μοντέλων για την επίτευξη των στόχων τους. Ο Δήμος Παύλου Μελά και η πόλη του Nanaimo ξεκίνησαν τη συνεργασία τους τον Ιανουάριο του 2024, κάνοντας αρκετές επαφές και τώρα η αντιπροσωπεία από το Nanaimo πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη μελέτης για να εργαστεί στους παρακάτω θεματικούς τομείς:

• Κυκλική Οικονομία

• Αστική Αναγέννηση

• Καινοτόμες Στρατηγικές για την Οικονομική Ανάπτυξη

Το Nanaimo θα φιλοξενήσει στη συνέχεια αντιπροσωπεία από τον Δήμο Παύλο Μελά τον Σεπτέμβριο του 2024. Η πόλη του Nanaimo και ο Δήμος Παύλου Μελά θα συνεχίσουν να συνεργάζονται έως τον Δεκέμβριο του 2025, αναπτύσσοντας ένα σχέδιο δράσης Αστικής Συνεργασίας που περιλαμβάνει δράσεις και πιλοτικά έργα που μπορούν να παράγουν μια μεταφερόμενη αποτελεσματική δράση. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να επιδείξει συγκεκριμένη πρόοδο και αποτελέσματα.

Σχετικά με το πρόγραμμα IURC Βόρειας Αμερικής

Το πρόγραμμα IURC Βόρειας Αμερικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζεται με ευρωπαϊκές πόλεις και πόλεις του Καναδά και των ΗΠΑ για να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μέσω διαδικτυακών εργαλείων και προσωπικής υποστήριξης, όπως επισκέψεις μελέτης, συμμετοχή σε θεματικές και δικτυακές εκδηλώσεις, και ενίσχυση ικανοτήτων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέσου Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ και επωφελείται από τη στρατηγική υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα IURC Βόρειας Αμερικής στο iurc.eu.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία