ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ανάσα» στους δανειολήπτες με απόφαση ειρηνοδικείου - «Σανίδα σωτηρίας» για χιλιάδες νοικοκυριά

Πώς πρέπει να υπολογίζονται οι τόκοι

 29/03/2023 20:16

«Ανάσα» στους δανειολήπτες με απόφαση ειρηνοδικείου - «Σανίδα σωτηρίας» για χιλιάδες νοικοκυριά
Φωτογραφία αρχείου

Το δρόμο της δικαστικής διευθέτησης του ποσού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ώστε να μη μετατρέπονται σε μέγγενη που τους οδηγεί στην οικονομική ασφυξία, δείχνει το Ειρηνοδικείο Λαυρίου με την υπ’ αριθμόν 22/2023 απόφασή του που δημοσιοποιεί το dikastiko.gr.

Ουσιαστικά η απόφαση βρήκε τρόπο ώστε να μην αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες μια τεράστια αύξηση της δόσεως, λόγω της έκρηξης των επιτοκίων. Αυτό έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για 100.000 κατοικίες που έχουν υπαχθεί (για να σωθούν) στο νόμο Κατσέλη, άρα πρόκειται για πρόσωπα που έχουν βρεθεί σε μεγάλη οικονομική δυσκολία στην οποία μάλιστα δε μπόρεσαν να ανταποκριθούν γι’ αυτό και κατέφυγαν στο νόμο Κατσέλη. Κι όμως -ακόμα και για αυτά τα πρόσωπα- η αύξηση των επιτοκίων λειτούργησε σα μέγγενη με αποτέλεσμα να αναζητήσουν, εκ νέου, δικαστική λύση.

Δανειολήπτες: Εκρηκτική αύξηση

Η προσφεύγουσα είχε υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη το 2014 και ορίστηκε να πληρώνει 270 ευρώ για 300 μήνες (σύνολο 80.000 ευρώ) για να σώσει το σπίτι της. Η αύξηση των επιτοκίων όμως προκαλεί έκρηξη στο ποσό των δόσεων με αποτέλεσμα να ζητηθεί από το δικαστήριο να αποσαφηνίσει μέσω αιτήσεως ερμηνείας.

Όπως εξηγεί ο δικηγόρος Δημ. Λυρίτσης, το γραφείο του οποίου χειρίστηκε την υπόθεση, το δικαστήριο έκρινε ότι ο εκτοκισμός της καταβλητέας μηνιαίας δόσης, θα γίνεται με εφαρμογή του εκάστοτε επιτοκίου επί της ορισθείσας μηνιαίας δόσης, και όχι επί του μελλοντικά συνολικού καταβλητέου ποσού”.

Λυρίτσης: Οι παγίδες του εξωδικαστικού συμβιβασμού του ν. 4738/20

dikastiko.gr

Για να γίνει κατανοητή η λύση αρκεί ένα παράδειγμα:

Σε δικαστική ρύθμιση ορίζεται για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας η καταβολή ποσού 100.000 ευρώ σε 240 δόσεις με μηνιαία δόση κεφαλαίου 417 ευρώ και υπολογισμένο σήμερα επιτόκιο 5%.

Έτσι:

-Αν ο υπολογισμός του επιτοκίου γίνει επί του συνολικά καταβλητέου ποσού κατά τον τρόπο που σήμερα υπολογίζουν οι πιστωτές, τότε προκύπτει:

-Μηνιαία δόση 667 ευρώ και συνολική επιβάρυνση για τον οφειλέτη 60.000 ευρώ.

Ενώ:

-Αν ο υπολογισμός του επιτοκίου γίνει επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης, όπως η διάταξη ερμηνεύτηκε από το δικαστήριο, τότε προκύπτει:

-Μηνιαία δόση 437 ευρώ και συνολική επιβάρυνση για τον οφειλέτη 5.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο κ. Λυρίτσης στο dikastiko.gr:

“Λύση στο πρόβλημα της μεγάλης αύξησης του ποσού των δόσεων, λόγου αύξησης του επιτοκίου, των δικαστικών ρυθμίσεων του ν. 3869/10 (ν. Κατσέλη) για την διάσωση της πρώτης κατοικίας δίνει δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.

Το δικαστήριο κρίνοντας επί Αιτήσεως ερμηνείας που άσκησε ενώπιον του οφειλέτης προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος εκτοκισμού της καταβλητέας για τη διάσωση της κύριας κατοικίας μηνιαίας δόσης στο πλαίσιο της δικαστικής ρύθμισης του αρθ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/10, έκρινε ότι ο εκτοκισμός της καταβλητέας μηνιαίας δόσης, θα γίνεται με εφαρμογή του εκάστοτε επιτοκίου επί της ορισθείσας μηνιαίας δόσης, και όχι επί του μελλοντικά συνολικού καταβλητέου ποσού.

Το αρθ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 ορίζει ότι η εξυπηρέτηση της οφειλής θα γίνεται με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό.

Ο τρόπος όμως εκτοκισμού της μηνιαίας δόσης έχρηζε ερμηνείας και διευκρίνησης από τα δικαστήρια, προκειμένου να εξασφαλίζεται συμβατή με το είδος της εν τέλει διαμορφωθείσας στο πλαίσιο του ν. 3869/2010 υποχρέωσης επιβάρυνση, καθώς εκ της διατύπωσης του νόμου δεν αποσαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης, εάν δηλαδή ο εκτοκισμός θα γίνεται επί εκάστης δόσης ή επί του μελλοντικά συνολικού καταβλητέου ποσού.

Η απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους οφειλέτες- υπαχθέντες στην ρύθμιση του ν. 3869/10 (αφορά πάνω από 100.000 κατοικίες), αφού έτσι ελαφρύνονται σημαντικά οι μηνιαίες τους υποχρεώσεις έναντι του χρέους τους”.

Πηγή: dikastiko.gr

Το δρόμο της δικαστικής διευθέτησης του ποσού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ώστε να μη μετατρέπονται σε μέγγενη που τους οδηγεί στην οικονομική ασφυξία, δείχνει το Ειρηνοδικείο Λαυρίου με την υπ’ αριθμόν 22/2023 απόφασή του που δημοσιοποιεί το dikastiko.gr.

Ουσιαστικά η απόφαση βρήκε τρόπο ώστε να μην αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες μια τεράστια αύξηση της δόσεως, λόγω της έκρηξης των επιτοκίων. Αυτό έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για 100.000 κατοικίες που έχουν υπαχθεί (για να σωθούν) στο νόμο Κατσέλη, άρα πρόκειται για πρόσωπα που έχουν βρεθεί σε μεγάλη οικονομική δυσκολία στην οποία μάλιστα δε μπόρεσαν να ανταποκριθούν γι’ αυτό και κατέφυγαν στο νόμο Κατσέλη. Κι όμως -ακόμα και για αυτά τα πρόσωπα- η αύξηση των επιτοκίων λειτούργησε σα μέγγενη με αποτέλεσμα να αναζητήσουν, εκ νέου, δικαστική λύση.

Δανειολήπτες: Εκρηκτική αύξηση

Η προσφεύγουσα είχε υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη το 2014 και ορίστηκε να πληρώνει 270 ευρώ για 300 μήνες (σύνολο 80.000 ευρώ) για να σώσει το σπίτι της. Η αύξηση των επιτοκίων όμως προκαλεί έκρηξη στο ποσό των δόσεων με αποτέλεσμα να ζητηθεί από το δικαστήριο να αποσαφηνίσει μέσω αιτήσεως ερμηνείας.

Όπως εξηγεί ο δικηγόρος Δημ. Λυρίτσης, το γραφείο του οποίου χειρίστηκε την υπόθεση, το δικαστήριο έκρινε ότι ο εκτοκισμός της καταβλητέας μηνιαίας δόσης, θα γίνεται με εφαρμογή του εκάστοτε επιτοκίου επί της ορισθείσας μηνιαίας δόσης, και όχι επί του μελλοντικά συνολικού καταβλητέου ποσού”.

Λυρίτσης: Οι παγίδες του εξωδικαστικού συμβιβασμού του ν. 4738/20

dikastiko.gr

Για να γίνει κατανοητή η λύση αρκεί ένα παράδειγμα:

Σε δικαστική ρύθμιση ορίζεται για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας η καταβολή ποσού 100.000 ευρώ σε 240 δόσεις με μηνιαία δόση κεφαλαίου 417 ευρώ και υπολογισμένο σήμερα επιτόκιο 5%.

Έτσι:

-Αν ο υπολογισμός του επιτοκίου γίνει επί του συνολικά καταβλητέου ποσού κατά τον τρόπο που σήμερα υπολογίζουν οι πιστωτές, τότε προκύπτει:

-Μηνιαία δόση 667 ευρώ και συνολική επιβάρυνση για τον οφειλέτη 60.000 ευρώ.

Ενώ:

-Αν ο υπολογισμός του επιτοκίου γίνει επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης, όπως η διάταξη ερμηνεύτηκε από το δικαστήριο, τότε προκύπτει:

-Μηνιαία δόση 437 ευρώ και συνολική επιβάρυνση για τον οφειλέτη 5.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο κ. Λυρίτσης στο dikastiko.gr:

“Λύση στο πρόβλημα της μεγάλης αύξησης του ποσού των δόσεων, λόγου αύξησης του επιτοκίου, των δικαστικών ρυθμίσεων του ν. 3869/10 (ν. Κατσέλη) για την διάσωση της πρώτης κατοικίας δίνει δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.

Το δικαστήριο κρίνοντας επί Αιτήσεως ερμηνείας που άσκησε ενώπιον του οφειλέτης προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος εκτοκισμού της καταβλητέας για τη διάσωση της κύριας κατοικίας μηνιαίας δόσης στο πλαίσιο της δικαστικής ρύθμισης του αρθ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/10, έκρινε ότι ο εκτοκισμός της καταβλητέας μηνιαίας δόσης, θα γίνεται με εφαρμογή του εκάστοτε επιτοκίου επί της ορισθείσας μηνιαίας δόσης, και όχι επί του μελλοντικά συνολικού καταβλητέου ποσού.

Το αρθ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 ορίζει ότι η εξυπηρέτηση της οφειλής θα γίνεται με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό.

Ο τρόπος όμως εκτοκισμού της μηνιαίας δόσης έχρηζε ερμηνείας και διευκρίνησης από τα δικαστήρια, προκειμένου να εξασφαλίζεται συμβατή με το είδος της εν τέλει διαμορφωθείσας στο πλαίσιο του ν. 3869/2010 υποχρέωσης επιβάρυνση, καθώς εκ της διατύπωσης του νόμου δεν αποσαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης, εάν δηλαδή ο εκτοκισμός θα γίνεται επί εκάστης δόσης ή επί του μελλοντικά συνολικού καταβλητέου ποσού.

Η απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους οφειλέτες- υπαχθέντες στην ρύθμιση του ν. 3869/10 (αφορά πάνω από 100.000 κατοικίες), αφού έτσι ελαφρύνονται σημαντικά οι μηνιαίες τους υποχρεώσεις έναντι του χρέους τους”.

Πηγή: dikastiko.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία