ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αμπελόκηποι-Μενεμένη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του ΟΑΣΘ για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις

Ποια δρομολόγια επηρεάζονται

 15/12/2022 14:26

Αμπελόκηποι-Μενεμένη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του ΟΑΣΘ για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του ΟΑΣΘ για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις στις 15 Δεκεμβρίου 2022 στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου

Από την οδό Μ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Χρ. Κανάκη, διέρχονται η μετάβαση της λεωφορειακής γραμμής Νο 01Α, οι μεταβάσεις Νο 18, 32, 32Α (ΟΑΣΘ) και η επιστροφή Νο 42Β (ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ). Η μετάβαση Νο 42Β δεν επηρεάζεται καθώς εκτελείται μόνο Σάββατα.

Οδός Ι. Χαλκίδη

Από την οδό Ι. Χαλκίδη, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Χρ. Κανάκη, διέρχονται η μετάβαση της λεωφορειακής γραμμής Νο 20 (ΟΑΣΘ) και η διαδρομή Νο 42Β (ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ). Η μετάβαση Νο 42Β δεν επηρεάζεται καθώς εκτελείται μόνο Σάββατα.

Οδός Ελ. Βενιζέλου

Από την οδό Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Δαβάκη και Θησέως, διέρχονται οι μεταβάσεις των λεωφορειακών γραμμών Νο 18, 20, 21, 21Α, 32, 32Α, η επιστροφή Νο 01Α (ΟΑΣΘ) και η διαδρομή Νο 42Β (ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ). Η μετάβαση Νο 42Β δεν επηρεάζεται καθώς εκτελείται μόνο Σάββατα.

Λόγω των εκδηλώσεων, πρόκειται να γίνει ολικός αποκλεισμός στο ανωτέρω τμήμα και ως εκ τούτου εκτροπή των λεωφορειακών γραμμών ως εξής:

• Γραμμή Νο 1Α Μετάβαση: Κανονικά.

• Γραμμή Νο 1Α Επιστροφή: Αριστοτέλους – Δενδροποτάμου – 28ης Οκτωβρίου – Ι. Γωγούση

• Γραμμή Νο 18 Μετάβαση: Αριστοτέλους – Δενδροποτάμου – 28ης Οκτωβρίου – Ι. Γωγούση

• Γραμμή Νο 18 Επιστροφή: Κανονικά

• Γραμμή Νο 20 Μετάβαση: Κυρίμη – Βενιζέλου – Δενδροποτάμου – 28ης Οκτωβρίου – Γρ. Κολωνιάρη.

• Γραμμή Νο 20 Επιστροφή: Κανονικά

• Γραμμή Νο 21 Μετάβαση: Αριστοτέλους – Δενδροποτάμου – 28ης Οκτωβρίου – Γρ. Κολωνιάρη.• Γραμμή Νο 21 Επιστροφή: Κανονικά

• Γραμμή Νο 32 και 32Α Μετάβαση: Ι. Γωγούση – 28ης Οκτωβρίου – Γρ. Κολωνιάρη

• Γραμμή Νο 32 και 32Α Επιστροφή: Κανονικά

Λόγω των εκτροπών, οι στάσεις που επηρεάζονται δε θα εκτελούνται προσωρινά. Οι λεωφορειακές γραμμές θα εκτελούν όλες ανεξαίρετα τις στάσεις που βρίσκονται στις διαδρομές εκτροπής τους.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του ΟΑΣΘ για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις στις 15 Δεκεμβρίου 2022 στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου

Από την οδό Μ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Χρ. Κανάκη, διέρχονται η μετάβαση της λεωφορειακής γραμμής Νο 01Α, οι μεταβάσεις Νο 18, 32, 32Α (ΟΑΣΘ) και η επιστροφή Νο 42Β (ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ). Η μετάβαση Νο 42Β δεν επηρεάζεται καθώς εκτελείται μόνο Σάββατα.

Οδός Ι. Χαλκίδη

Από την οδό Ι. Χαλκίδη, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Χρ. Κανάκη, διέρχονται η μετάβαση της λεωφορειακής γραμμής Νο 20 (ΟΑΣΘ) και η διαδρομή Νο 42Β (ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ). Η μετάβαση Νο 42Β δεν επηρεάζεται καθώς εκτελείται μόνο Σάββατα.

Οδός Ελ. Βενιζέλου

Από την οδό Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Δαβάκη και Θησέως, διέρχονται οι μεταβάσεις των λεωφορειακών γραμμών Νο 18, 20, 21, 21Α, 32, 32Α, η επιστροφή Νο 01Α (ΟΑΣΘ) και η διαδρομή Νο 42Β (ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ). Η μετάβαση Νο 42Β δεν επηρεάζεται καθώς εκτελείται μόνο Σάββατα.

Λόγω των εκδηλώσεων, πρόκειται να γίνει ολικός αποκλεισμός στο ανωτέρω τμήμα και ως εκ τούτου εκτροπή των λεωφορειακών γραμμών ως εξής:

• Γραμμή Νο 1Α Μετάβαση: Κανονικά.

• Γραμμή Νο 1Α Επιστροφή: Αριστοτέλους – Δενδροποτάμου – 28ης Οκτωβρίου – Ι. Γωγούση

• Γραμμή Νο 18 Μετάβαση: Αριστοτέλους – Δενδροποτάμου – 28ης Οκτωβρίου – Ι. Γωγούση

• Γραμμή Νο 18 Επιστροφή: Κανονικά

• Γραμμή Νο 20 Μετάβαση: Κυρίμη – Βενιζέλου – Δενδροποτάμου – 28ης Οκτωβρίου – Γρ. Κολωνιάρη.

• Γραμμή Νο 20 Επιστροφή: Κανονικά

• Γραμμή Νο 21 Μετάβαση: Αριστοτέλους – Δενδροποτάμου – 28ης Οκτωβρίου – Γρ. Κολωνιάρη.• Γραμμή Νο 21 Επιστροφή: Κανονικά

• Γραμμή Νο 32 και 32Α Μετάβαση: Ι. Γωγούση – 28ης Οκτωβρίου – Γρ. Κολωνιάρη

• Γραμμή Νο 32 και 32Α Επιστροφή: Κανονικά

Λόγω των εκτροπών, οι στάσεις που επηρεάζονται δε θα εκτελούνται προσωρινά. Οι λεωφορειακές γραμμές θα εκτελούν όλες ανεξαίρετα τις στάσεις που βρίσκονται στις διαδρομές εκτροπής τους.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία