ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αλλάζει ο κόμβος της Θέρμης, καταργούνται οι φωτεινοί σηματοδότες

Το τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών από το ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κ12 (έξοδος από την περιφερειακή οδό) έως τον ανισόπεδο κόμβο της Θέρμης θα μετατραπεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο

 01/02/2023 07:00

Αλλάζει ο κόμβος της Θέρμης, καταργούνται οι φωτεινοί σηματοδότες

Νίκος Ηλιάδης

Μεγάλες αλλαγές σχεδιάζονται να γίνουν στον υφιστάμενο ανισόπεδο κόμβο της Θέρμης, στις οποίες περιλαμβάνονται η κατάργηση των φωτεινών σηματοδοτών, η κατασκευή κυκλικών κόμβων κ.λπ. 

Πρόκειται για ένα υποέργο το οποίο περιλαμβάνεται στο συνολικό έργο που προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο το τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών από το ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κ12 (έξοδος από την περιφερειακή οδό) έως τον ανισόπεδο κόμβο της Θέρμης θα μετατραπεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο.

Στόχος της αναβάθμισης του συγκεκριμένου κόμβου ο οποίος έχει μεγάλα κυκλοφοριακά φορτία είναι αφενός ο αποκλεισμός των παράτυπων συνδέσεων που υπάρχουν σήμερα επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανίων σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των παράπλευρων οδών και αφετέρου το χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και λειτουργίας του, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την παρεχόμενη οδική ασφάλεια και στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανίων.

Στη σημερινή μορφή του στον Α/Κ Θέρμης λειτουργούν δύο φωτεινοί σηματοδότες, οι οποίοι, σε συνδυασμό με το πλήθος των φάσεων λειτουργίας τους, καθώς ρυθμίζουν την κυκλοφορία προς πολλές κατευθύνσεις, δημιουργούν φαινόμενα καθυστερήσεων και αναμονών. Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στον κλάδο από Θεσσαλονίκη προς Πολύγυρο και ειδικότερα στο σημείο απ' όπου τα οχήματα εξέρχονται από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών προκειμένου, μέσω του Α/Κ Θέρμης να κατευθυνθούν προς την πρωτεύουσα της Χαλκιδικής. 

Στο σημείο εισόδου στον Α/Κ Θέρμης, λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρείται σε ώρες αιχμής, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή λωρίδα επιβράδυνσης επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, αλλά και του φωτεινού σηματοδότη επί του Α/Κ ο οποίος ρυθμίζει τέσσερις διαφορετικές κινήσεις, δημιουργούνται μεγάλες ουρές αναμονής επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανίων με αντίστοιχα σημαντικά προβλήματα παρεχόμενης οδικής ασφάλειας.

Αντίστοιχες επιβραδύνσεις προκαλούνται και στον δεύτερο σηματοδότη ο οποίος βρίσκεται στο δυτικό τμήμα Α/Κ, κυρίως για όσους έρχονται από τη Θέρμη ή και τον Πολύγυρο και επιθυμούν να περάσουν απέναντι, προς το Κέντρο Υγείας Θέρμης και τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

1.png

Τα προβλήματα αυτά θα επιλύσει ο ανασχεδιασμός του Α/Κ κόμβου καθώς, σύμφωνα με την τελική μελέτη, καταργούνται πλήρως οι φωτεινοί σηματοδότες, γεγονός που θα επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφοριακή ροή. 

Ο ανασχεδιασμός περιλαμβάνει και επέκταση του υφιστάμενου Α/Κ η οποία θα γίνει προς την ανατολική πλευρά του, όπου γειτνιάζει με το αγρόκτημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα παραχώρησης μιας μικρής έκτασης, παρακάμπτοντας έτσι τις χρονοβόρες διαδικασίες απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων.

Κύριος στόχος της αναμόρφωσης του Α/Κ είναι η προτεραιοποίηση της κίνησης από τη Θεσσαλονίκη προς τη Θέρμη με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κλάδου αποκλειστικής κίνησης προς αυτή την κατεύθυνση ο οποίος διέρχεται με τεχνικό πάνω από όλους τους υπόλοιπους κλάδους. 

Για να επιτευχθεί αυτό και με δεδομένο ότι, από την ίδια έξοδο από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών εξυπηρετούνται και οι κινήσεις προς της Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και το τοπικό δίκτυο (Κέντρο Υγείας Θέρμης κ.ά.), επιμηκύνεται ο κλάδος εξόδου αποκτώντας δύο λωρίδες, οι οποίες διαχωρίζονται σε κατάλληλη απόσταση από την έξοδο. Η μία κίνηση εξυπηρετεί αποκλειστικά την κίνηση προς Θέρμη και η άλλη προς το τοπικό δίκτυο.

Η συνολική μορφή του κόμβου δεν μεταβάλλεται, παραμένοντας στην αρχική του διαμόρφωση, με τροποποίηση όμως των ισόπεδων σηματοδοτούμενων κόμβων σε κυκλικούς κόμβους, ώστε αφενός για να καταργηθούν οι φωτεινοί σηματοδότες και αφετέρου για να επιτευχθεί η σύνδεση της νέας παράπλευρης οδού. 

Επίσης σημαντικό στοιχείο για τη χάραξη των τροποποιήσεων ήταν η διατήρηση της θέσης εισόδου από τον Α/Κ στην κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, ώστε να μην επιδεινωθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη πλέξη κινήσεων με τον γειτονικό Α/Κ Προφήτη (είναι ο δρόμος ο οποίος συνδέει απ' ευθείας την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών με το αεροδρόμιο).

Ταυτόχρονα, για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων κινήσεων και προκειμένου να μην προκύψουν σημαντικές περιπορείες, διαμορφώνονται στον νέο Α/Κ τρεις ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι. Οι δύο στην κατεύθυνση της κίνησης από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς τη Θέρμη, όπου σήμερα λειτουργεί φωτεινός σηματοδότης και ο τρίτος μετά τη διέλευση της αερογέφυρας προς Θέρμη, όπου επίσης λειτουργεί σήμερα σηματοδότης.

Ο προϋπολογισμός του ανασχεδιασμού του Α/Κ Θέρμης ανέρχεται σε 4,2 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε σύνολο 35 εκατ. ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου της μετατροπής του τμήματος της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Ν. Μουδανιών από τον Κ12 ως τη Θέρμη σε κλειστό αυτοκινητόδρομο.

Μεγάλες αλλαγές σχεδιάζονται να γίνουν στον υφιστάμενο ανισόπεδο κόμβο της Θέρμης, στις οποίες περιλαμβάνονται η κατάργηση των φωτεινών σηματοδοτών, η κατασκευή κυκλικών κόμβων κ.λπ. 

Πρόκειται για ένα υποέργο το οποίο περιλαμβάνεται στο συνολικό έργο που προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο το τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών από το ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κ12 (έξοδος από την περιφερειακή οδό) έως τον ανισόπεδο κόμβο της Θέρμης θα μετατραπεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο.

Στόχος της αναβάθμισης του συγκεκριμένου κόμβου ο οποίος έχει μεγάλα κυκλοφοριακά φορτία είναι αφενός ο αποκλεισμός των παράτυπων συνδέσεων που υπάρχουν σήμερα επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανίων σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των παράπλευρων οδών και αφετέρου το χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και λειτουργίας του, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την παρεχόμενη οδική ασφάλεια και στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανίων.

Στη σημερινή μορφή του στον Α/Κ Θέρμης λειτουργούν δύο φωτεινοί σηματοδότες, οι οποίοι, σε συνδυασμό με το πλήθος των φάσεων λειτουργίας τους, καθώς ρυθμίζουν την κυκλοφορία προς πολλές κατευθύνσεις, δημιουργούν φαινόμενα καθυστερήσεων και αναμονών. Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στον κλάδο από Θεσσαλονίκη προς Πολύγυρο και ειδικότερα στο σημείο απ' όπου τα οχήματα εξέρχονται από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών προκειμένου, μέσω του Α/Κ Θέρμης να κατευθυνθούν προς την πρωτεύουσα της Χαλκιδικής. 

Στο σημείο εισόδου στον Α/Κ Θέρμης, λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρείται σε ώρες αιχμής, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή λωρίδα επιβράδυνσης επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, αλλά και του φωτεινού σηματοδότη επί του Α/Κ ο οποίος ρυθμίζει τέσσερις διαφορετικές κινήσεις, δημιουργούνται μεγάλες ουρές αναμονής επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανίων με αντίστοιχα σημαντικά προβλήματα παρεχόμενης οδικής ασφάλειας.

Αντίστοιχες επιβραδύνσεις προκαλούνται και στον δεύτερο σηματοδότη ο οποίος βρίσκεται στο δυτικό τμήμα Α/Κ, κυρίως για όσους έρχονται από τη Θέρμη ή και τον Πολύγυρο και επιθυμούν να περάσουν απέναντι, προς το Κέντρο Υγείας Θέρμης και τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

1.png

Τα προβλήματα αυτά θα επιλύσει ο ανασχεδιασμός του Α/Κ κόμβου καθώς, σύμφωνα με την τελική μελέτη, καταργούνται πλήρως οι φωτεινοί σηματοδότες, γεγονός που θα επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφοριακή ροή. 

Ο ανασχεδιασμός περιλαμβάνει και επέκταση του υφιστάμενου Α/Κ η οποία θα γίνει προς την ανατολική πλευρά του, όπου γειτνιάζει με το αγρόκτημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα παραχώρησης μιας μικρής έκτασης, παρακάμπτοντας έτσι τις χρονοβόρες διαδικασίες απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων.

Κύριος στόχος της αναμόρφωσης του Α/Κ είναι η προτεραιοποίηση της κίνησης από τη Θεσσαλονίκη προς τη Θέρμη με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κλάδου αποκλειστικής κίνησης προς αυτή την κατεύθυνση ο οποίος διέρχεται με τεχνικό πάνω από όλους τους υπόλοιπους κλάδους. 

Για να επιτευχθεί αυτό και με δεδομένο ότι, από την ίδια έξοδο από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών εξυπηρετούνται και οι κινήσεις προς της Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και το τοπικό δίκτυο (Κέντρο Υγείας Θέρμης κ.ά.), επιμηκύνεται ο κλάδος εξόδου αποκτώντας δύο λωρίδες, οι οποίες διαχωρίζονται σε κατάλληλη απόσταση από την έξοδο. Η μία κίνηση εξυπηρετεί αποκλειστικά την κίνηση προς Θέρμη και η άλλη προς το τοπικό δίκτυο.

Η συνολική μορφή του κόμβου δεν μεταβάλλεται, παραμένοντας στην αρχική του διαμόρφωση, με τροποποίηση όμως των ισόπεδων σηματοδοτούμενων κόμβων σε κυκλικούς κόμβους, ώστε αφενός για να καταργηθούν οι φωτεινοί σηματοδότες και αφετέρου για να επιτευχθεί η σύνδεση της νέας παράπλευρης οδού. 

Επίσης σημαντικό στοιχείο για τη χάραξη των τροποποιήσεων ήταν η διατήρηση της θέσης εισόδου από τον Α/Κ στην κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, ώστε να μην επιδεινωθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη πλέξη κινήσεων με τον γειτονικό Α/Κ Προφήτη (είναι ο δρόμος ο οποίος συνδέει απ' ευθείας την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών με το αεροδρόμιο).

Ταυτόχρονα, για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων κινήσεων και προκειμένου να μην προκύψουν σημαντικές περιπορείες, διαμορφώνονται στον νέο Α/Κ τρεις ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι. Οι δύο στην κατεύθυνση της κίνησης από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς τη Θέρμη, όπου σήμερα λειτουργεί φωτεινός σηματοδότης και ο τρίτος μετά τη διέλευση της αερογέφυρας προς Θέρμη, όπου επίσης λειτουργεί σήμερα σηματοδότης.

Ο προϋπολογισμός του ανασχεδιασμού του Α/Κ Θέρμης ανέρχεται σε 4,2 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε σύνολο 35 εκατ. ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου της μετατροπής του τμήματος της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Ν. Μουδανιών από τον Κ12 ως τη Θέρμη σε κλειστό αυτοκινητόδρομο.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία