ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα αξίας 70 δισ. ευρώ θα βγουν στο «σφυρί» τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα λέει η επικεφαλής της Intrum

Η Α. Φατσέα υποστήριξε μάλιστα πως μέχρι τώρα οι δανειολήπτες δεν έχουν αλλάξει συμπεριφορά στις πληρωμές των δόσεων των δανείων τους παρά τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις στα επιτόκια

 30/03/2023 21:32

Ακίνητα αξίας 70 δισ. ευρώ θα βγουν στο «σφυρί» τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα λέει η επικεφαλής της Intrum
Φωτογραφία αρχείου

H βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων (σ.σ. «κόκκινων») δανείων στην Ελλάδα, με την θέσπιση του νόμου της 2ης ευκαιρίας, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα που επέτρεψαν την επιτάχυνση της επίλυσης των υποθέσεων, είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά στην καλή λειτουργία της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων από τους servicers και στην προσέλκυση επενδυτών στην αναπτυσσόμενη δευτερογενή αγορά, ισχυρίστηκε η Aλεξάνδρα Φατσέα, γενική διευθύντρια, Retail/SB Recovery της Intrum Hellas στο συνέδριο της Smith Novak που πραγματοποιείται στο Λονδίνο.

Ειδικά για τη δευτερογενή αγορά, η Α. Φατσέα εκτίμησε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων διαχείρισης, αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια θα τεθεί προς πώληση στην ελληνική αγορά ποσοστό της τάξης του 10% επί του συνόλου των τιτλοποιήσεων που υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν σε περίπου 70 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενη στο εγχώριο οικοσύστημα της αγοράς των «κόκκινων» δανείων, επισήμανε ότι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία των εταιρειών διαχείρισης, το σημαντικό στοκ μη εξυπηρετούμενων δανείων, και την επαρκή και καλή πληροφόρηση για τα προς πώληση χαρτοφυλάκια ενώ έδωσε έμφαση στη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στον μετασχηματισμό του πλαισίου διαχείρισης, που χαρακτηρίζεται πλέον από διαφάνεια και ταχύτητα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να παραμείνει ισχυρό και μάλιστα στην Intrum βλέπουμε ότι υφίσταται έντονο και για κλαδικά χαρτοφυλάκια, με συναλλαγές ανάλογες με το Tethys, για παράδειγμα σε εταιρείες τροφίμων, στον πρωτογενή τομέα, όπως επίσης και για τα reperforming δάνεια που «θεραπεύονται» μέσω της διαχείρισης και γίνονται ξανά εξυπηρετούμενα.

Όπως σημείωσε, τα επόμενα χρόνια αναμένεται μεγάλος όγκος δανείων αυτής της κατηγορίας, καλής ποιότητας, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο πωλήσεων προς όφελος των δανειοληπτών, των επενδυτών και της ελληνικής οικονομίας.

Η Α. Φατσέα απαντώντας σε ερώτηση για τις επιπτώσεις από τον πληθωρισμό και τα επιτόκια στους δανειολήπτες, σημείωσε ότι η Ιntrum παρακολουθεί με προσοχή τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται και ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται αξιοσημείωτη επιδείνωση της συμπεριφοράς των οφειλετών, για δύο λόγους: καταρχάς λόγω του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, το οποίο παραμένει θετικό σε σχέση με την ευρωζώνη και παράλληλα, λόγω της προσέγγισης των servicers που έχουν ως στόχο την εύρεση μιας αμοιβαία επωφελούς φιλικής λύσης και έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία να διαμορφώσουν βιώσιμες λύσεις και να τις προσαρμόσουν σε νέες συνθήκες.

H βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων (σ.σ. «κόκκινων») δανείων στην Ελλάδα, με την θέσπιση του νόμου της 2ης ευκαιρίας, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα που επέτρεψαν την επιτάχυνση της επίλυσης των υποθέσεων, είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά στην καλή λειτουργία της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων από τους servicers και στην προσέλκυση επενδυτών στην αναπτυσσόμενη δευτερογενή αγορά, ισχυρίστηκε η Aλεξάνδρα Φατσέα, γενική διευθύντρια, Retail/SB Recovery της Intrum Hellas στο συνέδριο της Smith Novak που πραγματοποιείται στο Λονδίνο.

Ειδικά για τη δευτερογενή αγορά, η Α. Φατσέα εκτίμησε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων διαχείρισης, αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια θα τεθεί προς πώληση στην ελληνική αγορά ποσοστό της τάξης του 10% επί του συνόλου των τιτλοποιήσεων που υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν σε περίπου 70 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενη στο εγχώριο οικοσύστημα της αγοράς των «κόκκινων» δανείων, επισήμανε ότι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία των εταιρειών διαχείρισης, το σημαντικό στοκ μη εξυπηρετούμενων δανείων, και την επαρκή και καλή πληροφόρηση για τα προς πώληση χαρτοφυλάκια ενώ έδωσε έμφαση στη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στον μετασχηματισμό του πλαισίου διαχείρισης, που χαρακτηρίζεται πλέον από διαφάνεια και ταχύτητα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να παραμείνει ισχυρό και μάλιστα στην Intrum βλέπουμε ότι υφίσταται έντονο και για κλαδικά χαρτοφυλάκια, με συναλλαγές ανάλογες με το Tethys, για παράδειγμα σε εταιρείες τροφίμων, στον πρωτογενή τομέα, όπως επίσης και για τα reperforming δάνεια που «θεραπεύονται» μέσω της διαχείρισης και γίνονται ξανά εξυπηρετούμενα.

Όπως σημείωσε, τα επόμενα χρόνια αναμένεται μεγάλος όγκος δανείων αυτής της κατηγορίας, καλής ποιότητας, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο πωλήσεων προς όφελος των δανειοληπτών, των επενδυτών και της ελληνικής οικονομίας.

Η Α. Φατσέα απαντώντας σε ερώτηση για τις επιπτώσεις από τον πληθωρισμό και τα επιτόκια στους δανειολήπτες, σημείωσε ότι η Ιntrum παρακολουθεί με προσοχή τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται και ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται αξιοσημείωτη επιδείνωση της συμπεριφοράς των οφειλετών, για δύο λόγους: καταρχάς λόγω του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, το οποίο παραμένει θετικό σε σχέση με την ευρωζώνη και παράλληλα, λόγω της προσέγγισης των servicers που έχουν ως στόχο την εύρεση μιας αμοιβαία επωφελούς φιλικής λύσης και έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία να διαμορφώσουν βιώσιμες λύσεις και να τις προσαρμόσουν σε νέες συνθήκες.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία