ΠΑΙΔΕΙΑ

Άφησαν απλήρωτους τους φοιτητές Δασολογίας του Α.Π.Θ.

Δεν τους καταβάλουν τα 58 ευρώ το μήνα που είναι η αμοιβή για την υποχρεωτική πρακτική άσκηση του 2017-Σιωπή από το υπουργείο Παιδείας

 20/12/2018 15:26

Άφησαν απλήρωτους τους φοιτητές Δασολογίας του Α.Π.Θ.

Έλενα Αποστολίδου

Οι φοιτητές του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ με επιστολή τους προς τον υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου ζητούν να αποκατασταθεί η αδικία και να γίνει η αποπληρωμή των αποζημιώσεων της θερινής πρακτικής άσκησης του 2017, την οποία πραγματοποίησαν στα πανεπιστημιακά δάση Ταξιάρχη Χαλκιδικής και Περτουλίου Τρικάλων. Οι φοιτητές του συγκεκριμένου τμήματος είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο και για το λόγο αυτό τους καταβάλλεται αμοιβή 58,70 ευρώ για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης.

Όπως τονίζουν οι φοιτητές τα περισσότερα έξοδα στη διάρκεια της καλοκαιρινής πρακτικής τους τα καλύπτουν από την τσέπη τους. "Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρώσουμε κάποια μαθήματα και αποτελεί ένα επιπλέον κόστος στις σπουδές μας που καλούμαστε να πληρώσουμε, επιβαρύνοντας τις οικογένειες μας. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα είναι πολλά σε σχέση με τα χρήματα που παίρνουμε και αποτελεί αδικία το Υπουργείο να αδιαφορεί απέναντι μας και να μην προχωράει στην καταβολή των χρημάτων μας", δηλώνει φοιτήτρια του τμήματος Δασολογίας.

Πλήρωσαν τους φοιτητές του 2018 και όχι του 2017

Το παράλογο της υπόθεσης όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι φοιτητές είναι πως τα χρήματα για την πρακτική άσκηση του 2018 καταβλήθηκαν σε εκείνους που έκαναν φέτος το καλοκαίρι την πρακτική τους άσκηση στα πανεπιστημιακά δάση, με την  εκταμίευση των αποζημιώσεων να γίνεται μόλις ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής, τη στιγμή που οι φοιτητές του 2017 παραμένουν απλήρωτοι.

Η πρωτοβουλία των φοιτητών του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ με  ανακοίνωση τους τονίζουν πως «οποιαδήποτε δικαιολογία περί αδυναμίας αποπληρωμής των αποζημιώσεων μας, δεν ευσταθεί, διότι το συνολικό ποσό για το θέρος του 2018 ανέρχεται σε 42.318,15ευρώ, δηλαδή σε 3450,5ευρώ παραπάνω από το αντίστοιχο ποσό του 2017». 

Η θέση του ΑΠΘ

Το makthes.gr επικοινώνησε με τον Θεοχάρη Ζάγκα πρόεδρο του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, ο οποίος δήλωσε πως "εμείς κάναμε όλες τις ενέργειες, είναι θέμα του υπουργού Παιδείας". Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΦΕΚ για την πληρωμή των μαθητών φαίνεται να μην έχει βγει και οι φοιτητές που βρίσκονται σε αναμονή προέρχονται και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Απαντήσεις πάντως στο πως γίνεται να καταβλήθηκαν τα χρήματα στους δικαιούχους του 2018 και  όχι  σε εκείνους του 2017 δεν  υπάρχουν, με τους φοιτητές να συνεχίζουν τις ενέργειες τους προκειμένου να πάρουν τα χρήματα τους.

*Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή της Πρωτοβουλίας Φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διευθέτηση ζητήματος πληρωμής αποζημιώσεων της θερινής πρακτικής άσκησης 2017, στα Πανεπιστημιακά Δάση Ταξιάρχη Χαλκιδικής-Περτουλίου Τρικάλων και Δασικών Υπηρεσιών των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

Κύριε Γαβρόγλου Κ.,

Είμαστε μια Πρωτοβουλία Φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό που εγκρίθηκε από τον Μάιο του 2012 από τη Συνέλευση του Τμήματος, όλοι οι φοιτητές/-ριες οφείλουν να ασκηθούν το θέρος στα Πανεπιστημιακά Δάση (Ταξιάρχης Χαλκιδικής, Περτούλι Τρικάλων) με το πέρας του 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου φοίτησης καθώς και στα Δασαρχεία ή τις λοιπές Δασικές Υπηρεσίες της χώρας, με το πέρας του 8ου εξαμήνου φοίτησης.

Απαιτούμε την άμεση καταβολή των αποζημιώσεών μας για την θερινή πρακτική άσκηση του 2017, όπως ορίζεται:

  1. 1. από το Άρθρο 10 του «Κανονισμού θερινής πρακτικής άσκησης των φοιτητών Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ στα Πανεπιστημιακά Δάση Ταξιάρχη Χαλκιδικής και Περτουλίου Τρικάλων» (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος ΔΦΠ υπ’ αριθμ. 14/28-4-2017), τον οποίο κανονισμό σας επισυνάπτουμε
  2. 2. από το Άρθρο 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ Α’ 56).
  3. 3. Από την Δέσμευση Πίστωσης, εγκεκριμένη από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ με αρ. πρωτοκόλλου 4358πε (ΑΔΑ 6ΟΦ446Ψ8ΧΒ-ΠΝΠ), την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Πιο συγκεκριμένα, η προαναφερθείσα δέσμευση πίστωσης αναφέρει:

«Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (38.867,65 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2017 για την καταβολή αποζημίωσης (αμοιβής)στους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που πραγματοποίησαν την υποχρεωτική πρακτική άσκηση κατά το θέρος του 2017 και την πληρωμή εργοδοτικής εισφοράς 1% σύμφωνα με το υπ’ αρίθ. 4358/24-10-2016 αίτημα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Πρόκειται για περίπου 330 φοιτητές, στον καθένα από τους οποίους αντιστοιχεί το εξωφρενικό ποσό των 58,70€ (!) για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης. Από την άλλη, καλούμαστε με την άφιξή μας στις εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Δασών να καλύψουμε οι ίδιοι το κόστος για την αγορά καθαριστικών, χαρτιών υγείας, σαπουνιών και λοιπών ειδών απαραίτητων για την διατήρηση της υγιεινής των χώρων. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να γίνει ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει στους κοινόχρηστους χώρους των εγκαταστάσεων, ούτε ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση και των πιο συνηθισμένων εκτάκτων περιστατικών (πυρετός, διάστρεμμα), όταν το κοντινότερο φαρμακείο βρίσκεται σε απόσταση 13km και το κοντινότερο Κέντρο Υγείας, σε απόσταση 28km.

Με την πάροδο 1,5 έτους από την πρακτική άσκηση του 2017 και τις αποζημιώσεις ακόμη να βρίσκονται σε εκκρεμότητα , θεωρούμε παράλογο να εγκρίθηκε νωρίτερα η εκταμίευση των αποζημιώσεων για την θερινή πρακτική άσκηση του 2018 (Αρ. απόφασης Z1/139106, ΦΕΚ Β΄ 4262), μόλις 1 μήνα (!) μετά την ολοκλήρωση της (27-09-2018). Οποιαδήποτε δικαιολογία περί αδυναμίας αποπληρωμής των αποζημιώσεων μας, δεν ευσταθεί, διότι το συνολικό ποσό για το θέρος του 2018 ανέρχεται σε 42.318,15 €, δηλαδή σε 3450,5 € παραπάνω από το αντίστοιχο ποσό του 2017.

Ζητούμε τον σεβασμό σας, την τήρηση της νομοθεσίας και των δεσμεύσεων που αναλάβατε απέναντί μας, όπως ακριβώς απαιτείτε από εμάς να τηρούμε όλους τους κανονισμούς και τις υποχρεώσεις που ορίζει το κράτος, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών μας στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να σας υπενθυμίσουμε ότι οι υποχρεώσεις δεν λειτουργούν μονόπλευρα.


Αιτούμαστε:

  1. 1. Την επίσημη, γραπτή απάντηση, όποιου αρμόδιου για το θέμα, στην παρούσα επιστολή.
  2. 2. Την άμεση διευθέτηση του ζητήματος και την δημοσίευση του ΦΕΚ πριν το πέρας της 31/12/2018 και κατά συνέπεια την άμεση καταβολή ολόκληρου του ποσού των αποζημιώσεών μας για το καλοκαίρι του 2017, όπως ακριβώς έγινε και για του 2018.

Σας γνωστοποιούμε ότι η παρούσα επιστολή, μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα, θα κοινοποιηθεί ταυτόχρονα με την αποστολή της σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπως επίσης και στους αρμόδιους φορείς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πρωτοβουλία Φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Οι φοιτητές του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ με επιστολή τους προς τον υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου ζητούν να αποκατασταθεί η αδικία και να γίνει η αποπληρωμή των αποζημιώσεων της θερινής πρακτικής άσκησης του 2017, την οποία πραγματοποίησαν στα πανεπιστημιακά δάση Ταξιάρχη Χαλκιδικής και Περτουλίου Τρικάλων. Οι φοιτητές του συγκεκριμένου τμήματος είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο και για το λόγο αυτό τους καταβάλλεται αμοιβή 58,70 ευρώ για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης.

Όπως τονίζουν οι φοιτητές τα περισσότερα έξοδα στη διάρκεια της καλοκαιρινής πρακτικής τους τα καλύπτουν από την τσέπη τους. "Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρώσουμε κάποια μαθήματα και αποτελεί ένα επιπλέον κόστος στις σπουδές μας που καλούμαστε να πληρώσουμε, επιβαρύνοντας τις οικογένειες μας. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα είναι πολλά σε σχέση με τα χρήματα που παίρνουμε και αποτελεί αδικία το Υπουργείο να αδιαφορεί απέναντι μας και να μην προχωράει στην καταβολή των χρημάτων μας", δηλώνει φοιτήτρια του τμήματος Δασολογίας.

Πλήρωσαν τους φοιτητές του 2018 και όχι του 2017

Το παράλογο της υπόθεσης όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι φοιτητές είναι πως τα χρήματα για την πρακτική άσκηση του 2018 καταβλήθηκαν σε εκείνους που έκαναν φέτος το καλοκαίρι την πρακτική τους άσκηση στα πανεπιστημιακά δάση, με την  εκταμίευση των αποζημιώσεων να γίνεται μόλις ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής, τη στιγμή που οι φοιτητές του 2017 παραμένουν απλήρωτοι.

Η πρωτοβουλία των φοιτητών του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ με  ανακοίνωση τους τονίζουν πως «οποιαδήποτε δικαιολογία περί αδυναμίας αποπληρωμής των αποζημιώσεων μας, δεν ευσταθεί, διότι το συνολικό ποσό για το θέρος του 2018 ανέρχεται σε 42.318,15ευρώ, δηλαδή σε 3450,5ευρώ παραπάνω από το αντίστοιχο ποσό του 2017». 

Η θέση του ΑΠΘ

Το makthes.gr επικοινώνησε με τον Θεοχάρη Ζάγκα πρόεδρο του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, ο οποίος δήλωσε πως "εμείς κάναμε όλες τις ενέργειες, είναι θέμα του υπουργού Παιδείας". Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΦΕΚ για την πληρωμή των μαθητών φαίνεται να μην έχει βγει και οι φοιτητές που βρίσκονται σε αναμονή προέρχονται και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Απαντήσεις πάντως στο πως γίνεται να καταβλήθηκαν τα χρήματα στους δικαιούχους του 2018 και  όχι  σε εκείνους του 2017 δεν  υπάρχουν, με τους φοιτητές να συνεχίζουν τις ενέργειες τους προκειμένου να πάρουν τα χρήματα τους.

*Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή της Πρωτοβουλίας Φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διευθέτηση ζητήματος πληρωμής αποζημιώσεων της θερινής πρακτικής άσκησης 2017, στα Πανεπιστημιακά Δάση Ταξιάρχη Χαλκιδικής-Περτουλίου Τρικάλων και Δασικών Υπηρεσιών των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

Κύριε Γαβρόγλου Κ.,

Είμαστε μια Πρωτοβουλία Φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό που εγκρίθηκε από τον Μάιο του 2012 από τη Συνέλευση του Τμήματος, όλοι οι φοιτητές/-ριες οφείλουν να ασκηθούν το θέρος στα Πανεπιστημιακά Δάση (Ταξιάρχης Χαλκιδικής, Περτούλι Τρικάλων) με το πέρας του 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου φοίτησης καθώς και στα Δασαρχεία ή τις λοιπές Δασικές Υπηρεσίες της χώρας, με το πέρας του 8ου εξαμήνου φοίτησης.

Απαιτούμε την άμεση καταβολή των αποζημιώσεών μας για την θερινή πρακτική άσκηση του 2017, όπως ορίζεται:

  1. 1. από το Άρθρο 10 του «Κανονισμού θερινής πρακτικής άσκησης των φοιτητών Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ στα Πανεπιστημιακά Δάση Ταξιάρχη Χαλκιδικής και Περτουλίου Τρικάλων» (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος ΔΦΠ υπ’ αριθμ. 14/28-4-2017), τον οποίο κανονισμό σας επισυνάπτουμε
  2. 2. από το Άρθρο 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ Α’ 56).
  3. 3. Από την Δέσμευση Πίστωσης, εγκεκριμένη από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ με αρ. πρωτοκόλλου 4358πε (ΑΔΑ 6ΟΦ446Ψ8ΧΒ-ΠΝΠ), την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Πιο συγκεκριμένα, η προαναφερθείσα δέσμευση πίστωσης αναφέρει:

«Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (38.867,65 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2017 για την καταβολή αποζημίωσης (αμοιβής)στους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που πραγματοποίησαν την υποχρεωτική πρακτική άσκηση κατά το θέρος του 2017 και την πληρωμή εργοδοτικής εισφοράς 1% σύμφωνα με το υπ’ αρίθ. 4358/24-10-2016 αίτημα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Πρόκειται για περίπου 330 φοιτητές, στον καθένα από τους οποίους αντιστοιχεί το εξωφρενικό ποσό των 58,70€ (!) για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης. Από την άλλη, καλούμαστε με την άφιξή μας στις εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Δασών να καλύψουμε οι ίδιοι το κόστος για την αγορά καθαριστικών, χαρτιών υγείας, σαπουνιών και λοιπών ειδών απαραίτητων για την διατήρηση της υγιεινής των χώρων. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να γίνει ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει στους κοινόχρηστους χώρους των εγκαταστάσεων, ούτε ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση και των πιο συνηθισμένων εκτάκτων περιστατικών (πυρετός, διάστρεμμα), όταν το κοντινότερο φαρμακείο βρίσκεται σε απόσταση 13km και το κοντινότερο Κέντρο Υγείας, σε απόσταση 28km.

Με την πάροδο 1,5 έτους από την πρακτική άσκηση του 2017 και τις αποζημιώσεις ακόμη να βρίσκονται σε εκκρεμότητα , θεωρούμε παράλογο να εγκρίθηκε νωρίτερα η εκταμίευση των αποζημιώσεων για την θερινή πρακτική άσκηση του 2018 (Αρ. απόφασης Z1/139106, ΦΕΚ Β΄ 4262), μόλις 1 μήνα (!) μετά την ολοκλήρωση της (27-09-2018). Οποιαδήποτε δικαιολογία περί αδυναμίας αποπληρωμής των αποζημιώσεων μας, δεν ευσταθεί, διότι το συνολικό ποσό για το θέρος του 2018 ανέρχεται σε 42.318,15 €, δηλαδή σε 3450,5 € παραπάνω από το αντίστοιχο ποσό του 2017.

Ζητούμε τον σεβασμό σας, την τήρηση της νομοθεσίας και των δεσμεύσεων που αναλάβατε απέναντί μας, όπως ακριβώς απαιτείτε από εμάς να τηρούμε όλους τους κανονισμούς και τις υποχρεώσεις που ορίζει το κράτος, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών μας στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να σας υπενθυμίσουμε ότι οι υποχρεώσεις δεν λειτουργούν μονόπλευρα.


Αιτούμαστε:

  1. 1. Την επίσημη, γραπτή απάντηση, όποιου αρμόδιου για το θέμα, στην παρούσα επιστολή.
  2. 2. Την άμεση διευθέτηση του ζητήματος και την δημοσίευση του ΦΕΚ πριν το πέρας της 31/12/2018 και κατά συνέπεια την άμεση καταβολή ολόκληρου του ποσού των αποζημιώσεών μας για το καλοκαίρι του 2017, όπως ακριβώς έγινε και για του 2018.

Σας γνωστοποιούμε ότι η παρούσα επιστολή, μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα, θα κοινοποιηθεί ταυτόχρονα με την αποστολή της σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπως επίσης και στους αρμόδιους φορείς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πρωτοβουλία Φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία