ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ξεκινά τις πληρωμές έως 3.000 ευρώ για «καρφώματα» φοροδιαφυγής - Πάνω από 165.000 καταγγελίες στην «Appodixi»

Επιβράβευση πολιτών που μέσω του κινητού τηλεφώνου αποκάλυψαν «μαϊμού» αποδείξεις

 07/05/2024 15:34

ΑΑΔΕ: Ξεκινά τις πληρωμές έως 3.000 ευρώ για «καρφώματα» φοροδιαφυγής - Πάνω από 165.000 καταγγελίες στην «Appodixi»

Ενεργοποιείται η ρύθμιση για την χορήγηση μπόνους από 100 έως 3.000 ευρώ σε όσους από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής «Appodixi» «κάρφωσαν» περιπτώσεις απόκρυψης τζίρου με «μαϊμού» αποδείξεις και παραποιημένες ταμειακές μηχανές καθώς τις επόμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής αναμένεται να υπογράψει τις πρώτες αποφάσεις.

Πρόκειται για φορολογούμενους που κατήγγειλαν επώνυμα κρούσματα φοροδιαφυγής από επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επιβεβαιώθηκαν από τις φορολογικές αρχές μετά από έλεγχο και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο πρόστιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Appodixi» έχουν υποβληθεί 165.149 καταγγελίες από τις οποίες οι 74.892 είναι επώνυμες και οι 90.257 ανώνυμες.

Επισημαίνεται ότι το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει τα εξής:

  • Αν κατόπιν επώνυμης καταγγελίας σε βάρος επιχείρησης, μέσω της εφαρμογής σάρωσης «QR code appodixi» της ΑΑΔΕ που αφορά σε στοιχεία λιανικής πώλησης, διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των ταμειακών μηχανών ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση μετά από απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Δεν δικαιούνται τη χρηματική επιβράβευση υπάλληλοι της ΑΑΔΕ., του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.
  • Η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής, για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των 100 ευρώ, ούτε υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Αν η καταγγελία αφορά περισσότερα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε η ίδια επιχείρηση, η χρηματική επιβράβευση υπολογίζεται επί του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου με τη μεγαλύτερη αξία.
  • Η χρηματική επιβράβευση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή τρίτων και είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Η απόφαση για την καταβολή της χρηματικής επιβράβευσης δεν αναρτάται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ενεργοποιείται η ρύθμιση για την χορήγηση μπόνους από 100 έως 3.000 ευρώ σε όσους από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής «Appodixi» «κάρφωσαν» περιπτώσεις απόκρυψης τζίρου με «μαϊμού» αποδείξεις και παραποιημένες ταμειακές μηχανές καθώς τις επόμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής αναμένεται να υπογράψει τις πρώτες αποφάσεις.

Πρόκειται για φορολογούμενους που κατήγγειλαν επώνυμα κρούσματα φοροδιαφυγής από επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επιβεβαιώθηκαν από τις φορολογικές αρχές μετά από έλεγχο και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο πρόστιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Appodixi» έχουν υποβληθεί 165.149 καταγγελίες από τις οποίες οι 74.892 είναι επώνυμες και οι 90.257 ανώνυμες.

Επισημαίνεται ότι το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει τα εξής:

  • Αν κατόπιν επώνυμης καταγγελίας σε βάρος επιχείρησης, μέσω της εφαρμογής σάρωσης «QR code appodixi» της ΑΑΔΕ που αφορά σε στοιχεία λιανικής πώλησης, διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των ταμειακών μηχανών ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση μετά από απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Δεν δικαιούνται τη χρηματική επιβράβευση υπάλληλοι της ΑΑΔΕ., του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.
  • Η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής, για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των 100 ευρώ, ούτε υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Αν η καταγγελία αφορά περισσότερα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε η ίδια επιχείρηση, η χρηματική επιβράβευση υπολογίζεται επί του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου με τη μεγαλύτερη αξία.
  • Η χρηματική επιβράβευση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή τρίτων και είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Η απόφαση για την καταβολή της χρηματικής επιβράβευσης δεν αναρτάται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία