ΥΓΕΙΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α. και Π.Ε.Κ.Ε.

Θα λάβει χώρα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη

 09/06/2022 13:40

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α. και Π.Ε.Κ.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α) σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων (ΠΕΚΕ) διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της, το οποίο θα λάβει χώρα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Makedonia Palace» στις 16 - 17 και 18 Ιουνίου 2022.

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία, ως κύριο σκοπό της έχει όχι μόνον την επιστημονική ενημέρωση και τη μεταλαμπάδευση της γνώσης αναφορικώς με τις μεθόδους και τεχνικές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιατροί αυτού του αντικειμένου και οι μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την άσκηση του λειτουργήματός των. Το έργο της απαριθμεί πολλά έτη και τα φίλα μέλη της ξεπερνούν τα εκατό τριάντα (130) αμιγώς ιατροί γυναικολόγοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι, πως στην ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α είναι φίλα προσκείμενες όλες οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε ως τμήματα εντός ιδιωτικών ή πανεπιστημιακών κλινικών.

ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α

Η ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α έχει επιδείξει σημαντικό έργο όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα επίπεδα, που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία των μονάδων και ιατρών, με σημαντικότερο όλων, τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Η συμβολή, η συμμετοχή και στήριξη όλων των συναδέλφων, την έχει καταστήσει ως το θεσμικό επιστημονικό όργανο λειτουργίας τους.

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α) σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων (ΠΕΚΕ) διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της, το οποίο θα λάβει χώρα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Makedonia Palace» στις 16 - 17 και 18 Ιουνίου 2022.

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία, ως κύριο σκοπό της έχει όχι μόνον την επιστημονική ενημέρωση και τη μεταλαμπάδευση της γνώσης αναφορικώς με τις μεθόδους και τεχνικές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιατροί αυτού του αντικειμένου και οι μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την άσκηση του λειτουργήματός των. Το έργο της απαριθμεί πολλά έτη και τα φίλα μέλη της ξεπερνούν τα εκατό τριάντα (130) αμιγώς ιατροί γυναικολόγοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι, πως στην ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α είναι φίλα προσκείμενες όλες οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε ως τμήματα εντός ιδιωτικών ή πανεπιστημιακών κλινικών.

ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α

Η ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α έχει επιδείξει σημαντικό έργο όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα επίπεδα, που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία των μονάδων και ιατρών, με σημαντικότερο όλων, τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Η συμβολή, η συμμετοχή και στήριξη όλων των συναδέλφων, την έχει καταστήσει ως το θεσμικό επιστημονικό όργανο λειτουργίας τους.

Επιλέξτε Κατηγορία