ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΕΠ: «Στον αέρα» ο διαγωνισμός για απόφοιτους λυκείου - Πάνω από 1.800 μόνιμες θέσεις στο δημόσιο

Η εν λόγω προκήρυξη δεν είναι η μόνη που ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή για προσωπικό χωρίς πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 18/05/2024 14:00

ΑΣΕΠ: «Στον αέρα» ο διαγωνισμός για απόφοιτους λυκείου - Πάνω από 1.800 μόνιμες θέσεις στο δημόσιο
Σε έγγραφο με τον προγραμματισμό του ΑΣΕΠ, που εξασφάλισε αποκλειστικά το proson.gr, «εμφανίστηκε» και η προκήρυξη που ετοιμάζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την πρόσληψη πάνω από 1.800 μόνιμων υπαλλήλων αποκλειστικά με απολυτήριο λυκείου. Σύμφωνα με το έγγραφο στην προκήρυξη θα υπάρχουν όλες οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί αποκλειστικά για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στον προγραμματισμό προσλήψεων του υπουργείου Εσωτερικών για τα έτη 2022, 2023 και 2024, γράφει το proson.gr.

Υπενθυμίζουμε ότι την εν λόγω προκήρυξη την είχε προαναγγείλει η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ήδη από τον Αύγουστο ενώ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του proson.gr, πρόκειται να περιέχει περισσότερες από 1.800 μόνιμες θέσεις σε όλο το δημόσιο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του proson.gr, η εν λόγω προκήρυξη δεν είναι η μόνη που ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή για προσωπικό χωρίς πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, το ΑΣΕΠ είχε αρχικά προγραμματίσει να εκδώσει μία προκήρυξη για 3.700 θέσεις που θα απευθύνονται αποκλειστικά σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Πηγές του ΑΣΕΠ, ωστόσο, επισήμαναν στο proson.gr πως κρίθηκε αναγκαίο να «σπάσει» στα δύο η προκήρυξη των ΔΕ και ΥΕ, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα με τον συνωστισμό των υποψηφίων.

Έτσι, στον «δρόμο» του ΑΣΕΠ είναι πλέον δύο διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν ως εξής:


  • Μία προκήρυξη με 1.850 θέσεις ΔΕ
  • Μία προκήρυξη με 1.850 θέσεις ΥΕ

Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν βάσει των κλασσικών προκηρύξεων «Κ», όπου οι υποψήφιοι θα προσληφθούν βάσει συστήματος μοριοδότησης και θα καταταχθούν σε πίνακα βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων.

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις στον κλάδο ΔΕ

Οι 1.800+ προσλήψεις θα γίνουν με το σύστημα της μοριοδότησης, των τυπικών και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων. Καθώς το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι τεράστιο, το proson.gr καλεί τους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν από τώρα τα απαραίτητα και τυπικά προσόντα που θα τους δώσουν έξτρα μοριοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πάγια μέρη των προκηρύξεων ΑΣΕΠ, οι απόφοιτοι του κλάδου ΔΕ, μοριοδοτούνται ως εξής:

  • Μία προκήρυξη με 1.850 θέσεις ΔΕ
  • Μία προκήρυξη με 1.850 θέσεις ΥΕ

Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν βάσει των κλασσικών προκηρύξεων «Κ», όπου οι υποψήφιοι θα προσληφθούν βάσει συστήματος μοριοδότησης και θα καταταχθούν σε πίνακα βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων.

Οι 1.800+ προσλήψεις θα γίνουν με το σύστημα της μοριοδότησης, των τυπικών και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων. Καθώς το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι τεράστιο, το proson.gr καλεί τους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν από τώρα τα απαραίτητα και τυπικά προσόντα που θα τους δώσουν έξτρα μοριοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πάγια μέρη των προκηρύξεων ΑΣΕΠ, οι απόφοιτοι του κλάδου ΔΕ, μοριοδοτούνται ως εξής:

Κριτήρια κατάταξηςΜόρια

Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (αναγόμενος στην 10βαθμη κλίμακα εφόσον η βαθμολογία είναι σε 20βαθμη κλίμακα) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία (χωρίς στρογγυλοποίηση).

Βαθμός × 60
Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (επιπέδου) με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη110
Εμπειρία στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, έως και 84 μήνες.7 μόρια ανά μήνα
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας90
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας60
Καλή γνώση ξένης γλώσσας40
Ανατροφή σε Βρεφοκομείο ή Ορφανοτροφείο100Σε έγγραφο με τον προγραμματισμό του ΑΣΕΠ, που εξασφάλισε αποκλειστικά το proson.gr, «εμφανίστηκε» και η προκήρυξη που ετοιμάζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την πρόσληψη πάνω από 1.800 μόνιμων υπαλλήλων αποκλειστικά με απολυτήριο λυκείου. Σύμφωνα με το έγγραφο στην προκήρυξη θα υπάρχουν όλες οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί αποκλειστικά για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στον προγραμματισμό προσλήψεων του υπουργείου Εσωτερικών για τα έτη 2022, 2023 και 2024, γράφει το proson.gr.

Υπενθυμίζουμε ότι την εν λόγω προκήρυξη την είχε προαναγγείλει η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ήδη από τον Αύγουστο ενώ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του proson.gr, πρόκειται να περιέχει περισσότερες από 1.800 μόνιμες θέσεις σε όλο το δημόσιο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του proson.gr, η εν λόγω προκήρυξη δεν είναι η μόνη που ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή για προσωπικό χωρίς πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, το ΑΣΕΠ είχε αρχικά προγραμματίσει να εκδώσει μία προκήρυξη για 3.700 θέσεις που θα απευθύνονται αποκλειστικά σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Πηγές του ΑΣΕΠ, ωστόσο, επισήμαναν στο proson.gr πως κρίθηκε αναγκαίο να «σπάσει» στα δύο η προκήρυξη των ΔΕ και ΥΕ, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα με τον συνωστισμό των υποψηφίων.

Έτσι, στον «δρόμο» του ΑΣΕΠ είναι πλέον δύο διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν ως εξής:


  • Μία προκήρυξη με 1.850 θέσεις ΔΕ
  • Μία προκήρυξη με 1.850 θέσεις ΥΕ

Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν βάσει των κλασσικών προκηρύξεων «Κ», όπου οι υποψήφιοι θα προσληφθούν βάσει συστήματος μοριοδότησης και θα καταταχθούν σε πίνακα βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων.

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις στον κλάδο ΔΕ

Οι 1.800+ προσλήψεις θα γίνουν με το σύστημα της μοριοδότησης, των τυπικών και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων. Καθώς το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι τεράστιο, το proson.gr καλεί τους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν από τώρα τα απαραίτητα και τυπικά προσόντα που θα τους δώσουν έξτρα μοριοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πάγια μέρη των προκηρύξεων ΑΣΕΠ, οι απόφοιτοι του κλάδου ΔΕ, μοριοδοτούνται ως εξής:

  • Μία προκήρυξη με 1.850 θέσεις ΔΕ
  • Μία προκήρυξη με 1.850 θέσεις ΥΕ

Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν βάσει των κλασσικών προκηρύξεων «Κ», όπου οι υποψήφιοι θα προσληφθούν βάσει συστήματος μοριοδότησης και θα καταταχθούν σε πίνακα βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων.

Οι 1.800+ προσλήψεις θα γίνουν με το σύστημα της μοριοδότησης, των τυπικών και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων. Καθώς το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι τεράστιο, το proson.gr καλεί τους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν από τώρα τα απαραίτητα και τυπικά προσόντα που θα τους δώσουν έξτρα μοριοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πάγια μέρη των προκηρύξεων ΑΣΕΠ, οι απόφοιτοι του κλάδου ΔΕ, μοριοδοτούνται ως εξής:

Κριτήρια κατάταξηςΜόρια

Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (αναγόμενος στην 10βαθμη κλίμακα εφόσον η βαθμολογία είναι σε 20βαθμη κλίμακα) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία (χωρίς στρογγυλοποίηση).

Βαθμός × 60
Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (επιπέδου) με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη110
Εμπειρία στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, έως και 84 μήνες.7 μόρια ανά μήνα
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας90
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας60
Καλή γνώση ξένης γλώσσας40
Ανατροφή σε Βρεφοκομείο ή Ορφανοτροφείο100ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία