ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.000 προσλήψεις στην πανεπιστημιακή αστυνομία

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι άνω των 28 ετών -Ποιες οι προϋποθέσεις και τα προσόντα πρόσληψης -Η προκήρυξη αναλυτικά

 31/05/2021 20:15

1.000 προσλήψεις στην πανεπιστημιακή αστυνομία
INTIME NEWS /Φωτ. αρχείου

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για τη στελέχωση της πανεπιστημιακής αστυνομίας -όπως προανήγγειλε στο υπουργικό συμβούλιο και ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με την προκήρυξη θα προσληφθούν 400 άτομα ως ειδικοί φρουροί -με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 ατόμων -ως λίστα επιλαχόντων.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη:

"Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων ποσοστό 80%, ήτοι τριακόσιες είκοσι (320) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών,Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α ́ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε. Α ́ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Σ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.

Από τους εξακόσιους (600) επιλαχόντες, οι τετρακόσιοι ογδόντα (480) επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Α’.

Στο υπόλοιπο ποσοστό 20%, ήτοι ογδόντα 80 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου έ β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου. Από τους εξακόσιους 600 επιλαχόντες, οι 120 επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Β’.


Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για τη στελέχωση της πανεπιστημιακής αστυνομίας -όπως προανήγγειλε στο υπουργικό συμβούλιο και ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με την προκήρυξη θα προσληφθούν 400 άτομα ως ειδικοί φρουροί -με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 ατόμων -ως λίστα επιλαχόντων.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη:

"Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων ποσοστό 80%, ήτοι τριακόσιες είκοσι (320) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών,Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α ́ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε. Α ́ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Σ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.

Από τους εξακόσιους (600) επιλαχόντες, οι τετρακόσιοι ογδόντα (480) επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Α’.

Στο υπόλοιπο ποσοστό 20%, ήτοι ογδόντα 80 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου έ β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου. Από τους εξακόσιους 600 επιλαχόντες, οι 120 επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Β’.


Δείτε την προκήρυξη εδώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία