ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ύψους 1,5 δισ. ευρώ οι επενδύσεις των σουπερμάρκετ την τελευταία πενταετία

Το πάγιο ενεργητικό των αλυσίδων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία αυξήθηκε κατά περίπου 18% -που μεταφράζεται σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περί το 3%, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ

 21/11/2019 13:41

Ύψους 1,5 δισ. ευρώ οι επενδύσεις των σουπερμάρκετ την τελευταία πενταετία


Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων των ισολογισμών των αλυσίδων σουπερμάρκετ (Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ετήσιας έκδοσης του Πανοράματος των Ελληνικών Σουπερμάρκετ 2013-2019) και τις εκτιμήσεις ειδικών για εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα, την τελευταία 5ετία οι επενδύσεις ξεπερνούν το 1,5 δις. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως τις παρακάτω αναπτυξιακές δράσεις:

1. Ανάπτυξη δικτύου με καταστήματα νέας γενιάς 2. Εκσυγχρονισμός αποθηκών, δικτύου διανομών, στόλου οχημάτων και λοιπών υποδομών

3. Ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακά κανάλια διανομών 4. Υλοποίηση υποδομών βιώσιμης ανάπτυξης

5. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων καταστημάτων για αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών 6. Ανάπτυξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

Το πάγιο ενεργητικό των αλυσίδων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία και παρά τις όποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί αυξήθηκε κατά περίπου 18%, κάτι που μεταφράζεται σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περί το 3%. Το 2018 τα πάγια των αλυσίδων σουπερμάρκετ που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται σε 3,8 δισ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. ευρώ το 2012.

Η εξέλιξη αυτή είναι αξιοσημείωτη για την Ελληνική Οικονομία η οποία την τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από αποεπένδυση. Οι  επενδύσεις που πραγματοποίησαν οι αλυσίδες σουπερμάρκετ θέτουν τις βάσεις για αύξηση της παραγωγικότητας, είσοδο σε νέες δυναμικές αγορές όπως το food-to-go, ανταπόκριση στις αναδυόμενες απαιτήσεις/τάσεις των καταναλωτών και η αποδοτική λειτουργία στο αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Για τους παραπάνω λόγους οι επενδύσεις τα επόμενα χρόνια αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα και να ξεπερνούν ετησίως τα 250 εκατ. ευρώ.


Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων των ισολογισμών των αλυσίδων σουπερμάρκετ (Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ετήσιας έκδοσης του Πανοράματος των Ελληνικών Σουπερμάρκετ 2013-2019) και τις εκτιμήσεις ειδικών για εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα, την τελευταία 5ετία οι επενδύσεις ξεπερνούν το 1,5 δις. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως τις παρακάτω αναπτυξιακές δράσεις:

1. Ανάπτυξη δικτύου με καταστήματα νέας γενιάς 2. Εκσυγχρονισμός αποθηκών, δικτύου διανομών, στόλου οχημάτων και λοιπών υποδομών

3. Ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακά κανάλια διανομών 4. Υλοποίηση υποδομών βιώσιμης ανάπτυξης

5. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων καταστημάτων για αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών 6. Ανάπτυξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

Το πάγιο ενεργητικό των αλυσίδων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία και παρά τις όποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί αυξήθηκε κατά περίπου 18%, κάτι που μεταφράζεται σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περί το 3%. Το 2018 τα πάγια των αλυσίδων σουπερμάρκετ που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται σε 3,8 δισ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. ευρώ το 2012.

Η εξέλιξη αυτή είναι αξιοσημείωτη για την Ελληνική Οικονομία η οποία την τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από αποεπένδυση. Οι  επενδύσεις που πραγματοποίησαν οι αλυσίδες σουπερμάρκετ θέτουν τις βάσεις για αύξηση της παραγωγικότητας, είσοδο σε νέες δυναμικές αγορές όπως το food-to-go, ανταπόκριση στις αναδυόμενες απαιτήσεις/τάσεις των καταναλωτών και η αποδοτική λειτουργία στο αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Για τους παραπάνω λόγους οι επενδύσεις τα επόμενα χρόνια αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα και να ξεπερνούν ετησίως τα 250 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία