ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατεδάφιση επικίνδυνων κτιρίων στο Αμύνταιο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατεδάφισης μεμονομένων στοιχείων κτισμάτων από διάφορα υλικά κατασκευής, χειρωνακτικά ή μη χρήση μηχανημάτων, ικριωμάτων ή αναρτημένων δαπέδων εργασίας καθώς και κατεδάφιση ολόκληρων κτιρίων

 30/07/2021 16:00

Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατεδάφιση επικίνδυνων κτιρίων στο Αμύνταιο
Φωτογραφία αρχείου

Ο δήμαρχος Αμυνταίου, Άνθιμος Μπιτάκης, υπέγραψε την Παρασκευη 23 Ιουλίου 2021 σύμβαση κατασκευής έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με τον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου να ανέρχεται στις 52.080,00 ευρώ και ανάδοχος τον Καρακώστας Χρ. Εμμανουήλ, αναφέρει ο δήμος σε σημερινή, 30 Ιουλίου, ανακοίνωσή του.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατεδάφισης μεμονομένων στοιχείων κτισμάτων από διάφορα υλικά κατασκευής, χειρωνακτικά ή μη χρήση μηχανημάτων, ικριωμάτων ή αναρτημένων δαπέδων εργασίας καθώς και κατεδάφιση ολόκληρων κτιρίων για την άρση της επικινδυνότητας κτισμάτων στα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί από τους ιδιοκτήτες τα μέτρα άρσης επικινδυνότητας εντός των προβλεπόμενων χρόνων, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων, είτε λόγω αδιαφορίας είτε λόγω αγνώστων ιδιοκτητών.

Ακόμη, προβλέπονται φορτοεκφορτώσεις και αποκομιδή των προϊόντων κατεδαφίσεων προκειμένου να μείνει καθαρός ο χώρος μετά την επέμβαση. Στη τελική φάση προβλέπεται η κατασκευή τυχόν αναληματικών τοίχων, επιχρισμάτων ή περιφράξεεων σε εναπομένοντα τμήματα ιδιοκτησιών, για προστασία του χώρου καθώς και αποκατάσταση της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά κτίριο και θα αποστέλλεται μαζί με το ΚΑΕΚ του κτιρίου (αν υπάρχει) στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες καταλογισμού των χρημάτων στους ιδιοκτήτες , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί επικίνδυνων κατασκευών.

Ο δήμαρχος Αμυνταίου, Άνθιμος Μπιτάκης, υπέγραψε την Παρασκευη 23 Ιουλίου 2021 σύμβαση κατασκευής έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με τον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου να ανέρχεται στις 52.080,00 ευρώ και ανάδοχος τον Καρακώστας Χρ. Εμμανουήλ, αναφέρει ο δήμος σε σημερινή, 30 Ιουλίου, ανακοίνωσή του.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατεδάφισης μεμονομένων στοιχείων κτισμάτων από διάφορα υλικά κατασκευής, χειρωνακτικά ή μη χρήση μηχανημάτων, ικριωμάτων ή αναρτημένων δαπέδων εργασίας καθώς και κατεδάφιση ολόκληρων κτιρίων για την άρση της επικινδυνότητας κτισμάτων στα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί από τους ιδιοκτήτες τα μέτρα άρσης επικινδυνότητας εντός των προβλεπόμενων χρόνων, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων, είτε λόγω αδιαφορίας είτε λόγω αγνώστων ιδιοκτητών.

Ακόμη, προβλέπονται φορτοεκφορτώσεις και αποκομιδή των προϊόντων κατεδαφίσεων προκειμένου να μείνει καθαρός ο χώρος μετά την επέμβαση. Στη τελική φάση προβλέπεται η κατασκευή τυχόν αναληματικών τοίχων, επιχρισμάτων ή περιφράξεεων σε εναπομένοντα τμήματα ιδιοκτησιών, για προστασία του χώρου καθώς και αποκατάσταση της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά κτίριο και θα αποστέλλεται μαζί με το ΚΑΕΚ του κτιρίου (αν υπάρχει) στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες καταλογισμού των χρημάτων στους ιδιοκτήτες , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί επικίνδυνων κατασκευών.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία