ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Υπηρεσία για την κατ΄ οίκον εξυπηρέτηση ευάλωτων πολιτών στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Έχει ήδη δημιουργηθεί τηλεφωνικό κέντρο όπου μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες ευπαθών ομάδων πληθυσμού, όπως ηλικιωμένα άτομα χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον και ΑμΕΑ

 20/03/2020 14:51

Υπηρεσία για την κατ΄ οίκον εξυπηρέτηση ευάλωτων πολιτών στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Νέα Υπηρεσία για την κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των ευάλωτων πολιτών θέτει και ο δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, σε εφαρμογή της εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών για τη λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των ευπαθών ομάδων πληθυσμού έχει δημιουργηθεί τηλεφωνικό κέντρο όπου μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες ευπαθών ομάδων πληθυσμού (ηλικιωμένα άτομα χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, ΑμΕΑ κλπ), που δε μπορούν να μετακινηθούν ή αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί ομάδα εργασίας από υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και προσωπικό άλλων υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά ανασταλεί.

Η κοινωνική υπηρεσία θα δέχεται αιτήματα από τις παραπάνω ευπαθείς ομάδες για θέματα που αφορούν σε προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (πχ φάρμακα, τρόφιμα κλπ), διεκπεραίωση αιτημάτων σε ΚΕΠ, κλπ.

Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία και θα δίνονται λύσεις κατά προτεραιότητα.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν εργάσιμες ημέρες από της 08:00-13:00 στα τηλέφωνα: 2313 313673 και 2313 313675 καθώς και στο e-mail: pronoia@ampelokipi-menemeni.gr.

Νέα Υπηρεσία για την κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των ευάλωτων πολιτών θέτει και ο δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, σε εφαρμογή της εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών για τη λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των ευπαθών ομάδων πληθυσμού έχει δημιουργηθεί τηλεφωνικό κέντρο όπου μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες ευπαθών ομάδων πληθυσμού (ηλικιωμένα άτομα χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, ΑμΕΑ κλπ), που δε μπορούν να μετακινηθούν ή αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί ομάδα εργασίας από υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και προσωπικό άλλων υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά ανασταλεί.

Η κοινωνική υπηρεσία θα δέχεται αιτήματα από τις παραπάνω ευπαθείς ομάδες για θέματα που αφορούν σε προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (πχ φάρμακα, τρόφιμα κλπ), διεκπεραίωση αιτημάτων σε ΚΕΠ, κλπ.

Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία και θα δίνονται λύσεις κατά προτεραιότητα.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν εργάσιμες ημέρες από της 08:00-13:00 στα τηλέφωνα: 2313 313673 και 2313 313675 καθώς και στο e-mail: pronoia@ampelokipi-menemeni.gr.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία