ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Θα μπαίνει ρήτρα κλιματικής αλλαγής σε όλα τα νομοσχέδια

Στόχος είναι κάθε νομικό κείμενο που θα κατατίθεται στη Βουλή να συμπεριλαμβάνει δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος ή και να αποφεύγει άλλες οι οποίες θα το επιβαρύνουν

 16/07/2020 18:18

ΥΠΕΝ: Θα μπαίνει ρήτρα κλιματικής αλλαγής σε όλα τα νομοσχέδια
Φωτογραφία Αρχείου

Δήμητρα Μακρή

Δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος καθώς και αποφυγής άλλων που θα το επιβαρύνουν θα συμπεριλαμβάνονται σε κάθε νομοσχέδιο που θα κατατίθεται στη Βουλή. Πρόκειται για μια ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σύμφωνα με τον επικεφαλής του χαρτοφυλακίου του σημαίνει πως θα εφαρμόζεται ουσιαστικά η "ρήτρα κλιματικής αλλαγής" σε όλα - αν και εφόσον είναι δυνατό- τα νομικά κείμενα που θα φτάνουν κια θα κατατίθενται στη Βουλή προς ψήφιση. Σύμφωνα με τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη σκοπός είναι να εναρμονιστεί η χώρα με όσα απτοελούν κοινό σκοπό και στο πλαίσιο της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο γεγονός ότι στα 18 από τα τελευταία 20 χρόνια καταγράφηκαν αυξητικές τάσεις στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος- και μάλιστα σε τιμές ρεκόρ- καθώς και το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται και με τη διάδοση ασθενειών και με την αύξηση της πιθανότητας μετάδοσης πανδημιών. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται να γίνουν άμεσα κινήσεις και τον σκοπό αυτό θα υπηρετήσει και η "ρήτρα κλιματικής αλλαγής" η οποία θα μπαίνει σε όλα τα νομοσχέδια.   

Πιο συγκεκριμένα

"Κ. Χατζηδάκης: «Ρήτρα κλιματικής αλλαγής σε όλα τα νομοσχέδια»

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σήμερα ότι:

«όπως εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, είναι σωστό να προωθηθεί μια «ρήτρα κλιματικής αλλαγής» σε κάθε νομοσχέδιο που θα εισάγεται προς ψήφιση».

Αυτή την τοποθέτηση έκανε ο κ. Χατζηδάκης στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για την Κλιματική Αλλαγή, σημειώνοντας ότι με τον όρο «ρήτρα κλιματικής αλλαγής» εννοεί τη συμπερίληψη σε κάθε νομοσχέδιο -στις περιπτώσεις όπου είναι εφικτό- δράσεων οι οποίες υπηρετούν αυτόν τον στόχο, αλλά και την αποφυγή υιοθέτησης μέτρων που θα επιβαρύνουν το κλίμα.

Ο κ. Χατζηδάκης, κατά την τοποθέτησή του σημείωσε επίσης:

«Δεκαοκτώ από τα τελευταία 20 χρόνια ήταν τα πιο θερμά που έχουν καταγραφεί ποτέ. Οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με τον καιρό έχουν αυξηθεί κατά 350% σε σχέση με τη δεκαετία του 1980. Έχουμε αυξανόμενες ενδείξεις ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται άμεσα με τη διάδοση ασθενειών και αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης πανδημιών.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι και μόνο αυτά τα στοιχεία αρκούν για να συνειδητοποιήσει κανείς το μέγεθος –αλλά και την αμεσότητα- της πρόκλησης που έχουμε μπροστά μας και αυτό σημαίνει ότι έχουμε την ανάγκη για άμεσες λύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει συνειδητοποιήσει και γι΄αυτό η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία συνδέεται άμεσα με το νέο Ταμείο Ανάκαμψης της για το οποίο διαπραγματεύεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες».

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο οποίος έχει θέση αναπληρωτή Προέδρου στο Συμβούλιο. Ο κ. Αραβώσης, κατά την τοποθέτησή του, επεσήμανε την ανάγκη γρήγορης εκπόνησης των περιφερειακών σχεδίων κλιματικής αλλαγής που εκκρεμούν αλλά και τη σημασία της διατομεακής προσέγγισης στο θέμα της κλιματικής αλλαγής.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή είναι το κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αποτελείται από εκπροσώπους Υπουργείων, της Ακαδημαϊκής κοινότητας (μεταξύ των οποίων ο Έλληνας εκπρόσωπος για θέματα κλιματικής αλλαγής, Χρήστος Ζερεφός και ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, Κωνσταντίνος Συνολάκης), της κοινωνίας των πολιτών, της Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων.

Δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος καθώς και αποφυγής άλλων που θα το επιβαρύνουν θα συμπεριλαμβάνονται σε κάθε νομοσχέδιο που θα κατατίθεται στη Βουλή. Πρόκειται για μια ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σύμφωνα με τον επικεφαλής του χαρτοφυλακίου του σημαίνει πως θα εφαρμόζεται ουσιαστικά η "ρήτρα κλιματικής αλλαγής" σε όλα - αν και εφόσον είναι δυνατό- τα νομικά κείμενα που θα φτάνουν κια θα κατατίθενται στη Βουλή προς ψήφιση. Σύμφωνα με τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη σκοπός είναι να εναρμονιστεί η χώρα με όσα απτοελούν κοινό σκοπό και στο πλαίσιο της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο γεγονός ότι στα 18 από τα τελευταία 20 χρόνια καταγράφηκαν αυξητικές τάσεις στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος- και μάλιστα σε τιμές ρεκόρ- καθώς και το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται και με τη διάδοση ασθενειών και με την αύξηση της πιθανότητας μετάδοσης πανδημιών. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται να γίνουν άμεσα κινήσεις και τον σκοπό αυτό θα υπηρετήσει και η "ρήτρα κλιματικής αλλαγής" η οποία θα μπαίνει σε όλα τα νομοσχέδια.   

Πιο συγκεκριμένα

"Κ. Χατζηδάκης: «Ρήτρα κλιματικής αλλαγής σε όλα τα νομοσχέδια»

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σήμερα ότι:

«όπως εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, είναι σωστό να προωθηθεί μια «ρήτρα κλιματικής αλλαγής» σε κάθε νομοσχέδιο που θα εισάγεται προς ψήφιση».

Αυτή την τοποθέτηση έκανε ο κ. Χατζηδάκης στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για την Κλιματική Αλλαγή, σημειώνοντας ότι με τον όρο «ρήτρα κλιματικής αλλαγής» εννοεί τη συμπερίληψη σε κάθε νομοσχέδιο -στις περιπτώσεις όπου είναι εφικτό- δράσεων οι οποίες υπηρετούν αυτόν τον στόχο, αλλά και την αποφυγή υιοθέτησης μέτρων που θα επιβαρύνουν το κλίμα.

Ο κ. Χατζηδάκης, κατά την τοποθέτησή του σημείωσε επίσης:

«Δεκαοκτώ από τα τελευταία 20 χρόνια ήταν τα πιο θερμά που έχουν καταγραφεί ποτέ. Οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με τον καιρό έχουν αυξηθεί κατά 350% σε σχέση με τη δεκαετία του 1980. Έχουμε αυξανόμενες ενδείξεις ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται άμεσα με τη διάδοση ασθενειών και αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης πανδημιών.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι και μόνο αυτά τα στοιχεία αρκούν για να συνειδητοποιήσει κανείς το μέγεθος –αλλά και την αμεσότητα- της πρόκλησης που έχουμε μπροστά μας και αυτό σημαίνει ότι έχουμε την ανάγκη για άμεσες λύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει συνειδητοποιήσει και γι΄αυτό η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία συνδέεται άμεσα με το νέο Ταμείο Ανάκαμψης της για το οποίο διαπραγματεύεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες».

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο οποίος έχει θέση αναπληρωτή Προέδρου στο Συμβούλιο. Ο κ. Αραβώσης, κατά την τοποθέτησή του, επεσήμανε την ανάγκη γρήγορης εκπόνησης των περιφερειακών σχεδίων κλιματικής αλλαγής που εκκρεμούν αλλά και τη σημασία της διατομεακής προσέγγισης στο θέμα της κλιματικής αλλαγής.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή είναι το κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αποτελείται από εκπροσώπους Υπουργείων, της Ακαδημαϊκής κοινότητας (μεταξύ των οποίων ο Έλληνας εκπρόσωπος για θέματα κλιματικής αλλαγής, Χρήστος Ζερεφός και ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, Κωνσταντίνος Συνολάκης), της κοινωνίας των πολιτών, της Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία