ΥΓΕΙΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ

«Υπάρχει επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας στο δικό μας νοσοκομείο…»

«Το υπουργείο υγείας μερίμνησε για προσλήψεις όπως και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία του ΕΣΥ που δεν αποτελούν Κέντρα Αναφοράς για τη Covid-19» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του νοσοκομείου "Άγιος Παύλος"

 15/04/2020 15:28

«Υπάρχει επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας στο δικό μας νοσοκομείο…»

Τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, φορείς και ιδιώτες ευχαριστεί η διοίκηση του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για τη στήριξη τους σε καιρό πανδημίας. Σε σχετική ανακοίνωση μιλάει για όσα άλλαξαν στη λειτουργία των κλινικών και των ιατρείων. «Σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και τον ΕΟΔΥ, για την αποφυγή της διασποράς του Covid-19 προχωρήσαμε στον διαχωρισμό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών σε δύο διαλογές».

Η πρώτη διαλογή περιλαμβάνει όλες τις ιατρικές ειδικότητες, η δε δεύτερη αφορά σε παθολογικά και εμπύρετα περιστατικά, όπου η διαλογή ξεκινά στην είσοδο του Νοσοκομείου. Μετά τη λεπτομερή λήψη του ιστορικού, αν η συμπτωματολογία παραπέμπει στη νόσο covid 19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ο ασθενής οδηγείται προς εξέταση στο Ιατρείο εμπυρέτων, εξετάζεται και αποφασίζει ο γιατρός, πάντα με γνώμονα τις οδηγίες του ΕΟΔΥ αν θα ληφθεί δείγμα προς εξέταση για να σταλεί στο κέντρο αναφοράς. «Μετά το πέρας της εξέτασης, ο ασθενής μεταφέρεται στο χώρο παραμονής, ο οποίος έχει διαμορφωθεί ειδικά για την αντιμετώπιση των ύποπτων περιστατικών και είναι ο χώρος του Νευρολογικού Τμήματος, ο οποίος βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου και διαθέτει ξεχωριστή είσοδο και έξοδο, ανεξάρτητη από την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου. Εκεί παραμένουν οι ασθενείς που θεωρούνται ύποπτα κρούσματα της νόσου Covid-19 μέχρι τη λήψη του αποτελέσματος του δείγματος».

Στην προσπάθεια αυτή «υπάρχει κάλυψη και άλλων κατηγοριών ασθενών όπως οι αιμοκαθαιρόμενοι, διαμορφώνοντας ειδικό χώρο με την απαραίτητη εγκατάσταση και εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκαν δυο κλίνες ΜΕΘ για ασθενείς που χρήζουν έκτακτη διασωλήνωση. Οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στην Νευρολογική Κλινική μεταφέρθηκαν σε άλλες κλινικές του Νοσοκομείου. Τοποθετήθηκαν και διαμορφώθηκαν σκηνές ως χώρος αναμονής των ύποπτων κρουσμάτων για τη νόσο covid 19 στο Ιατρείο εμπυρέτων και εξοπλίστηκαν με όλα τα απαραίτητα, όπως ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για να αποφευχθεί η είσοδος των ύποπτων κρουσμάτων στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου.»

Όσον αφορά στο ωράριο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού δεν υπάρχει κάποια μεταβολή. Οι βάρδιες εκτελούνται κανονικά όλο το 24ωρο. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικών Περιεχομένου στον «ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ» αντιμετωπίζονται μόνο τα έκτακτα περιστατικά που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης καθώς και οι χρόνιοι πάσχοντες και δεν υλοποιούνται τα ψυχρά προγραμματισμένα χειρουργεία (δηλαδή τα μη επείγοντα). «Το Υπουργείο Υγείας μερίμνησε για την πρόσληψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών και φρόντισε όπως και για τα υπόλοιπα Νοσοκομεία του ΕΣΥ που δεν αποτελούν Κέντρα Αναφοράς για τη νόσο Covid-19, να ενισχυθεί με έκτακτη επιχορήγηση και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχει επάρκεια υλικών που αφορούν στα μέτρα ατομικής προστασίας, υγειονομικού υλικού καθώς και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Η 4η ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης στην οποία ανήκει το νοσοκομείο, «ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα για μέτρα ατομικής προστασίας. Παρά ταύτα είναι συγκινητική η προσφορά επώνυμων και ανώνυμων πολιτών, εταιρειών, καθώς και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για επιπρόσθετη χορήγηση μέτρων ατομικής προστασίας και εξοπλισμού» καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ.

Τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, φορείς και ιδιώτες ευχαριστεί η διοίκηση του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για τη στήριξη τους σε καιρό πανδημίας. Σε σχετική ανακοίνωση μιλάει για όσα άλλαξαν στη λειτουργία των κλινικών και των ιατρείων. «Σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και τον ΕΟΔΥ, για την αποφυγή της διασποράς του Covid-19 προχωρήσαμε στον διαχωρισμό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών σε δύο διαλογές».

Η πρώτη διαλογή περιλαμβάνει όλες τις ιατρικές ειδικότητες, η δε δεύτερη αφορά σε παθολογικά και εμπύρετα περιστατικά, όπου η διαλογή ξεκινά στην είσοδο του Νοσοκομείου. Μετά τη λεπτομερή λήψη του ιστορικού, αν η συμπτωματολογία παραπέμπει στη νόσο covid 19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ο ασθενής οδηγείται προς εξέταση στο Ιατρείο εμπυρέτων, εξετάζεται και αποφασίζει ο γιατρός, πάντα με γνώμονα τις οδηγίες του ΕΟΔΥ αν θα ληφθεί δείγμα προς εξέταση για να σταλεί στο κέντρο αναφοράς. «Μετά το πέρας της εξέτασης, ο ασθενής μεταφέρεται στο χώρο παραμονής, ο οποίος έχει διαμορφωθεί ειδικά για την αντιμετώπιση των ύποπτων περιστατικών και είναι ο χώρος του Νευρολογικού Τμήματος, ο οποίος βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου και διαθέτει ξεχωριστή είσοδο και έξοδο, ανεξάρτητη από την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου. Εκεί παραμένουν οι ασθενείς που θεωρούνται ύποπτα κρούσματα της νόσου Covid-19 μέχρι τη λήψη του αποτελέσματος του δείγματος».

Στην προσπάθεια αυτή «υπάρχει κάλυψη και άλλων κατηγοριών ασθενών όπως οι αιμοκαθαιρόμενοι, διαμορφώνοντας ειδικό χώρο με την απαραίτητη εγκατάσταση και εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκαν δυο κλίνες ΜΕΘ για ασθενείς που χρήζουν έκτακτη διασωλήνωση. Οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στην Νευρολογική Κλινική μεταφέρθηκαν σε άλλες κλινικές του Νοσοκομείου. Τοποθετήθηκαν και διαμορφώθηκαν σκηνές ως χώρος αναμονής των ύποπτων κρουσμάτων για τη νόσο covid 19 στο Ιατρείο εμπυρέτων και εξοπλίστηκαν με όλα τα απαραίτητα, όπως ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για να αποφευχθεί η είσοδος των ύποπτων κρουσμάτων στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου.»

Όσον αφορά στο ωράριο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού δεν υπάρχει κάποια μεταβολή. Οι βάρδιες εκτελούνται κανονικά όλο το 24ωρο. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικών Περιεχομένου στον «ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ» αντιμετωπίζονται μόνο τα έκτακτα περιστατικά που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης καθώς και οι χρόνιοι πάσχοντες και δεν υλοποιούνται τα ψυχρά προγραμματισμένα χειρουργεία (δηλαδή τα μη επείγοντα). «Το Υπουργείο Υγείας μερίμνησε για την πρόσληψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών και φρόντισε όπως και για τα υπόλοιπα Νοσοκομεία του ΕΣΥ που δεν αποτελούν Κέντρα Αναφοράς για τη νόσο Covid-19, να ενισχυθεί με έκτακτη επιχορήγηση και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχει επάρκεια υλικών που αφορούν στα μέτρα ατομικής προστασίας, υγειονομικού υλικού καθώς και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Η 4η ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης στην οποία ανήκει το νοσοκομείο, «ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα για μέτρα ατομικής προστασίας. Παρά ταύτα είναι συγκινητική η προσφορά επώνυμων και ανώνυμων πολιτών, εταιρειών, καθώς και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για επιπρόσθετη χορήγηση μέτρων ατομικής προστασίας και εξοπλισμού» καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία