ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το σπίρτο που περιμένει να το ανάψεις...

Δείτε μια σπάνια φωτογραφία της «παλιάς Φιλοσοφικής»

 11/09/2018 14:11

Το σπίρτο που περιμένει να το ανάψεις...

Κώστας Μπλιάτκας

Η «παλιά Φιλοσοφική». Το ιστορικό κτίριο του Βιταλιάνο Ποζέλι (πρώην Οθωμανικό Γυμνάσιο μέχρι το 1912), που στεγάζει από το 1927 την Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης. Εκεί δέσποσαν κορυφαίοι παιδαγωγοί, γλωσσολόγοι και στοχαστές οπως ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ο Ιωάννης Κακριδής, ο Εμμανουήλ Κριαράς, ο Χρίστος Τσολάκης.
Μια σχολή που προσέφερε πολλά στο τόπο. Εκεί τέθηκαν οι βάσεις για τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό, τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και το ανοιχτό σε νέα ρεύματα της σκέψης και παιδείας, σχολείο.
Μόνο με υψηλού επιπέδου παιδεία, αξίες και πολιτισμό θα ανασάνει αυτός ο τόπος.
Θυμάμαι τον αξέχαστο δάσκαλό μας, τον Χρίστο Λ. Τσολάκη που έλεγε:
"Το μυαλό του παιδιού δεν είναι δοχείο για το γεμίσεις μόνο με γνώση, αλλά σπίρτο που περιμένει να το ανάψεις».
Καλή σχολική χρονιά.

Η «παλιά Φιλοσοφική». Το ιστορικό κτίριο του Βιταλιάνο Ποζέλι (πρώην Οθωμανικό Γυμνάσιο μέχρι το 1912), που στεγάζει από το 1927 την Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης. Εκεί δέσποσαν κορυφαίοι παιδαγωγοί, γλωσσολόγοι και στοχαστές οπως ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ο Ιωάννης Κακριδής, ο Εμμανουήλ Κριαράς, ο Χρίστος Τσολάκης.
Μια σχολή που προσέφερε πολλά στο τόπο. Εκεί τέθηκαν οι βάσεις για τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό, τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και το ανοιχτό σε νέα ρεύματα της σκέψης και παιδείας, σχολείο.
Μόνο με υψηλού επιπέδου παιδεία, αξίες και πολιτισμό θα ανασάνει αυτός ο τόπος.
Θυμάμαι τον αξέχαστο δάσκαλό μας, τον Χρίστο Λ. Τσολάκη που έλεγε:
"Το μυαλό του παιδιού δεν είναι δοχείο για το γεμίσεις μόνο με γνώση, αλλά σπίρτο που περιμένει να το ανάψεις».
Καλή σχολική χρονιά.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία