ΔΙΕΘΝΗ

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά στοχευμένα μέτρα για την προστασία των μελισσών

Να αποτελέσει η μείωση των φυτοφαρμάκων τμήμα της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ζητά η αρμόδια επιτροπή

 03/12/2019 18:16

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά στοχευμένα μέτρα για την προστασία των μελισσών

Δήμητρα Μακρή

· Χρειάζονται περισσότερο στοχευμένα μέτρα για την προστασία των επικονιαστών

· Η μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων θα πρέπει να αποτελεί δείκτη για την παρακολούθηση της επιτυχίας

· Περισσότεροι πόροι για την υποστήριξη της έρευνας για τα αίτια της μείωσης του πληθυσμού των μελισσών

Πρόκειται για τα σημεία τα οποία τονίζει η Επιτροπή για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου υπογραμμίζοντας ότι περαιτέρω μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων, περισσότερα κονδύλια για την έρευνα και καλύτερη παρακολούθηση είναι αναγκαία για την προστασία του πληθυσμού των μελισσών στην ΕΕ.

Η Επιτροπή προτείνει η μείωση των φυτοφαρμάκων να αποτελέσει τμήμα της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ακόμη ζητά να επενδυθούν περισσότερα κονδύλια ώστε να υποστηριχθεί η έρευνα που σχετίζεται με τη μείωση των πληθυσμών της μέλισσας αλλά και να προστατεύσει τους πληθυσμούς της. Θα πρέπει ακόμη να αναπτυχθούν δείκτες που θα δείχνουν τη βιωσιμότητα των αποικιών τους έτσι ώστε να μπορούν να μετρήσουν το πόσο αποδοτικά ήταν τα μέτρα που ελήφθησαν. 

Το κείμενο που ψηφίστηκε έγινε καθώς εκτιμάται πως όσα μέτρα έχουν ληφθεί είναι ανεπαρκή και δεν προστατεύουν τις μέλισσες. Είναι δε χαρακτηριστικό πως μέσα στο πλαίσιο της Επιτροπής η απόφαση πέρασε με 67 ψήφους υπέρ, καμία κατά και μια αποχή. 

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα αναφέρεται πως η η απόφαση θα τεθεί στην ψήφο της Ολομέλειας τον Ιανουάριο στο Στρασβούργο.  

Αναφέρεται ακόμη πως τον Απρίλιο του 2018 η ΕΕ αποφάσισε να απαγορεύσει ολοσχερώς τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων τα οποία είναι γνωστά ως νεοκοτινοειδή (imidacloprid, clothianidin and thiamethoxam). Ωστόσο ορισμένα κράτη μέλη έλαβαν περισσότερα κι επείγοντα μέτρα στο έδαφός τους.

 

· Χρειάζονται περισσότερο στοχευμένα μέτρα για την προστασία των επικονιαστών

· Η μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων θα πρέπει να αποτελεί δείκτη για την παρακολούθηση της επιτυχίας

· Περισσότεροι πόροι για την υποστήριξη της έρευνας για τα αίτια της μείωσης του πληθυσμού των μελισσών

Πρόκειται για τα σημεία τα οποία τονίζει η Επιτροπή για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου υπογραμμίζοντας ότι περαιτέρω μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων, περισσότερα κονδύλια για την έρευνα και καλύτερη παρακολούθηση είναι αναγκαία για την προστασία του πληθυσμού των μελισσών στην ΕΕ.

Η Επιτροπή προτείνει η μείωση των φυτοφαρμάκων να αποτελέσει τμήμα της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ακόμη ζητά να επενδυθούν περισσότερα κονδύλια ώστε να υποστηριχθεί η έρευνα που σχετίζεται με τη μείωση των πληθυσμών της μέλισσας αλλά και να προστατεύσει τους πληθυσμούς της. Θα πρέπει ακόμη να αναπτυχθούν δείκτες που θα δείχνουν τη βιωσιμότητα των αποικιών τους έτσι ώστε να μπορούν να μετρήσουν το πόσο αποδοτικά ήταν τα μέτρα που ελήφθησαν. 

Το κείμενο που ψηφίστηκε έγινε καθώς εκτιμάται πως όσα μέτρα έχουν ληφθεί είναι ανεπαρκή και δεν προστατεύουν τις μέλισσες. Είναι δε χαρακτηριστικό πως μέσα στο πλαίσιο της Επιτροπής η απόφαση πέρασε με 67 ψήφους υπέρ, καμία κατά και μια αποχή. 

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα αναφέρεται πως η η απόφαση θα τεθεί στην ψήφο της Ολομέλειας τον Ιανουάριο στο Στρασβούργο.  

Αναφέρεται ακόμη πως τον Απρίλιο του 2018 η ΕΕ αποφάσισε να απαγορεύσει ολοσχερώς τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων τα οποία είναι γνωστά ως νεοκοτινοειδή (imidacloprid, clothianidin and thiamethoxam). Ωστόσο ορισμένα κράτη μέλη έλαβαν περισσότερα κι επείγοντα μέτρα στο έδαφός τους.

 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία