ΠΑΙΔΕΙΑ

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εκσυγχρονίζει τις υποδομές φοιτητικής μέριμνας

Παράλληλα, η διοίκηση του ιδρύματος χαρακτηρίζει σημαντικό βήμα τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση των ακριτικών ΑΕΙ

 22/09/2021 22:00

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εκσυγχρονίζει τις υποδομές φοιτητικής μέριμνας
Φωτογραφία αρχείου

«Σημαντικό βήμα για την υποστήριξη των νέων φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε ό,τι αφορά στο στεγαστικό επίδομα, το οποίο έκανε πράξη τη στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων μέσω της ενίσχυσης των φοιτητών τους», χαρακτηρίζει η διοίκηση του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας, για την ενίσχυση των ακριτικών περιφερειακών πανεπιστημίων.

Ειδικότερα και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δ.Π.Θ., προβλέπεται ότι «κατ' εξαίρεση στους προπτυχιακούς φοιτητές που εισάγονται και εγγράφονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ετήσιο στεγαστικό επίδομα χορηγείται εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ, ενώ για τους φοιτητές των άλλων ελληνικών πανεπιστημίων το όριο του οικογενειακού εισοδήματος είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ». Ως εκ τούτου η διοίκηση εκτιμά ότι «ο αριθμός των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος που θα σπουδάζουν στο Δ.Π.Θ., θα είναι στο εξής πολύ μεγαλύτερος, αυξάνοντας έτσι την ελκυστικότητα του Δ.Π.Θ. σε σχέση με τα κεντρικά πανεπιστήμια αλλά και δίνοντας επιπλέον κίνητρα και έμπρακτη υποστήριξη σε όσους επιλέγουν τη Θράκη για τις σπουδές τους».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι παράλληλα το Δ.Π.Θ. προχωρά στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υποδομών των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας που αφορούν τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών του.

Ειδικότερα:

- Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται η φοιτητική εστία μεταπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, με χρηματοδότηση από το ΕΠΑ, έργο προϋπολογισμού 705.000 ευρώ, με δυνατότητα φιλοξενίας 36 μεταπτυχιακών φοιτητών.

- Προκηρύχθηκε το έργο «Συντήρηση-ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στην Πανεπιστημιούπολη της Ξάνθης», συνολικού προϋπολογισμού 8.631.045 ευρώ, το οποίο αφορά στη συντήρηση και ανακαίνιση των οκτώ τριώροφων κτηρίων των φοιτητικών εστιών.

- Ολοκληρώθηκε η Α΄φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και πέρασε στη Β΄ φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου το έργο «Υλοποίηση φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών υποδομών του Δ.Π.Θ. με συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), με προϋπολογισμό 133.000.000 ευρώ, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εστιατόριο δυναμικού 2500 ατόμων και φοιτητική εστία 350 κλινών στην Κομοτηνή και εστιατόριο δυναμικού 1500 ατόμων και φοιτητική εστία 350 κλινών στην Αλεξανδρούπολη.

Τέλος, ολοκληρώθηκε και είναι ήδη σε λειτουργία το έργο «Ασύρματη δικτύωση φοιτητικών εστιών, (Ξάνθη-Κομοτηνή) και διασύνδεσή τους με το ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΥΤΕ (ΕΔΕΤ)». Με το εν λόγω έργο, αναβαθμίστηκε η ενσύρματη πρόσβαση των δωματίων των φοιτητικών εστιών στις πανεπιστημιουπόλεις Ξάνθης και Κομοτηνής, έγινε εγκατάσταση ασύρματης πρόσβασης στα κτίρια με συνολικά 324 μονάδες WiFi Access Points, ενώ αναβαθμίστηκε και η ταχύτητα διασύνδεσης στο διαδίκτυο από 1 Gigabit στα 10 Gigabit.

«Σημαντικό βήμα για την υποστήριξη των νέων φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε ό,τι αφορά στο στεγαστικό επίδομα, το οποίο έκανε πράξη τη στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων μέσω της ενίσχυσης των φοιτητών τους», χαρακτηρίζει η διοίκηση του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας, για την ενίσχυση των ακριτικών περιφερειακών πανεπιστημίων.

Ειδικότερα και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δ.Π.Θ., προβλέπεται ότι «κατ' εξαίρεση στους προπτυχιακούς φοιτητές που εισάγονται και εγγράφονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ετήσιο στεγαστικό επίδομα χορηγείται εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ, ενώ για τους φοιτητές των άλλων ελληνικών πανεπιστημίων το όριο του οικογενειακού εισοδήματος είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ». Ως εκ τούτου η διοίκηση εκτιμά ότι «ο αριθμός των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος που θα σπουδάζουν στο Δ.Π.Θ., θα είναι στο εξής πολύ μεγαλύτερος, αυξάνοντας έτσι την ελκυστικότητα του Δ.Π.Θ. σε σχέση με τα κεντρικά πανεπιστήμια αλλά και δίνοντας επιπλέον κίνητρα και έμπρακτη υποστήριξη σε όσους επιλέγουν τη Θράκη για τις σπουδές τους».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι παράλληλα το Δ.Π.Θ. προχωρά στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υποδομών των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας που αφορούν τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών του.

Ειδικότερα:

- Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται η φοιτητική εστία μεταπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, με χρηματοδότηση από το ΕΠΑ, έργο προϋπολογισμού 705.000 ευρώ, με δυνατότητα φιλοξενίας 36 μεταπτυχιακών φοιτητών.

- Προκηρύχθηκε το έργο «Συντήρηση-ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στην Πανεπιστημιούπολη της Ξάνθης», συνολικού προϋπολογισμού 8.631.045 ευρώ, το οποίο αφορά στη συντήρηση και ανακαίνιση των οκτώ τριώροφων κτηρίων των φοιτητικών εστιών.

- Ολοκληρώθηκε η Α΄φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και πέρασε στη Β΄ φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου το έργο «Υλοποίηση φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών υποδομών του Δ.Π.Θ. με συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), με προϋπολογισμό 133.000.000 ευρώ, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εστιατόριο δυναμικού 2500 ατόμων και φοιτητική εστία 350 κλινών στην Κομοτηνή και εστιατόριο δυναμικού 1500 ατόμων και φοιτητική εστία 350 κλινών στην Αλεξανδρούπολη.

Τέλος, ολοκληρώθηκε και είναι ήδη σε λειτουργία το έργο «Ασύρματη δικτύωση φοιτητικών εστιών, (Ξάνθη-Κομοτηνή) και διασύνδεσή τους με το ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΥΤΕ (ΕΔΕΤ)». Με το εν λόγω έργο, αναβαθμίστηκε η ενσύρματη πρόσβαση των δωματίων των φοιτητικών εστιών στις πανεπιστημιουπόλεις Ξάνθης και Κομοτηνής, έγινε εγκατάσταση ασύρματης πρόσβασης στα κτίρια με συνολικά 324 μονάδες WiFi Access Points, ενώ αναβαθμίστηκε και η ταχύτητα διασύνδεσης στο διαδίκτυο από 1 Gigabit στα 10 Gigabit.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία