ΠΑΙΔΕΙΑ

Το ΑΠΘ συμμετέχει στο πρόγραμμα "InSPIREurope" για μια έρευνα χωρίς όρια ή διώξεις

Η πρωτοβουλία του ιδρύματος βασίζεται στην πεποίθησή του ότι δεν απειλείται μόνο ο ερευνητής αλλά και το έργο του από τον αποκλεισμό, τις παρενοχλήσεις ή της βίας

 14/10/2019 16:21

Το ΑΠΘ συμμετέχει στο πρόγραμμα "InSPIREurope" για μια έρευνα χωρίς όρια ή διώξεις
Φωτογραφία αρχείου

Πρωτοβουλία για την υποστήριξη των ερευνητών που βρίσκονται σε κίνδυνο αναλαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που μαζί με εννέα ακόμη Ευρωπαίους εταίρους, συμμετέχει στο πρόγραμμα "InSPIREurope", στόχος του οποίου είναι να διαμορφώσει ισχυρή ευρωπαϊκή συμμαχία απέναντι στις διακρίσεις, τις διώξεις, τις παρενοχλήσεις ή τη βία που μπορεί να υφίστανται ερευνητές και ακαδημαϊκοί στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ, “η πρωτοβουλία InSPIREurope βασίζεται στην πεποίθηση ότι όταν οι άνθρωποι που υπηρετούν την έρευνα βρίσκονται σε κίνδυνο και αποκλείονται από τον παγκόσμιο ερευνητικό χάρτη λόγω διακρίσεων, διώξεων, παρενοχλήσεων ή βίας, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει μόνο τη ζωή ή τη σταδιοδρομία τους, αλλά και την ποιότητα και το μέλλον της ίδιας της έρευνας”. Στόχος της πρωτοβουλίας InSPIREurope είναι να εδραιώσει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το κεφάλαιο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, προασπίζοντας τις αρχές της ελευθερίας στην έρευνα και της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, την οποία συντονίζει το Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντάσσεται στις δραστηριότητες του Δικτύου «Scholars at Risk/SAR».

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο που έγινε μέλος του Δικτύου «Scholars at Risk/SAR», το οποίο με περισσότερα από 500 μέλη σε όλο τον κόσμο αποτελεί παγκόσμιο κίνημα, που παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε ακαδημαϊκούς, προσφέροντας ασφαλείς χώρους σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Συμμετέχοντας σε όλες τις φάσεις του InSPIREurope το ΑΠΘ θα έχει και τον κύριο συντονιστικό ρόλο στις δράσεις για την ενίσχυση της υποστήριξης ερευνητών σε κίνδυνο στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη.

ΑΠΕ/ΜΠΕ

Πρωτοβουλία για την υποστήριξη των ερευνητών που βρίσκονται σε κίνδυνο αναλαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που μαζί με εννέα ακόμη Ευρωπαίους εταίρους, συμμετέχει στο πρόγραμμα "InSPIREurope", στόχος του οποίου είναι να διαμορφώσει ισχυρή ευρωπαϊκή συμμαχία απέναντι στις διακρίσεις, τις διώξεις, τις παρενοχλήσεις ή τη βία που μπορεί να υφίστανται ερευνητές και ακαδημαϊκοί στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ, “η πρωτοβουλία InSPIREurope βασίζεται στην πεποίθηση ότι όταν οι άνθρωποι που υπηρετούν την έρευνα βρίσκονται σε κίνδυνο και αποκλείονται από τον παγκόσμιο ερευνητικό χάρτη λόγω διακρίσεων, διώξεων, παρενοχλήσεων ή βίας, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει μόνο τη ζωή ή τη σταδιοδρομία τους, αλλά και την ποιότητα και το μέλλον της ίδιας της έρευνας”. Στόχος της πρωτοβουλίας InSPIREurope είναι να εδραιώσει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το κεφάλαιο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, προασπίζοντας τις αρχές της ελευθερίας στην έρευνα και της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, την οποία συντονίζει το Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντάσσεται στις δραστηριότητες του Δικτύου «Scholars at Risk/SAR».

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο που έγινε μέλος του Δικτύου «Scholars at Risk/SAR», το οποίο με περισσότερα από 500 μέλη σε όλο τον κόσμο αποτελεί παγκόσμιο κίνημα, που παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε ακαδημαϊκούς, προσφέροντας ασφαλείς χώρους σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Συμμετέχοντας σε όλες τις φάσεις του InSPIREurope το ΑΠΘ θα έχει και τον κύριο συντονιστικό ρόλο στις δράσεις για την ενίσχυση της υποστήριξης ερευνητών σε κίνδυνο στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη.

ΑΠΕ/ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία