ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Τηλεδιάσκεψη για θέματα της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων

Τι αναφέρει με έγγραφο ο τεχνικός σύμβουλος για τη σοβαρότητα της κατάστασης της γέφυρας

 08/06/2021 11:30

Τηλεδιάσκεψη για θέματα της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων

Μαρία Τερζούδη

Σήμερα Δευτέρα 7/6/2021, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη για θέματα της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος Καλλιόπη Κυριακίδου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακής Μετάβασης Στέργιος Κιάνας, στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Έδρας, μέλη της ομάδας παρακολούθησης της Γέφυρας, καθώς και στελέχη της αναδόχου εταιρείας στην οποία μετά από διαγωνισμό έχουν ανατεθεί καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου για την προετοιμασία της δημοπράτησης και την επίβλεψη της μελέτης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και της εργασίας συντήρησης και αναβάθμισης της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Τεχνικός Σύμβουλος μετά από σειρά επισκέψεων στο έργο, εξέθεσε αναλυτικά όσα ήδη έχει εγγράφως καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας και ενημέρωσε όλους τους συμμετέχοντες για τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεδομένου ότι τα προβλήματα που παρουσιάζει η Γέφυρα είναι πολυπαραγοντικά και σύνθετα με αμεσότερο αυτό της διάβρωσης που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Σήμερα Δευτέρα 7/6/2021, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη για θέματα της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος Καλλιόπη Κυριακίδου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακής Μετάβασης Στέργιος Κιάνας, στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Έδρας, μέλη της ομάδας παρακολούθησης της Γέφυρας, καθώς και στελέχη της αναδόχου εταιρείας στην οποία μετά από διαγωνισμό έχουν ανατεθεί καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου για την προετοιμασία της δημοπράτησης και την επίβλεψη της μελέτης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και της εργασίας συντήρησης και αναβάθμισης της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Τεχνικός Σύμβουλος μετά από σειρά επισκέψεων στο έργο, εξέθεσε αναλυτικά όσα ήδη έχει εγγράφως καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας και ενημέρωσε όλους τους συμμετέχοντες για τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεδομένου ότι τα προβλήματα που παρουσιάζει η Γέφυρα είναι πολυπαραγοντικά και σύνθετα με αμεσότερο αυτό της διάβρωσης που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία