ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤΙΤΑΝ για την οικοδομική δραστηριότητα σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Τουρκία

Πώς διαμορφώνεται η ζήτηση τσιμέντου και οι τιμές στις αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρεία

 08/11/2018 13:36

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤΙΤΑΝ για την οικοδομική δραστηριότητα σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Τουρκία

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του ομίλου ΤΙΤΑΝ για τη ζήτηση τσιμέντου στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Τουρκία.

Για την Ελλάδα διαπιστώνεται ότι οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ θετικές τάσεις παρουσιάζονται τα έργα που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παρουσίασε βελτίωση επιδόσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το 3ο τρίμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών κατέγραψε άνοδο 5,0%, και ανήλθε σε €389,4 εκατ. Ταυτόχρονα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,2% φθάνοντας τα €74,7 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας
και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 32,5% και διαμορφώθηκαν στα €25,4 εκατ., από €19,2 εκατ. το 3ο τρίμηνο του 2017.

Αναλυτικά τα στοιχεία του ομίλου ΤΙΤΑΝ για τη ζήτηση τσιμέντου και την οικοδομική δραστηριότητα έχουν ως εξής:

Ελλάδα

Στην Ελλάδα η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Θετικές τάσεις
σημειώνουν τα έργα που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών. Το τρίτο τρίμηνο οι πωλήσεις στην τοπική αγορά σημείωσαν μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.
Κατά τη διάρκεια του 2018 τα λειτουργικά περιθώρια επηρεάστηκαν από το υψηλότερο κόστος ενέργειας, που δεν ήταν δυνατό να μετακυλιστεί στην αγορά. Οι εξαγωγές τσιμέντου
συνεχίστηκαν με υψηλούς ρυθμούς και κύριο προορισμό την αγορά της Αμερικής. Συνολικά το 3ο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης παρουσίασε μείωση 3,1% και ανήλθε σε €58,9 εκατ. (στο εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 8,7% και ανήλθε σε € 173,4 εκατ.). Τα λειτουργικά κέρδη το 3ο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 18,8% και ανήλθαν σε €5,4 εκατ. (μειώθηκαν κατά 47,7% στο εννεάμηνο και ανήλθαν σε €10,7 εκατ.).

ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ παρά τον ιδιαίτερα βροχερό καιρό που έχει επικρατήσει στις ανατολικές πολιτείες
φέτος, η ζήτηση τσιμέντου στην αγορά κινείται ανοδικά, οδηγώντας και σε άνοδο των τιμών των δομικών υλικών. Τα αποτελέσματα το 3ο τρίμηνο παρουσίασαν αύξηση των πωλήσεων κατά 6,6% και της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 2,8%, παρά τον τυφώνα Φλόρενς που έπληξε τις μεσανατολικές Πολιτείες τον Σεπτέμβριο 2018. Τα ακραία φαινόμενα επέδρασαν αρνητικά στις πωλήσεις, αντίστοιχα με την επίδραση του τυφώνα Ίρμα που είχε πλήξει τη Φλόριντα το 2017.
Επιπλέον, οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Φλόριντα κλήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 να διαχειριστούν προκλήσεις σε θέματα παραγωγής, τα οποία οδήγησαν σε αύξηση των εισαγωγών στο σταθμό μας στην Tampa προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση, αλλά με μειωμένα περιθώρια κέρδους. Συνολικά το εννεάμηνο 2018 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε πτώση 4,2% και ανήλθε σε €639,3 εκατ. (σημειωτέων ότι σε δολάρια ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 2,7%), ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 7,9% και ανήλθαν σε €127,9 εκατ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά το τρίτο τρίμηνο. Και εδώ, τα λειτουργικά περιθώρια περιορίστηκαν από την αύξηση του κόστους ενέργειας. Ο κύκλος εργασιών το 3ο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 10,4% και ανήλθε σε €72,1 εκατ. (το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών παρουσίασε ελαφρά βελτίωση 1,1% και ανήλθε σε €175,2 εκατ.). Τα λειτουργικά κέρδη το 3ο τρίμηνο παρουσίασαν οριακή μείωση 0,3% και ανήλθαν σε €20,5 εκατ. (στο εννεάμηνο τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα €44,5 εκατ. παρουσιάζοντας 0,6% αύξηση).

Αίγυπτος

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου κινήθηκε κοντά στα επίπεδα του 2017, λόγω όμως της εισόδου νέου παραγωγικού δυναμικού στην αγορά κατά το δεύτερο τρίμηνο, ο ανταγωνισμός εντάθηκε σημαντικά. Οι τιμές έχουν καταγράψει βελτίωση σε σύγκριση με τα ιδιαίτερα χαμηλά προ ενός έτους επίπεδα, όμως από τον Ιούλιο η σημαντική αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και η επιβολή επιπλέον εισφορών ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου, σχεδόν εκμηδένισαν τα λειτουργικά περιθώρια. Συνολικά το 3ο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα €33,5 εκατ. (το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών ήταν επίσης σταθερός στα €114 εκατ.). Τα λειτουργικά αποτελέσματα στο 3ο τρίμηνο ανήλθαν σε €1,1 εκατ., έναντι ζημιών €1,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, στις οποίες όμως είχε συμπεριληφθεί έκτακτο κόστος αναδιάρθρωσης. (Στο εννεάμηνο τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €13,9 εκατ. και ήταν αυξημένα κατά 25,4% σε σύγκριση με το 2017).

Τουρκία

Στην Τουρκία, υπό τη σκιά της ταχείας επιδείνωσης των μακροοικονομικών μεγεθών, ο
κατασκευαστικός κλάδος κινήθηκε έντονα πτωτικά το τρίτο τρίμηνο. Η διολίσθηση της τουρκικής λίρας κατά 53% έναντι του ευρώ στο εννεάμηνο και η αύξηση του ενεργειακού κόστους το 3ο τρίμηνο επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα της Adocim.

Βραζιλία

Στη Βραζιλία η ζήτηση το 2018 παρουσιάζει γενικά ενθαρρυντικές τάσεις, όμως η εκλογική
περίοδος οδήγησε σε στάση αναμονής την αγορά τους τελευταίους μήνες. Τα αποτελέσματα της Apodi παρουσίασαν βελτίωση κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας.
Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το εννεάμηνο του 2018, ανήλθαν σε €77 εκατ., ήταν κατά €14 εκατ. χαμηλότερες από αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Οι ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €62 εκατ. και ήταν υψηλότερες κατά €10 εκατ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2017, επηρεασμένες αφενός από τα χαμηλότερα επίπεδα λειτουργικών κερδών (EBITDA), επωφελούμενες όμως αφετέρου από τις μειωμένες επενδυτικές δαπάνες και τον περιορισμό των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30/9/2018 ανήλθε σε €784 εκατ. και ήταν υψηλότερος κατά €26 εκατ. έναντι του δανεισμού της 30/9/2017.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του ομίλου ΤΙΤΑΝ για τη ζήτηση τσιμέντου στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Τουρκία.

Για την Ελλάδα διαπιστώνεται ότι οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ θετικές τάσεις παρουσιάζονται τα έργα που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παρουσίασε βελτίωση επιδόσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το 3ο τρίμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών κατέγραψε άνοδο 5,0%, και ανήλθε σε €389,4 εκατ. Ταυτόχρονα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,2% φθάνοντας τα €74,7 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας
και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 32,5% και διαμορφώθηκαν στα €25,4 εκατ., από €19,2 εκατ. το 3ο τρίμηνο του 2017.

Αναλυτικά τα στοιχεία του ομίλου ΤΙΤΑΝ για τη ζήτηση τσιμέντου και την οικοδομική δραστηριότητα έχουν ως εξής:

Ελλάδα

Στην Ελλάδα η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Θετικές τάσεις
σημειώνουν τα έργα που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών. Το τρίτο τρίμηνο οι πωλήσεις στην τοπική αγορά σημείωσαν μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.
Κατά τη διάρκεια του 2018 τα λειτουργικά περιθώρια επηρεάστηκαν από το υψηλότερο κόστος ενέργειας, που δεν ήταν δυνατό να μετακυλιστεί στην αγορά. Οι εξαγωγές τσιμέντου
συνεχίστηκαν με υψηλούς ρυθμούς και κύριο προορισμό την αγορά της Αμερικής. Συνολικά το 3ο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης παρουσίασε μείωση 3,1% και ανήλθε σε €58,9 εκατ. (στο εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 8,7% και ανήλθε σε € 173,4 εκατ.). Τα λειτουργικά κέρδη το 3ο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 18,8% και ανήλθαν σε €5,4 εκατ. (μειώθηκαν κατά 47,7% στο εννεάμηνο και ανήλθαν σε €10,7 εκατ.).

ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ παρά τον ιδιαίτερα βροχερό καιρό που έχει επικρατήσει στις ανατολικές πολιτείες
φέτος, η ζήτηση τσιμέντου στην αγορά κινείται ανοδικά, οδηγώντας και σε άνοδο των τιμών των δομικών υλικών. Τα αποτελέσματα το 3ο τρίμηνο παρουσίασαν αύξηση των πωλήσεων κατά 6,6% και της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 2,8%, παρά τον τυφώνα Φλόρενς που έπληξε τις μεσανατολικές Πολιτείες τον Σεπτέμβριο 2018. Τα ακραία φαινόμενα επέδρασαν αρνητικά στις πωλήσεις, αντίστοιχα με την επίδραση του τυφώνα Ίρμα που είχε πλήξει τη Φλόριντα το 2017.
Επιπλέον, οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Φλόριντα κλήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 να διαχειριστούν προκλήσεις σε θέματα παραγωγής, τα οποία οδήγησαν σε αύξηση των εισαγωγών στο σταθμό μας στην Tampa προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση, αλλά με μειωμένα περιθώρια κέρδους. Συνολικά το εννεάμηνο 2018 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε πτώση 4,2% και ανήλθε σε €639,3 εκατ. (σημειωτέων ότι σε δολάρια ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 2,7%), ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 7,9% και ανήλθαν σε €127,9 εκατ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά το τρίτο τρίμηνο. Και εδώ, τα λειτουργικά περιθώρια περιορίστηκαν από την αύξηση του κόστους ενέργειας. Ο κύκλος εργασιών το 3ο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 10,4% και ανήλθε σε €72,1 εκατ. (το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών παρουσίασε ελαφρά βελτίωση 1,1% και ανήλθε σε €175,2 εκατ.). Τα λειτουργικά κέρδη το 3ο τρίμηνο παρουσίασαν οριακή μείωση 0,3% και ανήλθαν σε €20,5 εκατ. (στο εννεάμηνο τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα €44,5 εκατ. παρουσιάζοντας 0,6% αύξηση).

Αίγυπτος

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου κινήθηκε κοντά στα επίπεδα του 2017, λόγω όμως της εισόδου νέου παραγωγικού δυναμικού στην αγορά κατά το δεύτερο τρίμηνο, ο ανταγωνισμός εντάθηκε σημαντικά. Οι τιμές έχουν καταγράψει βελτίωση σε σύγκριση με τα ιδιαίτερα χαμηλά προ ενός έτους επίπεδα, όμως από τον Ιούλιο η σημαντική αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και η επιβολή επιπλέον εισφορών ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου, σχεδόν εκμηδένισαν τα λειτουργικά περιθώρια. Συνολικά το 3ο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα €33,5 εκατ. (το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών ήταν επίσης σταθερός στα €114 εκατ.). Τα λειτουργικά αποτελέσματα στο 3ο τρίμηνο ανήλθαν σε €1,1 εκατ., έναντι ζημιών €1,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, στις οποίες όμως είχε συμπεριληφθεί έκτακτο κόστος αναδιάρθρωσης. (Στο εννεάμηνο τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €13,9 εκατ. και ήταν αυξημένα κατά 25,4% σε σύγκριση με το 2017).

Τουρκία

Στην Τουρκία, υπό τη σκιά της ταχείας επιδείνωσης των μακροοικονομικών μεγεθών, ο
κατασκευαστικός κλάδος κινήθηκε έντονα πτωτικά το τρίτο τρίμηνο. Η διολίσθηση της τουρκικής λίρας κατά 53% έναντι του ευρώ στο εννεάμηνο και η αύξηση του ενεργειακού κόστους το 3ο τρίμηνο επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα της Adocim.

Βραζιλία

Στη Βραζιλία η ζήτηση το 2018 παρουσιάζει γενικά ενθαρρυντικές τάσεις, όμως η εκλογική
περίοδος οδήγησε σε στάση αναμονής την αγορά τους τελευταίους μήνες. Τα αποτελέσματα της Apodi παρουσίασαν βελτίωση κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας.
Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το εννεάμηνο του 2018, ανήλθαν σε €77 εκατ., ήταν κατά €14 εκατ. χαμηλότερες από αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Οι ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €62 εκατ. και ήταν υψηλότερες κατά €10 εκατ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2017, επηρεασμένες αφενός από τα χαμηλότερα επίπεδα λειτουργικών κερδών (EBITDA), επωφελούμενες όμως αφετέρου από τις μειωμένες επενδυτικές δαπάνες και τον περιορισμό των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30/9/2018 ανήλθε σε €784 εκατ. και ήταν υψηλότερος κατά €26 εκατ. έναντι του δανεισμού της 30/9/2017.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία